DMG ၊ စက္တင္ဘာ ၂၇

(Satire/သေရာ္စာ)

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ ဓနရ႒ တိုင္းျပည္ႀကီးတြင္ လြန္စြာ အေျမာ္အျမင္ႀကီးလွေသာ သက္ေတာ္ရွည္ ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီး စိုးစံေတာ္မူလွ်က္ရွိေလ၏။

မင္းတရားႀကီးသည္ကား အရပ္အေမာင္းျမင့္မားကာ ထြားက်ိဳင္းသန္မာလွၿပီး လက္႐ုံးရည္ ႏွလုံးရည္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေလသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္တြင္လည္း သူမတူေအာင္ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္လွသျဖင့္ မႉးႀကီးမတ္ရာ ေသနာပတိမ်ားအားလုံးက ေၾကာက္႐ြံ႕႐ိုေသရေသာေၾကာင့္ သူ႔စိတ္ထင္တိုင္း လုပ္ခြင့္ရေနေလ၏။

သူ၏ ႏႈတ္ေတာ္က မည္သည့္အမိန္ကိုမဆို ျပန္လည္ေဝဖန္မည့္သူမရွိဘဲ အားလုံးက ‘မွန္လွပါဘုရား’ ဟုသာ တညီတၫြတ္တည္း ထြက္ဆိုေလ့ရွိေလသည္။သစ္ပင္ပန္းမံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးရာ၌ ဝါသနာထုံေလ့ ရွိသကဲ့သို႔ ေရေလာင္းေပါင္းသင္ရာတြင္လည္း ေ႐ႊကရား၊ ေငြကရားမ်ားကိုသာ သုံးစြဲေလ့ရွိသည္မွာလည္း တိုင္းျပည္၏ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈ ျပယုဒ္တစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။

ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္ပလြန္းေသာေၾကာင့္လည္း အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္မ်ားကပါ အခြန္ေတာ္ ဆက္သရေပသည္။ သာယာဝေျပာလွေသာ တိုင္းျပည္ႏွင့္အညီ ဆင္ျဖဴေတာ္ရတနာမ်ားကိုလည္း အမ်ားအျပား ပိုင္ဆိုင္ထားေလသည္။

သို႔ေသာ္လည္း မင္းတရားႀကီးသည္ ဆင္ျဖဴရတနာမ်ားထက္ ေတာဘုရင္ ျခေသၤ့မ်ားႏွင့္သာ ေမြ႕ေပ်ာ္ေလ့ရွိေလသည္။ တခါတရံ ၄င္းကိုယ္တိုင္ ေမြးထားေသာ ျခေသၤ့မ်ား၊ ေခြးမ်ားျဖင့္ အမဲလိုက္ေလ့ ရွိတတ္သည္။ သို႔တေစ သနားၾကင္နာတတ္သူတစ္ဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေတာေကာင္ႀကီးမ်ားကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္းမရွိဘဲ ေျမဝပ္ငွက္မ်ား၊ ငုံးမ်ားကဲ့သို႔ ငွက္မ်ားကိုသာ အမဲလိုက္ေလ့ ရွိေလသည္။

မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး မ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုမူ အမဲလိုက္ျခင္းမရွိဘဲ တိုင္းျပည္အတြင္း ေပါမ်ားလွသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုသာ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ေလရာ တိုင္းျပည္အတြင္း ေပါမ်ားလွသည့္ ေဒါင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာ သူ၏ အမဲလိုက္ျခင္းကို အခံရဆုံး မ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္ေလသည္။

မင္းတရားႀကီးသည္ ေဒါင္းငွက္သားကို အလြန္တရာ ႏွစ္သက္ကာ ၿမိန္ရည္ယွက္ရည္ စားသုံးတတ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ ေနာက္လိုက္ဗိုလ္ပါမ်ားက ကေဒါင္း၊ ခြပ္ေဒါင္းႏွင့္ ေဒါင္းကုလားမ်ားကို ရံဖန္ရံခါ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ေပးရသည္မ်ားလည္း ရွိေလသည္။

ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီးမွာကား ႏွယ္ႏွယ္ရရ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ အတိတ္ဘဝက ကုသိုလ္ထူးမ်ားေၾကာင့္ ယခုဘဝတြင္ ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ရသည္ျဖစ္ရာ ထိုေက်းဇူးတရားကို မေမ့ေသာအားျဖင့္ ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္၊ ေရကန္တူး စသည့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကို အခြင့္ႀကဳံသည့္အခါတိုင္း ျပဳလုပ္တတ္ေလသည္။

