ဓာတ္ပံု - Reuters

DMG ၊ စက္တင္ဘာ ၁၃

စစ္ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ သန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖ့စ္ဘုတ္က လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕အႀကီးအကဲက တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“အေထာက္အထားအမွားမ်ားေၾကာင့္ ေဖစ္ဘုတ္ကုမၸဏီက ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ အေကာင့္ကြန္ရက္မ်ားမွ သန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုမၸဏီဘက္က မွ်ေဝခဲ့ပါတယ္”ဟု IIMM အႀကီးအကဲ နီကိုလက္စ္ကူဂ်န္က ကုလလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ျမန္မာစစ္တပ္၏ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံး (အိုင္စီေဂ်)တြင္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရသည္။ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသည့္ အဆိုပါလုပ္ရပ္အတြင္း မြတ္ဆလင္ ၇၃၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

မိခင္ကုမၸဏီ၏အမည္ကို Meta အျဖစ္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္က ေျပာင္းလဲထားသည့္ ေဖ့စ္ဘုတ္က မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိေစရန္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေဖ့စ္ဘုတ္ထံမွရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ရင္းျမစ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ထံမွ ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းၿပီး ရွင္းလင္းျမင္သာသည့္ သက္ေသအုပ္စု ၆၇ စုခြဲကာ ICC အပါအဝင္ တရားစီရင္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ ေပးပို႔သြားမည္ဟု IIMM က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့အေရးအတြက္ လြတ္လပ္စြာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ယႏၲရား (IIMM)ကို ျပည္တြင္းျပည္ပႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတရား႐ုံးမ်ားတြင္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကမူ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္ကို ျငင္းပယ္ထားၿပီး တပ္မေတာ္သည္ လက္နက္ကိုင္မ်ားကို ရွင္းလင္းရန္အတြက္ တရားဝင္စစ္ဆင္ေရးမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

Author: DMG