ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕တည္ ႏွစ္(၁၅၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပဲြေတာ္အား မတ္လ ၂၀ ကေန ၂၆ ရက္ေန႔အထိ ၿမိဳ႕မေဘာလံုးကြင္းမွာ ျပည္နယ္အတြင္း ဆယ္စုႏွစ္ၾကာတိမ္ျမွပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနတ့ဲ ရခုိင္ရုိးရာအားကစားပြဲေတြနဲ႔ က်င္းပခ့ဲတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဖဒူ ထြန္းေအာင္
Author: ဖဒူ ထြန္းေအာင္