တိုင္းျပည္အတြင္း ေနထိုင္သူတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီး၏ ေနာက္လိုက္ဗိုလ္ပါမ်ားက ၎တို႔၏ ဘုရင္ႀကီးသည္ လူဝင္စားတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟုလည္း ယုံၾကည္လ်က္ ရွိၾကကုန္ေလသည္။ ေရွးဘဝက ေဗဒင္၊ဟူးရားအတတ္တို႔၌ တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ တတ္ကြၽမ္းသည့္ ပုဏၰားတစ္ဦးေသ၍ ဝင္စားသည္ဟု ယုံၾကည္ထားၾကေလသည္။ ဤသို႔ ယုံၾကည္ရေလာက္ေအာင္လည္း ခိုင္လုံသည့္ အေၾကာင္းရင္းက ရွိေနေပသည္။

တစ္ခါတစ္ပါး၌ တိုင္းျပည္အတြင္း ကပ္ေရာဂါႀကီးတစ္ခု ဆိုက္ကပ္ေလရာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား အတိဒုကၡေရာက္ကုန္ၾကေလ၏။ ကူးစက္မႈ ျမင့္မားလွၿပီး ေသဆုံးႏႈန္း ျမင့္မားလြန္းေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ အိမ္တြင္းမွ အိမ္ျပင္သို႔ မထြက္ရဲၾကဘဲ မိမိတို႔၏ စားေသာက္စရာမ်ားကို ၿခိဳးၿခံေခြၽတာၿပီး စားေသာက္ေနၾကရသည္အထိ ျဖစ္ေလ၏။

တစ္ခါတစ္ရံ ေစ်းဝယ္ထြက္ရလ်င္လည္း တာရွည္ခံမည့္ အစားအေသာက္မ်ားကိုသာ ေ႐ြးၿပီးဝယ္ယူကာ သိုေလွာင္ထားၾကရေသာေၾကာင့္ တာရွည္ခံပစၥည္းျဖစ္သည့္ ၾကက္ဥမ်ားမွာ ဝယ္လိုအားအမ်ားဆုံး အျဖစ္ျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ေတာ့သည္။ ေဘာဂေဗဒ သေဘာတရားအရ ဝယ္လိုအားမ်ားလ်င္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္မည္ဆိုသည္ကို ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီးသည္ မသိသည္မဟုတ္။ ၾကက္ဥတစ္လုံးကို ယခင္က ၁၂၀ က်ပ္ခန႔္ရွိရာက ကပ္ေရာဂါႀကီး ျဖစ္လာသည့္အခါ ၂၀၀ က်ပ္အထိ ေစ်းတက္သြားသည္ကိုလည္း မင္းတရားႀကီး သိေလသည္။

ဤအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္လည္း မင္းတရားႀကီးတြင္ အစီအစဥ္က ရွိႏွင့္ေနၿပီးသား ျဖစ္သည္။ မင္းတရားႀကီးမွာကား ပုဏၰားဝင္စားၿပီး ေမြးဖြားလာသူျဖစ္သည့္အတြက္ အၾကားအျမင္မ်ားရရွိေနသူျဖစ္ေပရာ လြန္ခဲ့သည့္ေျခာက္ႏွစ္ခန႔္ကပင္ ႀကိဳတင္၍ ဥစားၾကက္မ်ားကို ေမြးျမဴထားၿပီးသား ျဖစ္ေလသည္။

တိုင္းျပည္ႀကီး၏ အေနာက္ဘက္နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ မကၡရာနယ္ေျမသည္ကား ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီး၏ မိဖုရားေခါင္ႀကီးေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား ေနထိုင္ရာနယ္ေျမ ျဖစ္သကဲ့သို႔ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာသယံဇာတ ေပါမ်ားရာအရပ္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပုန္ကန္ထႂကြမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အထူးသတိထားက စီမံေနရေလ၏။

တိုင္းမင္းႀကီးတစ္ပါးအပါဝင္ ဝန္မင္းေလးပါးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕က စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လွ်က္ရွိေပရာ ထိုအထဲတြင္ နဖူးေျပာင္လွသည့္ ဝန္မင္းတစ္ပါးမွာ ထူးျခားလွသည္။ သူသည္လည္း အၾကားအျမင္ရသူတစ္ဦးဟု ဆိုရပါမည္။

