ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီနိုင္ငံေရး ဘာလဲဘယ္လဲ (၃)

DMG ၊ ေမ ၂၅

(အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါး)

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက (၅/၅/၂၀၂၁) ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ လက္ရွိ ပါတီဥကၠဌ ဦးသာထြန္းလွမွ ဦးေဆာင္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ANP ပါတီအေနနဲ႔ စစ္ေကာင္စီနဲ႔ ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို ရပ္နားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို တရားမဝင္ေၾကာင္းနဲ႔ ပါတီမူဝါဒနဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း ပါတီရဲ့မူဝါဒေရးရာ ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီတစ္ဦးရဲ့ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ စစ္ေကာင္စီနဲ႔ ဆက္လက္ လက္တြဲမယ္ မတြဲဘူးဆိုတာကို ပါတီ CEC က ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္းနဲ႔ CC အစည္းအေဝး ကသာ ဆုံးျဖတ္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေရးသားထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဟာ စစ္ေကာင္စီက ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚမႈကို ႀကိဳဆိုတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့တာကိုေတြ႕ရၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီပူးေပါင္းပါဝင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ပါတီတြင္းသေဘာထား အႀကီးအက်ယ္ကြဲလြဲခဲ့ၿပီး ပါတီဝင္တစ္ခ်ိဳ႕ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၾကတာပါ။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဟာ ရခိုင္လူထု အမ်ားဆုံး ေထာက္ခံမႈကိုရထားေပမယ့္ ပါတီတြင္းမတည္ၿငိမ္မႈ၊ လူသိရွင္ၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြကို ပါတီစတင္ေပါက္ဖြားလာကတည္းက ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ရခိုင္ျပည္သူလူထု ဒါဆိုရင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွာ ဘာေတြကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ေနပါသလဲဆိုတာ မျဖစ္မေန သုံးသပ္ရပါမယ္။

သမိုင္းက သင္ခန္းစာယူ

ဒီေဆာင္းပါးရဲ့ အဆက္ အပိုင္း (၁) နဲ႔ အပိုင္း (၂) မွာေတာ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီရဲ့ ျဖစ္ေပၚလာပုံသမိုင္း ေၾကာင္းေတြကို အက်ယ္တဝံ့ရွင္းျပခဲ့ပါၿပီ။ ဒီအပိုင္းမွာေတာ့ အနည္းငယ္ပဲျပန္ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ ဒီအခ်က္ေတြကို ျပန္လည္မသုံးသပ္ဘဲ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီရဲ့ ေရွ႕ဆက္ခရီးဟာ ခိုင္မာတဲ့ နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုျဖစ္လာဖို႔ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ဦးေဆာင္တဲ့ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP- Rakhine Nationalities Development Party) နဲ႔ ဦးေအးသာေအာင္ ဦးေဆာင္တဲ့ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ALD- Arakan League for Democracy) တို႔ဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕မွာ ႏွစ္ဘက္ ေပါင္းစည္းေရးညီလာခံ က်င္းပေပါင္းစည္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ မွတ္ပုံတင္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအျဖစ္ ေပါက္ဖြားလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေပါင္းစည္းမႈမွာ ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့သံသယ အစာမေၾကမႈေတြရွိေနခဲ့တာေၾကာင့္ ေပါင္းစည္း ေရးညီလာခံ မၿပီးဆုံးခင္ကတည္းက ႏွစ္ဘက္ေပါင္းစည္းေရးေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကား သေဘာမတူညီမႈတခ်ိဳ႕ ရွိေနခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ ဒီျဖစ္ရပ္ကိုအက်ယ္ခ်ဲ႕မေျပာလိုေသာ္လည္း ANP ပါတီေပါင္းစည္းေရးဟာ သေႏၶမွန္ခဲ့ ၾကရဲ့လား။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တစ္နိုင္ငံလုံးအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD က ေရြးေကာက္ပြဲနိုင္ၿပီး အစိုးရဖြဲ႕ခြင့္ရတယ္။ ရခိုင္ျပည္မွာေတာ့ ANP က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၃၀ ေက်ာ္အနိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအမ်ားဆုံးကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ႕ခြင့္ကို NLD ဆီမွာ ANP ဟာ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီဘက္က ျငင္းဆန္ခဲ့တာေၾကာင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီနဲ႔ NLD ၾကား စတင္သေဘာထားကြဲလြဲခဲ့ေတာ့တာပါပဲ။ အဲဒီေနာက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအတြင္း ျပည္ေထာင္စု/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ေနရာ မယူရ (တစ္နည္းအားျဖင့္ (NLD) အစိုးရကေပးအပ္လာနိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးေနရာမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္တားဆီးသည့္)  မူဝါဒကို ခ်မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ALD ဘက္က ပါဝင္လာခဲ့တဲ့ ရခိုင္ဝါရင့္နိုင္ငံေရးသမား ဦးေအးသာေအာင္ဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌေနရာကို ရယူခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ပါတီတြင္း ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမိုသေဘာထားကြဲလြဲ လာခဲ့ၾကပါတယ္။

