ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ေရွးေဟာင္ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သန္႔ရွင္းသာယာေရးအတြက္ အမိႈက္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ Keep Mrauk Oo Clean ကမ္ပိန္းတစ္ခုကို ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔ကေန ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔အထိ ေျမာက္ဦးလူငယ္ေတြစုေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။

သတင္း - ခင္သရဖီဦး