ဒီေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္(၂၀) ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က အိႏၵိယအပိုင္ အန္ဒမန္ကၽြန္းစုရွိ လန္း(ဒ္)ေဖာ့ကၽြန္းမွာ ရခုိင္ျပည္တပ္မေတာ္ (AA) စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခုိင္ရာဇာအပါအဝင္ ရခိုင္ႏွင့္ ကရင္္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ (၆) ဦး အသတ္ခံရကာ ရဲေဘာ္ (၃၄) ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို DMG ဝိုင္းေတာ္သားမ်ားက စုစည္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

Author: Admin