ANP ပါတီဟာ ဒီျပႆနာကို ပါတီတြင္းအေျဖရွာဖို႔ မႀကိဳးစားၾကေတာ့ဘဲ ALD ပါဝင္ေနတဲ့ UNA မဟာ မိတ္အုပ္စုနဲ႔ဆက္ဆံမႈကို ရပ္တန႔္ဖို႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ALD ပါတီဘက္ကပါဝင္လာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ မေက်မနပ္ျဖစ္ၾကၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ပါတီစည္းကမ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ RNDP အုပ္စုဦးေဆာင္ကာ ALD ပါတီဘက္က ပါဝင္လာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေျခာက္ဦးကို ညီလာခံက်င္းၿပီး ပါတီကေန ထုတ္ပယ္လိုက္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ANP ပါတီတြင္းမွာ အုပ္စုဖြဲ႕ ဂိုဏ္းဃဏဆန္မႈဟာ ႀကီးစိုးေနပါတယ္။ အဲဒီ အုပ္စုဖြဲ႕ ဂိုဏ္းဃဏဆန္မႈကို ခ်စ္ခင္ျမတ္နိုးတာေၾကာင့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္လဲ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရပါတယ္။ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာဖို႔မႀကိဳးစားဘဲ ပုဂၢိဳလ္ေရးဩဇာႀကီးထြားမႈနဲ႔ အုပ္စုဖြဲ႕ ဂိုဏ္းဃဏဆန္မႈကို ဆက္လက္ဆုတ္ကိုင္ထားမယ္ဆိုရင္ ANP ရဲ့ နိုင္ငံေရးဟာ ဒီေန႔မနက္ျဖန္ဆိုသလို ေပ်ာက္ကြယ္သြားနိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သမိုင္းက အမွားေတြကို သင္ခန္းစာယူဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

မူဝါဒမတည္ၿငိမ္မႈျပႆနာေတြ၊ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ၊ က်င့္ဝတ္လိုက္နာမႈေတြကအစ အလြန္အားနည္းခဲ့တာကိုေတြ႕ရၿပီး အမ်ိဳးသားပါတီဟာ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးအရ တည္ေဆာက္ရမယ့္ က႑ေတြ ေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့ၿပီး အခ်င္းခ်င္းၾကားက ျပႆနာမ်ားနဲ႔သာ လုံးပမ္းရင္း ရခိုင္လူထုလိုလားတဲ့ တစ္ပါတီတည္းမူကို လုပ္ေဆာင္ရာကေန ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ပါတီသုံးခုထိ ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ လိုအပ္သလဲ

