ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ရခုိင္အမ်ိဳးသမီးေတြပါပတ္သက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ယပ္လွဲေက်ာင္းပရိယတၱိ စာသင္တုိက္မွာ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ကာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂ ရက္တုိင္တုိင္ က်င္းပေနပါတယ္။

Author: ဟန္ထူးေဇာ္