အေျမာ္အျမင္ႀကီးလွသည့္ ဝန္မင္းေျပာင္ႀကီးသည္ကား တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ကပ္ေရာဂါေဘးႀကီး ဆိုက္ေနခ်ိန္တြင္ ၾကက္ဥမ်ား ေစ်းမတက္ေစေရးအတြက္ ၎ကိုယ္တိုင္ ဥစားၾကက္မ်ားကို ေမြးျမဴကာ ၾကက္ဥမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာႏွင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနသည္။ လူဦးေရ ေလးသန္းခန႔္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ မကၡရာနယ္ေျမအတြင္းမွာလည္း ခိုးဆိုးလုယက္မႈမ်ားက ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တိုးပြားလာေနလ်က္ ရွိေပရာ ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီး၏ ၾသဇာခံမ်ားမွာလည္း ယင္းျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ ေခါင္းခဲလ်က္ရွိေနေပ၏။

ဤကဲ့သို႔ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွာ လူဦးေရ ေလးသန္းနီးပါးအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေစရန္ ဥစားၾကက္ ေကာင္ေရ ခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ေမြးျမဴကာ ေန႔စဥ္ ၾကက္ဥ ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ကို ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သည့္ ဝန္မင္းကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရမည္မွာေတာ့ အမွန္ပင္။ သို႔ေသာ္ ဝန္မင္းတို႔ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ က်ပ္ ၁၂၀ တန္ ၾကက္ဥေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာကား ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားခ်ိန္တြင္ က်ပ္ ၂၀၀ ျပန္ျဖစ္သြားသည္ကို ဝန္မင္းတို႔ မ်က္ကြယ္ျပဳေနၾကသည္က ၾကည့္မေကာင္းလွေပ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ၾကက္ဥထုတ္လုပ္ေရး ဝန္မင္းသည္လည္း ေခသူတစ္ဦးမဟုတ္ေပ။ ေအာက္ေျခသိမ္းကအစ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီး၏ အားထားရသည့္ ဝန္မင္းတပါးပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေလသည္။

မကၡရာနယ္ေျမအတြင္း ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား ဖမ္းဆီးရာတြင္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း သူ၏ ဂုဏ္သတင္းမွာ ေက်ာ္ေစာလွေပ၏။ ျပည့္တန္ဆာ ဖမ္းဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးတြင္လည္း ၎ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္သကဲ့သို႔ ေကတီဗြီ မာဆတ္ႏွင့္ အရက္ဆိုင္မ်ား၌ လူစုလူေဝးျပဳလုပ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရာ၌ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေလ့ ရွိသည့္အတြက္ နာမည္ႀကီးလွသည့္ ဝန္မင္းေပတည္း။
တခါတရံ အမ်ားသူငါ အပန္းေျဖအနားယူရာ ေနရာမ်ား၌ ေသာက္စားမူးယစ္သည္မ်ားကိုလည္း အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္ကိုကား မၾကာခဏ ျမင္ေတြရေလ့ ရွိေပသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ ဝန္မင္းသည္ကား က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည့္အတြက္ တခါတရံတြင္ စကားေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း စကားမေျပာႏိုင္သည့္ အခ်ိန္မ်ားလည္း ရွိေပရာ ၎၏ က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ရသည့္ အေနအထားပင္ ျဖစ္ေပသည္။

သကာတို႔၊ ထန္းလွ်က္တို႔ကဲ့သို႔ အခ်ိဳမ်ားကို စားရလွ်င္ စကားအနည္းငယ္ ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း တမာတို႔၊ ေခြးေတာက္တို႔ကဲ့သို႔ အစားမ်ားကို စားမိလွ်င္ ဆြံ႕အသည့္ ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္ေလသည္။

သို႔ေသာ္လည္း မကၡရာၾကက္ဥဝန္မင္း (သို႔) အေနာက္ဘက္ဝန္မင္းသည္ကား မည္သည့္ ျမင္းရထားပဲ လာသည္ျဖစ္ပါေစ အခန႔္သင့္ စီးနင္းေနသူျဖစ္ေပရာ ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီး နတ္႐ြာမစံသည့္အထိ သူ၏ ရာထူးက တည္ၿမဲေနပါလိမ့္မည္။

ည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားလွသည့္ အၾကားအျမင္ရ ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီးႏွင့္ မကၡရာနယ္ေျမက ၾကက္ဥဝန္ႀကီးတစ္ျဖစ္လဲ အေနာက္ဘက္ဝန္မင္းတို႔သည္ကား တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအေပၚ စစ္မွန္ေသာေစတနာျဖင့္ ၾကက္ဥေစတနာထားခဲ့ၾကသည္ကို မေမ့အပ္ဘဲ အၿမဲထာဝရ အမွတ္ရေနၾကရပါလိမ့္မည္။

သူတို႔၏ ေႂကြးေၾကာ္သံမွာကား “ ၾကက္ဥအေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္” “ ၾကက္ဥအေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္” ဟူသတည္း။

ေဇာ္ေဇာ္_ေရးသားသည္

Author: DMG