ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေက်းရြာအနီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ား ႐ြာအတြင္းက်ေရာက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ႐ြာသားမ်ားထြက္ေျပးၾကပါက ႐ြာတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားမွာ မသန္စြမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

၎တို႔သည္ အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ သြားလာေျပးလႊား၍ အဆင္မေျပသျဖင့္ မိမိတို႔ကိုခ်န္ထားခဲ့ၿပီး ရြာမွ ထြက္ေျပးၾကရန္ မိသားစုဝင္မ်ားကို ေျပာဆိုၾကေသးသည္။ ထုိသုိ႔ ႐ြာအတြင္းက်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားကို လူမႈကူညီေရးအသင္းအဖြဲ႕တို႔က သြားေရာက္ကယ္ထုတ္ခဲ့သည္ ဆိုေသာ သတင္းမ်ားကို မၾကာခဏဆိုသလို ၾကားေန၊ ျမင္ေနရသည္။

အနီးစပ္ဆံုးမွာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆာက္ခတ္ေက်း႐ြာအတြင္း ပိတ္မိေနသူ ၅၀ ေက်ာ္အား ေဒသခံလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕မ်ားက သြားေရာက္ကယ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ မသန္စြမ္းသူ ၂ ဦး၊ ေလျဖတ္ေနသူ ၁ ဦး၊ ကေလးငယ္ ၆ ဦးႏွင့္ အသက္ ၁၀၀ ရွိသူ အဖြားအိုတစ္ဦး တို႔ပါဝင္ခဲ့သည္။

႐ြာအတြင္းပိတ္မိေနသူမ်ားကို ကူညီကယ္ဆယ္မည့္သူမ်ား ရက္အေတာ္ၾကာသည္အထိ ေရာက္မလာပါက ၎တို႔မွာ အသက္ေဘးမွ လႊတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္တိုင္ ေဆးဝါးျပတ္လပ္မႈ၊ အစာေရစာငတ္ျပတ္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ၾကရေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလွ်င္ ေက်းရြာအတြင္း အၿမဲလိုလိုပိတ္မိေနၾကေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အသန္စြမ္းသူမ်ား အပါအဝင္ အားလံုးကို အျမန္ဆံုးကယ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အစိုးရအပါအဝင္ သက္ဆိုင္သူအားလံုးက ဝိုင္းဝန္းကူညီရန္ လိုအပ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔၏ တိုက္ပြဲကာလ (၂) ႏွစ္ခန္႔အတြင္း စစ္ေဘး ဒုကၡသည္ဦးေရ ႏွစ္သိန္းခန္႔႐ွိလာေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုး(REC)က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ယင္းဒုကၡသည္မ်ားထဲတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား မည္မွ်အထိ ပါဝင္ေနသည္ကိုမူ မသိရသးေပ။

စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းသို႔ ေရာက္႐ွိေနၾကသူမ်ားထဲတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ အျခားဒုကၡသည္မ်ားထက္ အခက္အခဲပိုႀကံဳရသျဖင့္ ၎တို႔အတြက္ သီးသန္႔အကူအညီမ်ား၊ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးရန္ လိုအပ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူဦးေရ ၂ ဒသမ ၃ သန္းမွာ မသန္စြမ္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မသန္စြမ္းသူ တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ လက္႐ွိ ရခိုင္တိုက္ပြဲကာလအတြင္း လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္ထိမွန္မႈ၊ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈမ်ားေၾကာင္ ့ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးကာ မသန္စြမ္းသူဦးေရမွာလည္း ထပ္တိုးလာေနသည္။ ထို႔အျပင္ သံသယျဖင့္ဖမ္းဆီးၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသူမ်ားထဲတြင္လည္း မသန္စြမ္းသူအခ်ိဳ႕ ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕လာရသည္။

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ား႐ွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ မိုင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပးမႈမ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕က လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း အားရစရာမ႐ွိေသးေပ။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား မရ႐ွိပါက ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မတြင္က်ယ္ႏိုင္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိုင္းအႏၱရာယ္အသိပညာေပးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တာဝန္႐ွိသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေပသည္။

လက္ရွိမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရး ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လက္႐ွိ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕မွာလည္း အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွ အဖြဲ႕အစည္းရပ္တည္ေရးအတြက္ကိုပင္ က်ားကန္ေနၾကရသည္။ အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့မ်ား တစ္စံုတစ္ရာ မရ႐ွိသျဖင့္ အစိုးရမွ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသလားဟုပင္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းမည္မွ်ပါဝင္ေနသည္ကို စာရင္းေကာက္ယူရန္ပင္ ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ား႐ွိသျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ေကာက္ယူႏိုင္ျခင္း မ႐ွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပည္တြင္း/ျပည္ပသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ား စုစုေပါင္း ၅ ခုအထိ သေဘာတူညီမႈ ႐ွိခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ မသန္စြမ္း သူမ်ား၏ အခြင့္အေရး နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားပါဝင္ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မ်ားစြာလိုအပ္ေနေသးသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ မသန္စြမ္းမ်ားမွာ ဥပေဒပါအခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ွံဳးေနရသည့္အျပင္ လက္႐ွိျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲၾကားမွ ဒုကၡမ်ားကိုပါ ထပ္မံရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ေဘးဒဏ္ခံေနရသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ မည္သို႔မည္ပံု စီမံေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို သိလိုေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူမ်ားကိုယ္စား Development Media Group(DMG)မွ ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ရပါသည္။

Author: Admin