ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက အထက္တန္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္မွာ လက္ေတြ႕သင္ၾကားေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ႐ူပေဗဒဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ရူပေဗဒဘာသာရပ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ပို႔ခ်ေပးေနၿပီး သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြ ကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္လ်က္႐ွိပါတယ္။ 

သတင္း - ေက်ာ္ခ်စ္

Author: DMG