တုိင္းရင္းသားေဒသရွိ မီဒီယာေတြစုဖြဲ႕ၿပီး ႏွစ္စဥ္က်င္းပလာတ့ဲ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ တုိင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံကုိ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ဇြဲကပင္ခန္းမမွာ ယေန႔ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔ကစၿပီး သုံးရက္ၾကာ က်င္းပေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

သတင္း - ေနေရာင္မင္း (စစ္ေတြ)

Author: ေနေရာင္မင္း(စစ္ေတြ)