ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ကျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေျမာက္ဦးဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူ ၈ ဦးထဲမွာပါဝင္တဲ့ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္လူငယ္ ၄ ဦးဟာ ကေလးသူငယ္အသက္ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနတဲ့အတြက္ အာမခံမရဘူးလို႔ သူတို႔ရဲ႕အက်ိဳးေဆာင္ေ႐ွ႕ေနက ေျပာပါတယ္။

သတင္း - ေန၀င္းစံ

Author: ေနဝင္းစံ