သာမန္အားျဖင့္ ရခိုင္လူထုဟာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း တစ္ျခားလူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔မတူဘဲ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ရပ္တည္ ခ်က္နဲ႔၊ အမ်ိဳးသားေရးလို႔ေခၚတဲ့ မိမိလူမ်ိဳး၊ ယဥ္ေက်းမႈစံကို တန္ဖိုးထားမႈျမင့္မားတဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္သလို နိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ကလည္း ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ထူးျခားတဲ့သေဘာထားရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ျပည္မပါတီေတြ နိုင္ေလ့နိုင္ထမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြရဲ့ အားသာခ်က္ျဖစ္သလို ဒီမိုကေရစီရဲ့ စံတန္ဖိုးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကိုရရွိဖို႔ ရခိုင္ျပည္မွာ မျဖစ္မေနတည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ေနတဲ့ Nation Building ၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ Institution ေတြ တည္ေဆာက္နိုင္ဖို႔ ရခိုင္မွာပါတီတစ္ခုတည္းသာ လိုအပ္တယ္လို႔ လူထုလိုလားခ်က္ဟာ မွားတယ္လို႔ေျပာလို႔မရပါဘူး။ နိုင္ငံေရးပါတီ ကြဲျပားေနျခင္းဟာ လူထုေတြကိုလည္း စိတ္ဝမ္းကြဲျပားေစပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ANP ပါတီတြင္း မူဝါဒခ်မွတ္မႈနဲ႔ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ အားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ လူထုကို ဦးေဆာင္ေပးနိုင္ခဲ့မႈ အလြန္အားနည္းေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ နိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုသိမ္းယူခဲ့တဲ့ စစ္ေကာင္စီ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ပူးေပါင္းရတဲ့အထိ ANP မွာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈဟာ ရွိေနၾကဆဲ။ ဒါဟာ မူဝါဒအားနည္းခ်က္လား၊ မူဝါဒကို လိုက္နာဖို႔ အားနည္းေနၾကတာလားဆိုတာကို ပါတီတြင္း ပြင့္ပြင့္လင္း လင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာရမယ့္ ျပႆနာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲဆိုဆို ရခိုင္ျပည္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးအတြက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွာ တာဝန္အျပည့္ရွိတယ္ဆိုတာ ျငင္းမရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ “ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလုံးရဲ့ အမ်ိဳးသားပါတီ”ျဖစ္ေနလို႔ပဲ။
ANP ဘာမွားခဲ့သလဲ

ပထမဆုံးေျပာရမွာက မူဝါဒေရးရာဦးေဆာင္ေကာ္မတီပါပဲ။ ပါတီတစ္ခုမွာ မူဝါဒေရးရာခ်မွတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့ အစုအဖြဲ႕ျဖစ္တယ္။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွာေတာ့ မူဝါဒေရးရာဦးေဆာင္ေကာ္မတီဟာ မူဝါဒေတြေရးဆြဲၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈအေဆာင္ေကာ္မတီ (CEC) သို႔ တင္ျပကာ CEC ကပဲ လိုတိုးပိုေလ်ာ့စနစ္ျဖင့္ ပါတီရဲ့နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တယ္လို႔ သိရတယ္။ ဆိုေတာ့ စစ္ေကာင္စီ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ပူးေပါင္းဖို႔ မူဝါဒေရးရာဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ေတြကိုယ္တိုင္က ထိပ္ဆုံးက ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့တယ္။ စစ္ေကာင္စီ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ မပူးေပါင္းဖို႔ ပါတီတြင္းမွာ CEC အဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊ CC ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ပါတီရဲ့မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြျဖစ္တဲ့ လူငယ္အင္အားစုေတြက ေဝဖန္ေထာက္ျပေျပာဆို တိုက္တြန္းခဲ့ၾကပါတယ္။

သို႔ေပမယ့္ စစ္ေကာင္စီ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ပူးေပါင္းဖို႔ သေဘာတူထားခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကေတာ့ လက္ခံခဲ့ပုံမေပၚပါဘူး။ သုံးလၾကာၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဟာ သူတို႔ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ျပည္နယ္ဥကၠဌနဲ႔ ဝန္ႀကီးေနရာေတြကို မရရွိခဲ့လို႔ စစ္ေကာင္စီ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ဆက္လက္မပူးေပါင္းေတာ့ဘူးလို႔ CEC ကို မူဝါဒေရးရာဦးေဆာင္ေကာ္မတီက သေဘာထားေပးခဲ့တယ္။ ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မူဝါဒေရးရာဦးေဆာင္ေကာ္မတီဟာ မွန္ကန္တဲ့ နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြကို မခ်မွတ္နိုင္ခဲ့ဘူး။ ဗမာေခါင္းေဆာင္ေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ နိုင္ငံေရးမွာ ရခိုင္ျပည္သူလူထုအတြက္ ဘယ္တုန္းက အက်ိဳးရွိခဲ့ဖူးသလဲဆိုတာ စဥ္းစားဆင္ျခင္သုံးသပ္ၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ နိုင္ငံေရးကို ကေလးကစားစရာလိုလုပ္ၿပီး ရရင္ေပါင္းမယ္ မရရင္မေပါင္းဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ရခိုင့္နိုင္ငံေရးကို ဦးေဆာင္ခ်င္ရင္ေတာ့ မူဝါဒကို မွန္မွန္ကန္ကန္ မခ်နိုင္ရင္ေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ့ ေထာက္ခံမႈကို မရဘဲ တစ္ခ်ိန္မွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဟာ ၿပိဳလဲသြားနိုင္ပါတယ္။

