ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေျဖ႐ွင္းရအခက္ခဲဆံုးေသာ ျပႆနာမွာ ဘဂၤါလီအေရးပင္ျဖစ္သည္။ ယခုကာလသည္ ယင္းျပႆနာကို ေျဖ႐ွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ထပ္ ေျဖ႐ွင္းရမည့္ ျပႆနာတစ္ခု ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

ယင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA) ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပဲြသည္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း တျဖည္းျဖည္း စစ္ေရးတင္းမာမႈ ႐ွိလာသည္။ စစ္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိမႈမ်ား၊ အက်အဆံုးမ်ား ႐ွိေနသည္။ တိုက္ပဲြမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ျပည္သူမ်ားမွာ စစ္ေဘးဒဏ္ကို ခံေနၾကရသည္။

စစ္ေရးအ႐ွိန္ ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားလည္း ပို၍မ်ားလာသည္။ စစ္ပဲြျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ေဘးလြတ္ရာသို႔ အ၀တ္တစ္ထည္ ကိုယ္တစ္လံုးျဖင့္ အိုးအိမ္မ်ားကိုစြန္႔ခြာ၍ ထြက္ေျပးလာၾကရသည္။ တခ်ိဳ႕အရပ္သားမ်ားမွာ စစ္ပဲြေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိမႈမ်ား ႐ွိေနသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပဲြေၾကာင့့္ အရပ္သားတစ္ဦး ေသနတ္ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့ၿပီး ေဆးကုသမႈ ခံယူေနရသည္။ ယင္းအျပင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ေဒသခံ(၃၀၀)ေက်ာ္ခန္႔မွာ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္ေနၾကရသည္။ ယင္းမွာ စစ္ပဲြေၾကာင့္ လက္႐ွိျဖစ္ေနသည့္ ပကတိ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းျဖင့္ ေနထိုင္ခ်င္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မၿငိမ္းခ်မ္းသည့္အခါ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ကာ နီးစပ္ရာေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ခိုလႈံၾကရသည္။ သူတို႔သည္ ဒုကၡေရာက္၍ ထြက္ေျပးလာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ အ၀တ္အထည္၊ အစားအေသာက္မ်ား ပါမလာေပ။

လက္႐ွိအေနအထားအရ ခိုလႈံခြင့္ေပးထားသည့္ ႐ြာသားမ်ားက ေကြၽးေမြးထားၾကသည္။ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားသည္ အစိုးရအဖဲြ႕၊ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား အကူအညီမ်ား ေပးလာမည့္ေန႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသည္။

ခိုလံႈခြင့္ေပးထားသည့္ ေဒသခံမ်ားအဖို႔လည္း မ်ားျပားလာသည့္ ႐ြာသားမ်ားကို ေကြၽးေမြးမည့္ကိစၥ၊ အ၀တ္အထည္ ေထာက္ပံ့ကူညီမည့္ ကိစၥမ်ားသည္ မလြယ္ကူသည့္အရာျဖစ္သည္။ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား၍ ကူညီရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အစိုးရတြင္ အဓိကတာ၀န္႐ွိသည္။ ယင္းအျပင္ အရပ္ဘက္၊ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကလည္း ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ လိုအပ္သည္။

လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ကူညီရန္စီစဥ္ေနသည္ကိုသာ ေတြ႔ရသည္။ အစိုးရ၏ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အေနအထားကိုလည္း အနည္းငယ္ေတြ႕ရသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားကို အလ်င္အျမန္ကူညီရန္ အေရးႀကီးလွသည္။

ရခိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ရခိုင္ပါတီမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႔၏ အေျခအေနသည္ ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈ အေျခအေနမ်ား ႐ွိေနသည္။ ယခု ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီလိုက္လွ်င္ အစိုးရအေပၚအျမင္တစ္မ်ိဳး ေျပာင္းသြားႏိုင္ၿပီး အစိုးရအဖဲြ႔အေနျဖင့္ အမွတ္ေကာင္းရလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ဘဲ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားကို ကူညီရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ၾကန္႔ၾကာျခင္းမ်ား႐ွိလွ်င္ အစိုးရအေပၚ ျပည္သူလူထုမွ ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုပ်က္စီးသြားလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကသည့္ ျပည္သူလူထုမ်ားကို အစိုးရအဖဲြ႔၊ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ အျမန္ဆံုးကူညီၾကရန္ မိမိတို႔ Development Media Group (DMG) က တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

Editorial>>> ISSUE 99, DECEMBER 15, 2018, DEVELOPMENT NEWS JOURNAL

 

Author: DMG