ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ပါတီ (ALD) က အေရြးခံမယ့္ ဦးသိန္းေမာင္ကို ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP) က အေရြးခံမယ့္ ဦးေမာင္လွျမင့္က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ စာပို႔ကန္႔ကြက္ထားၿပီး ဦးသိန္းေမာင္ဟာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဝင္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းနဲ႔ ကန္႔ကြက္ထားတာလို႔ သိရပါတယ္။

သတင္း - ေနဝင္းစံ

Author: ေနဝင္းစံ