ဒုတိယေျပာရမွာက ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမႉးေတြပါဝင္တဲ့ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (CEC) ပါပဲ။ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း RNDP ၿပီးရင္ ANP ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားဆုံးရရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္သူလူထုရဲ့ ေထာက္ခံမႈအမ်ားဆုံးကို ရရွိထားတဲ့ ပါတီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေထာက္ခံမႈကို အလြဲသုံးစားမလုပ္ဖို႔ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရပါမယ္။ ပါတီတစ္ခုဆိုတာ ျပည္သူလူထုရဲ့ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြအေပၚမွာ အေျခခံထားတာကို ေမ့မသြားဖို႔ပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တိုက္ပြဲ ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ့ ဆိုးရြားတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ခါးသီးစြာ အခုအခ်ိန္ထိ ရခိုင္လူထု ခံစားေနရတာကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး စစ္ေကာင္စီ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ပူးေပါင္းတာဟာ ရခိုင့္နိုင္ငံေရးမွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာရမွာပါ။ အဲဒီလိုပူးေပါင္းဖို႔ကိုလည္း CEC အားလုံးနဲ႔ တိုင္ပင္ခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ ဥကၠဌအဖြဲ႕နဲ႔ မူဝါဒေရးရာဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ေလာက္သာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကတယ္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွားေၾကာင့္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးသမိုင္း၊ ရခိုင့္နိုင္ငံေရးသမိုင္းထဲမွာ ဖ်က္မရတဲ့ အမဲစက္စြန္းခဲ့ေလၿပီ။ စြန္းခဲ့တဲ့ အမဲစက္ကို ျပန္ေဖ်ာက္ဖို႔ကေတာ့ ကိုယ့္အမွားကိုယ္သိဖို႔နဲ႔ အမွားကို လူသိရွင္ၾကားဝန္ခံၾကဖို႔ပါပဲ။

ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အေျပာင္းအလဲလုပ္သင့္ၿပီလား

NLD လက္ထက္မွာေတာင္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကတာပဲ။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဟာ အခု အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ နိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ေတြ ခိုင္မာမႈမရွိ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာတယ္။ အဲဒါ လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ တာဝန္အျပည့္အဝရွိပါတယ္။ နိုင္ငံေရးဆိုတာ ငိုရမယ့္အခ်ိန္မွာ ငိုရတယ္။ ရယ္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ရယ္ရတယ္တာကိုေတာ့ စာေရးသူအေနနဲ႔ သိထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရယ္ရမယ့္အခ်ိန္မွာ ငိုတာကေတာ့ ေမ်ာက္ျပၿပီး ဆန္ေတာင္း ေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ နိုင္ငံေရးပါတီဆိုတာ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕အစည္းလို ရပ္တည္ေနတာမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထုရဲ့ ေထာက္ခံမႈ၊ ျပည္သူလူထုရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားအေပၚသြားေနတဲ့ နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ရပ္တည္ေနတာကို လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ေတြ သိထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြဆိုတာ မွန္ကန္တဲ့လမ္း၊ မွန္ကန္တဲ့ဆုံးျဖတ္ ခ်နိုင္တဲ့သူျဖစ္ရပါမယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ညံ့ဖ်င္းေနရင္ေတာ့ ရခိုင္လူထုေမၽွာ္မွန္းတဲ့ နိုင္ငံေရးသို႔ မေရာက္ရွိနိုင္ပါဘူး။

