ေစာသႏၱာေအး ျမန္မာျပန္ဆိုသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာရယူလိုက္ၿပီးေနာက္ လူထု၏ ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ႏွင့္အတူ အေမရိကန္၊ အီးယူႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔၏ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ အႏိုင္ရရန္ ထုတ္သံုးႏိုင္သည့္ ဝွက္ဖဲမွာ မရွိသေလာက္နည္းပံု ေပၚသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အာဏာသိမ္းသူမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးသြားရသည့္ မြတ္ဆလင္ဒုကၡသည္မ်ား အေရးအား ဝွက္ဖဲအျဖစ္ ထုတ္သံုးႏိုင္မည္ဟု ယူဆေနၾကသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ၂၀၁၆-၁၇ တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသြားရသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံထားရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရအား ျဖဳတ္ခ်ၿပီး မၾကာမီပင္ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရထံသို႔ စာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီ တစ္ခဲနက္အႏိုင္ရရွိျခင္းသည္ မဲမသမာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား မခိုင္လံုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ထိုစာတြင္ ပါရွိသည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ အာဏာသိမ္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါစာ၌ ရွင္းျပထားသည္။

အဆိုပါစာ၌ မြတ္ဆလင္အေရးကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ အေျဖမ်ား ေဖာ္ျပထားသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အဗၺဒူမိုမန္က “ဒါက သတင္းေကာင္းေတြပါ၊ ေျခလွမ္းသစ္တစ္ရပ္ပါပဲ” ဟု ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း Dhaka Tribune သတင္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လည္း ေဒသဆိုင္ရာ တပ္မွဴးအခ်ိဳ႕သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္အနီးရွိ မြတ္ဆလင္မ်ား ေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ စစ္ေတြရွိ မြတ္ဆလင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားထံ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔က United News Bangladesh (UNB) သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ထိုတပ္မွဴးမ်ားသည္ မြတ္ဆလင္လူႀကီးပိုင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ျမန္မာေငြ ငါးသိန္းႏွင့္အတူ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ရွိ ဗလီအတြက္ အစားအစာမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ေအာင္မဂၤလာတြင္ ၂၀၁၂ မြတ္ဆလင္အေရးအခင္းေၾကာင့္ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနသည့္ ဒုကၡသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။

စစ္တပ္အရာရွိမ်ားသည္ ရခိုင္-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ရွိ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သို႔လည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္လည္း စစ္တပ္က မြတ္ဆလင္မ်ားအား တစ္ေလသံတည္းသာ ထပ္တလဲလဲ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က မြတ္ဆလင္မ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးရျခင္းသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ေၾကာင့္မဟုတ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္ ဆိုေသာစကားျဖစ္သည္။

စစ္တပ္၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို မြတ္ဆလင္မ်ားဘက္က အေလးထား မထားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေပ။ သို႔ေသာ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အရဆိုလွ်င္ ၂၀၁၇ တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ကိစၥမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားေသာ အရပ္သားေခါင္းေဆာင္မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမရွိသည့္ ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ လူဦးေရျပည့္က်ပ္ေနေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာသိမ္းခံရသည့္ သတင္းေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည္ဟု UNB သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ အျခားမီဒီယာမ်ားလည္း အလားတူသတင္းမ်ား ေဖာ္ျပၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

သို႔ေသာ္ ေမးခြန္းထုတ္ရဦးမည့္ အခ်က္ က်န္ေနေသးသည္။ စစ္တပ္၏ ယခုကဲ့သို႔ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေတြမွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားအတြက္ သြားလာခြင့္ကန္႔သတ္ခ်က္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား၊  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္လည္ေခၚယူမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သလား ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။


ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဒုကၡသည္အေရအတြက္ ၈ သိန္း ၄ ေသာင္း ပါဝင္သည့္စာရင္းတစ္ခုအား ျမန္မာဘက္မွ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအထဲက ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၄ ေသာင္း ၂ ေထာင္သာ ျမန္မာဘက္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၎တို႔အားလံုးနီးပါးမွာလည္း လံုၿခံဳေရးအေနအထား စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုအထိ ေနရပ္မျပန္ႏိုင္ၾကေသးေပ။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ လူငယ္မ်ား၊ မတည္ၿငိမ္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအၾကား အစြန္းေရာက္အယူအဆ ႀကီးထြားလာျခင္း၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ထူေျပာလာျခင္းကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ေကာ့ဘဇားရွိ ျပည့္ၾကပ္ေနေသာ စခန္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ားအား ဘာဆန္ခ်ာကြ်န္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနသည္မွာ ဒုကၡသည္ ၅၃၀၀ အထိ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုမန္၏စကားကိုသာ ယံုၾကည္ရမည္ဆိုပါက ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ “ရခိုင္မွသတင္းကို ၾကားရ၍ ဝမ္းသာေနၾကသည္” ဟုဆိုသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ တရားမဝင္ခိုးဝင္လာသူမ်ားဟု ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစု ယူဆထားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးကို စစ္တပ္၏ အာဏာရယူမႈႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ပါက သူတို႔အား လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားသူ သို႔မဟုတ္ မြတ္ဆလင္မုန္းတီးသူ အျဖစ္ တံဆိပ္ကပ္ခံရႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးထားျခင္းသည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လွည့္ကြက္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ စစ္တပ္၏အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္ေနၾကသည့္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ားကသာ ဒုကၡသည္ ျပန္လည္လက္ခံေရးကို မလိုလားသည့္ အမူအရာမ်ား ျပသလာပါက အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက မည္သို႔ တံု႔ျပန္ၾကမည္နည္း။ ဤကစားကြက္တြင္ တရုတ္က မည္သည့္ေနရာမွ ဝင္ပါလာမည္နည္း။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျဖဳတ္ခ်လိုက္ျခင္းကို မြတ္ဆလင္ဒုကၡသည္မ်ား ဝမ္းသာအားရ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၌ လက္သံုးေခ်ာင္းေထာင္သည့္ သေကၤတျဖင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားက စစ္အာဏာသိမ္းမႈအား ကန္႔ကြက္ေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ေနရသည္။ ဤသေကၤတသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ အစိုးရဆန္႔က်င့္ေရး ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္း စတင္အသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌လည္း တြင္က်ယ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ ဒုကၡသည္မ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျဖတစ္ခုခု ရွာေဖြႏိုင္ရန္အတြက္ တရုတ္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္တႀကီး အားထားလ်က္ရွိသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သတင္းေထာက္မ်ားအား ဝန္ႀကီးမိုမန္က “ကြ်န္ေတာ္တို႔ တရုတ္ကို ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ သူတို႔ ဦးေဆာင္ဖို႔ ထြက္လာၿပီး တိုးတက္မႈေတြလည္း ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးမိုမန္က မည္သည့္တိုးတက္မႈမ်ားကို ရည္ညႊန္းေျပာဆိုသည္မွာ မရွင္းလင္းသလို တကယ္တမ္း၌ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အင္အားစုမ်ား အစံုအလင္ပါဝင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ တရုတ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္မည့္ အြန္လိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ တရုတ္က စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ျမန္မာ့အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္အတူ အင္တာနက္ျပတ္ေတာက္ၿပီး အထမေျမာက္ခဲ့ေပ။

တရုတ္သည္ အစၥလာမ္ဆန္သည္ဟု ယူဆရေသာ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကို မဆို သံသယျဖင့္ ရႈျမင္ေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ကိုလည္း အာဆာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ႏွင့္ မည္သည့္ အေပးအယူမႈ မလုပ္ရန္ ‘ဝ’ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ မွတစ္ဆင့္ သတိေပးထားသည္။

၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ တြင္ အာဆာအဖြဲ႔က မီးက်ိဳးေမာင္းပ်က္ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ရခိုင္ရွိ လံုၿခံဳေရးစခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ထိုေဒသအတြင္း ဧရာမ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တရုတ္အစိုးရသည္ အာဆာအား တရုတ္ျပည္အေနာက္ပိုင္း ရွင္က်န္းျပည္နယ္မွ အစၥလာမ္စစ္ေသြးၾကြ ဆိုသူမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းသည္ ဤကိစၥ၌ ဝိဝါဒကြဲျပားေနပံုရသည္။ အာရွႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ဒီမိုကေရစီအေရးကို ျမွင့္တင္မည္ဟု ကတိျပဳထားသည့္ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္အစိုးရသစ္သည္ မြတ္ဆလင္ဒုကၡသည္အေရးအတြက္ အေျဖရွာမည္ဟူသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေျပာေၾကာင့္ အာဏာသိမ္းမႈအေပၚ အျမင္ေျပာင္းမည့္ အေနအထားတြင္ မရွိေပ။

ဝါရွင္တန္သည္ ျမန္မာအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပန္လည္ခ်မွတ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ကာ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကလည္း  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတို႔ကို ေလးစားလိုက္နာရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဏာသိမ္းအစိုးရသစ္သည္သာ ဧရာမ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ကာ အာဏာဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ႏိုင္ခဲ့မည္ဆိုပါက အေနာက္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအေပၚ တရုတ္၏ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈကို တားဆီးလိုသည့္ ဂ်ပန္တို႔အေနျဖင့္ ေလသံေျပာင္းၿပီး ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ရပ္တည္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာမည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။

အာဏာသိမ္းမႈ မတိုင္မီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ထက္တြင္ ဒီမိုကေရစီသည္ အျပည့္အဝ မဟုတ္သည့္တိုင္ ကျပား အေနအထားေတာ့ ရရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိ၌ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းသည္ ဆိုခဲ့ပါ ကျပားဒီမိုကေရစီအဆင့္ ကိုေတာင္ ေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ႏိုင္မည့္ အေနအထား မရွိေၾကာင္းကို သမိုင္းက သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။ သန္းဂဏန္းနီးပါး ရွိေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရာက္ မြတ္ဆလင္ဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လာေရးသည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ ဖိတ္ေခၚမႈရွိလင့္ကစား ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ မရွိေသာ အေျခအေနသာ ျဖစ္ေပသည္။

ေစာသႏၱာေအး

(ေဆာင္းပါးရွင္ Bertil Lintner ၏ ‘Myanmar military implausibly plays the Rohingya card’ ကို ျမန္မာျပန္ဆိုပါသည္။ မူရင္းေဆာင္းပါးအသံုး ‘ရိုဟင္ဂ်ာ’ ကို ‘မြတ္ဆလင္’ ဟု ေျပာင္းလဲသံုးႏႈန္းထားပါသည္။)

Author: Admin