ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ကေလးေတြ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ကုိ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ သင္ၾကားလုိ႔ရမယ့္ မူႀကိဳေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို စစ္ေတြၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သူႀကီးရပ္ကြက္မွာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သတင္း - ခိုင္႐ိုးလ

Author: Admin