စစ္ေကာင္စီ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ပူးေပါင္းလိုက္တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသားေရး၊ နိုင္ငံေရးအေျခခံရွိတဲ့ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနားလည္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ လူငယ္ေတြ ထြက္သြားၾကတယ္။ နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုမွာ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္က အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့အတြက္ အဲဒီလို အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ လူငယ္ေတြ ထြက္သြားတာဟာ ျပည္သူလူထုကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအတြက္ ေနာက္တစ္ခါမရတဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခုကို ဆုံးရႈံးသြားသလိုပါပဲ။ အဲဒီလူငယ္ေတြဟာ တစ္ခ်ိန္မွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီကို ဦးစီးဦးေဆာင္တဲ့သူေတြ ျဖစ္လာနိုင္တယ္။ ေရွးကေဆာင္းပါးေတြမွာ ေျပာထားသလို အရည္အခ်င္းနည္းတဲ့ သူေတြကို စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးရမယ့္အျပင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေနတဲ့ သူေတြကိုလည္း ဆြဲေခၚထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ေတြက ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ဆန္၊ ဂိုဏ္းဃဏဆန္ဆန္၊ ရပ္တည္ခ်က္မခိုင္မာတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ရခိုင္လူထုကို ဦးေဆာင္ခ်င္ရင္ေတာ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီရဲ့ လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို မူဝါဒေကာင္းေကာင္း၊ ဆုံးျဖတ္မွန္မွန္၊ နိုင္ငံေရးရပ္တည္ခိုင္မာၿပီး လူထုအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ သို႔မဟုတ္ လူငယ္ေတြနဲ႔ အစားထိုးသင့္ပါတယ္။ လိုအပ္ရင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီတစ္ခုလုံးကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳပါရေစ။

ပါတီကို က်စ္လစ္ခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ဖို႔လို

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) အေနနဲ႔ ပါတီတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ အုပ္စုဖြဲ႕မႈေတြကို ေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ပါတီညီလာခံကို မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ ညီလာခံကေနၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီ(CC) ရဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီ (CEC) ရဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕၏လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ဥကၠဌအဖြဲ႕ရဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ မူဝါဒေရးရာဦးေဆာင္ေကာ္မတီေတြရဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ လုပ္ေဆာင္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမွ စစ္ေကာင္စီ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ဆက္လက္ လက္တြဲမယ္ မတြဲဘူးဆိုတာကို ပါတီ CEC ကဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္းနဲ႔ CC အစည္းအေဝးကသာ ဆုံးျဖတ္ရမွာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အျငင္းပြားမႈေတြကို ေျဖရွင္းနိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ေရွးရိုးစြဲအယူအဆေတြျဖစ္တဲ့ အႀကီးအကဲဆိုသူေတြရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ဆက္သြားေနလို႔ကေတာ့ နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုမဆန္ဘဲ မိသားစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုပုံစံမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

လက္ရွိ ANP ပါတီကေန ထုတ္ပယ္ခံလိုက္ရတဲ့ ALD အုပ္စုကလည္း မူလပါတီကို ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ၿပီး ပါတီတစ္ခု ေပၚထြက္လာခဲ့သလို၊ ပါတီဥကၠဌကေနထြက္ခြာၿပီး ေနာက္ထပ္ပါတီတစ္ခုကို မ်ိဳးေစ့ခ်ခဲ့တယ္လို႔ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ (AFP) အျဖစ္ ေနာက္ထပ္နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု ထပ္မံေပၚေပါက္လာရျခင္းဟာလည္း ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြအားလုံးမွာ တာဝန္အျပည့္အဝရွိေၾကာင္း လူထုသို႔ဝန္ခံျခင္း မျပဳလုပ္ေသးသမၽွ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ရခိုင္လူထုကို ဦးေဆာင္နိုင္ဖို႔လမ္းစသို႔ မေရာက္နိုင္ေသးဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။

ANP ပါတီဟာ ခုခ်ိန္ထိၿပိဳကြဲေနဆဲျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးတည္ေဆာက္မႈ (Nation Building) ယႏၲရားတည္ေဆာက္ျခင္း (State Building) ႏွစ္ခုလုံးကို ULA/AA က ဦးေဆာင္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ေျခဥေအာက္က အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရး တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ေတာ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဟာ ေဝဝါးတဲ့လမ္းမကို ဆက္ေလၽွာက္ေနမယ္၊  ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ တစ္မ်ိဳးသားလုံးကိုဦးတည္တဲ့ နိုင္ငံေရးယႏၲရားကို အခ်ိန္မီျပန္လည္ မတည္ေဆာက္ၾကရင္ေတာ့ ငါးရာ့ငါးဆယ္ နိပါတ္ေတာ္ထဲက ခိုးသားငါးရာဇာတ္လို ဇာတ္သိမ္းသြား နိုင္တယ္လို႔ အႀကံျပဳလိုက္ပါရေစ။
ရခိုင္အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးသို႔ ဦးတည္နိုင္ၾကပါေစ။

မင္းထီး ေရးသားသည္

Author: DMG