ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က နယ္သာလန္ႏိုင္ငံရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရားရံုး (ICJ) တြင္ ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - Reuters)


ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲအရာရွိမ်ား၏ ပို႔စ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖ့စ္ဘုတ္ကထုတ္ျပန္ေပးေအာင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ရန္ အေမရိကန္တရားရံုးတစ္ခုသို႔ ေရွ႕ေနမ်ားက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

မြတ္ဆလင္လူနည္းစုမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရားရံုး ICJ ၌ တရားစြဲဆိုထားေသာ ေရွ႕ေနမ်ားက ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔၌ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ကိုလံဘီယာ ျပည္နယ္တရားရံုးတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ “ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ၊ အၾကမ္းေရးသားခဲ့ေသာ၊ ျဖန္႔ေဝခဲ့ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈပံုစံမ်ားအားလံုး” ကို ေဖ့စ္ဘုတ္က ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဖ့စ္ဘုတ္ကမူ ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို သိရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္  ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားထားသည္။

ေဖ့စ္ဘုတ္ထံမွ အခ်က္အလက္ေတာင္းခံထားသည့္ အရာရွိမ်ားအနက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏ အေကာင့္လည္း ပါဝင္သည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္က အသံုးျပဳခြင့္ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည့္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အေကာင့္ ၂၀ အတြက္လည္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံထားသည္။

အရာရွိမ်ား၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ပို႔စ္မ်ားတြင္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ႀကံစည္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း ICJ ေရွ႕ေနမ်ားက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ အမုန္းစကားမ်ားျဖန္႔ေဝမႈအတြက္ ေဖ့စ္ဘုတ္သည္ မီးေလာင္ရာေလပင့္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘုတ္ကမူ အမုန္းစကားမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းကို တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

Author: Admin