အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ | DMG

တိုက္ပြဲအျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္လူနာ တစ္ျဖည္းျဖည္းတိုးလာကာ လက္႐ွိတြင္ (၁၂)ဦးအထိ႐ွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးၿပီးလွ်င္ ပုိးေတြ႕လူနာအမ်ားဆုံး ျဖစ္ေနသည္။

စစ္ပြဲေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ ျပည္နယ္အတြက္ တစ္ပူ‌ေပၚႏွစ္ပူဆင့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ စစ္ပြဲႏွစ္ခုကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပည္နယ္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေတြ႕လူနာမွာ စစ္ေတြေဆး႐ုံတြင္ (၁) ဦး၊ ေမာင္ေတာေဆး႐ုံတြင္ (၇) ဦး၊ ဘူးသီးေတာင္ေဆး႐ုံတြင္ (၂) ဦး၊ ေတာင္ကုတ္ေဆး႐ုံတြင္ (၁) ဦးႏွင့္ သံတြဲေဆး႐ုံတြင္ (၁) ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၂ ဦးျဖစ္သည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ ပိုးေတြ႕လူနာအမ်ားဆုံးသည္ ဘဂၤလား‌ေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံမွ ဝင္လာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး တရားမဝင္ ဝင္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

တရားမဝင္ ျပန္လာၾကျခင္း

တရားမဝင္ျပန္လာသူမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ တပ္မေတာ္က နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရး ေဆာင္႐ြက္စဥ္ ဘဂ္လား‌ေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္သြားၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ယင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ မ်ားျပားေနေသာေၾကာင့္ ျပန္ဝင္လာျခင္း စသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ ႐ွိႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္သည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးျဖင့္မဆို ျပန္မလာသင့္ေပ။ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္သည္ လူမ်ိဳးဘာသာမေ႐ြး ကူးစပ္တတ္ေသာေၾကာင့္ မိမိေၾကာင့္ တစ္ျခားသူမ်ားအား ကူးစက္သြားမည္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္ေပသည္။ အလားတူ တရားမဝင္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနသူမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာက စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေရးယူရန္လိုအပ္သည္။

တစ္ဖန္ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ႐ွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားကို ယခုကာလတြင္ ျပန္ဝင္လာျခင္း မလုပ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ ျပန္ဝင္လာသူမ်ားေတြ႕လွ်င္လည္း နီးစပ္ရာက်န္းမာေရးဌာနမ်ားသို႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ရန္လိုအပ္ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားဘက္ကလည္း ခ်က္ခ်င္းစိစစ္႐ွာေဖြရန္လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ေရာဂါျပန႔္ပြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္အေရးႀကီးမႈ

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္က ၿမိဳ႕နယ္႐ွစ္ၿမိဳ႕နယ္ကို အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ထားသည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ ေျမာက္မ်ားစြာ႐ွိေနၿပီး စစ္ေဘးဒဏ္ခံစားေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားလည္း ဒုႏွင့္ေဒး႐ွိေနသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ေရာဂါအႏၲရာယ္ထက္ စစ္ပြဲကို ေၾကာက္လန႔္ေနရေသာ္လည္း ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါသည္လည္း ေၾကာက္စရာျဖစ္သည္။

ယင္း‌ေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနက က်န္းမာေရးအသိပညာေပးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ သြားေရာက္ရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ထိုအေျခအေနၾကားထဲတြင္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေ႐ွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္ စသည့္ တိက်ေသခ်ာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရ႐ွိရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ထို႔ျပင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ားတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ပူးကပ္စြာ ေနထိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ေျခ အလြန္မ်ားသည္။ ထိုစခန္းမ်ားတြင္ ျပင္ပမွ ျပန္ဝင္လာသူမ်ားကိုလည္း တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔၏ စစ္ပြဲသည္ ပထမစစ္ပြဲျဖစ္ၿပီး ယင္းစစ္ပြဲတြင္ ျပည္သူအေျမာက္အမ်ား ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရ႐ွိၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ ပထမစစ္ပြဲအတြင္း ျပည္သူမ်ား အ႐ွံဳးႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ယခု ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနသည့္စစ္ပြဲသည္ ဒုတိယစစ္ပြဲျဖစ္ၿပီး ဒုတိယစစ္ပြဲတြင္လည္း ျပည္သူမ်ားမ႐ွံဳးရန္ အေရးႀကီးသည္။

မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ အင္တာနက္ျပန္ဖြင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ မ႐ွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေရးဆိုင္ရာလိွ်ဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား အင္တာနက္ေပၚ တက္လာေသာေၾကာင့္ ပိတ္ထားရျခင္းျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားကို ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ထပ္မံဒုကၡမေရာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွာ တာဝန္႐ွိၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္သိ႐ွိႏိုင္ရန္အတြက္ အင္တာနက္အျမန္ဆုံးဖြင့္ေပးသင့္သည္။

ျပည္သူမ်ားလည္း မေပါ့ႏွင့္

ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ တစ္ဦးေတြ႕႐ွိထားသည္။ စတင္ေတြ႕႐ွိသည့္ေန႔ကဆိုလွ်င္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ လူထု၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ထင္ထင္႐ွား႐ွားျမင္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္တစ္ရက္ နံနက္ပိုင္းမွစတင္ကာ လူသြားလူလာမွာ ပုံမွန္အတိုင္းျမင္ေနရသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕၏ အစည္ကားဆုံးေနရာျဖစ္သည့္ ကမ္းနားလမ္း၊ ပြိဳင့္ကမ္းေျခတို႔မွာလည္း လူသြားလူလာပုံမွန္၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ ဘီယာဆိုင္မ်ားတြင္လည္း ယခင္အတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ Mask တပ္သူထက္ Mask မတပ္သူမ်ားေန သည္ကိုလည္း သတိျပဳမိသည္။

လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအပါအဝင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း က်န္းမာေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ႏႈိးေဆာ္မႈမ်ားကို လိုက္နာရန္လိုအပ္ၿပီး က်န္းမာေရးဌာနအေနျဖင့္လည္း ေရာဂါကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အ႐ွိန္အဟုန္ျမင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း မိမိတို႔ DMG က တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရေပသည္။

Author: Admin