By မင္းထီး | DMG

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကလိုက္တဲ့ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ရခိုင္လူထု၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားစြာကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူထု၏အသံမ်ားမွာ ပိုမိုက်ယ္ေလာင္ေနတာကို ေတြ႕ရၿပီး ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကေတာ့ ထူးျခားတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္တာမ်ိဳးေတာ့ မေတြ႕မိေသးပါဘူး။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အဆုံးအျဖတ္ေပးေ႐ြးခ်ယ္ၾကမယ့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၁၅) ၿမိဳ႕နယ္မွာ လုပ္ေဆာင္လို႔ မရေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကို (၁၆/၁၀/၂၀၂၀ )ေန႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ (၂၃) ရက္အလိုမွ ကပ္ၿပီးေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပလို႔မရတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ကိုးခုနဲ႔ တဝက္တစ္ပ်က္ၿမိဳ႕နယ္ေလးခု ပါဝင္တာကို ေတြ႕ရၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနရာစုံေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပလို႔ရႏိုင္မယ့္ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုသာ က်န္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

က်န္ေနခဲ့တဲ့ ေလးၿမိဳ႕နယ္ေတြကေတာ့ ဂြၿမိဳ႕နယ္၊ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ တို႔ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ကုတ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ စစ္ေတြ၊ အမ္း စတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာေတာ့ ၿမိဳေပၚရပ္ကြက္မ်ားေလာက္ကိုသာ ျပဳလုပ္ဖို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ အခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္မယ့္ ၿမိဳ႕နယ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္လူထုၾကား ေဝဖန္မႈေတြ ျမင့္တက္ေနတာကို ေတြ႕ရၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း သံတြဲခ႐ိုင္ဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အစဥ္အလာအရ ရခိုင္ကိုယ္စားျပဳပါတီေတြ ႏိုင္ေလ့ႏိုင္ထမရွိခဲ့ပါဘူး။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္မပါတီေတြ အားေကာင္းတဲ့ေနရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဂြ၊ ေတာင္ကုတ္၊ သံတြဲ၊ မာန္ေအာင္ စတဲ့ ေလးၿမိဳ႕နယ္လုံးမွာ လက္ရွိအာဏာရပါတီ (NLD) က ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အားလုံးကို အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ရမ္းၿဗဲတစ္ၿမိဳ႕နယ္သာ ရခိုင္အေျခစိုက္ပါတီျဖစ္တဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက အႏိုင္ရခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေနရာအမ်ားဆုံး အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းခြင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဗဟိုအစိုးရ (NLD) ပါတီက ျငင္းဆန္ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဗဟိုအစိုးရနဲ႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီၾကား သေဘာထား စတင္ကြဲလြဲသြားၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရဟာ လက္ရွိငါးႏွစ္တာကာလ ကုန္ ဆုံးခါနီးသည္အထိ ရခိုင္လူထုအမ်ားစုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို မရရွိခဲ့ပါဘူး။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ ျပည္နယ္အစိုးရရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အနည္းငယ္ ေပးထားေပမယ့္ ရခိုင္လူထုေထာက္ခံမႈကို မရရွိခဲ့တဲ့ ျပည္နယ္အစိုးရဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဥာဏ္စြမ္းကို မျပႏိုင္ခဲ့ဘဲ ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈထဲက ႐ုပ္ျပအစိုးရအဖြဲ႕ အျဖစ္ျဖင့္သာ ငါးႏွစ္တာကာလကို ျဖတ္ေက်ာ္ေနရတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ၂၀၁၈ မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲစတင္ျပင္းထန္ခဲ့လာတဲ့ ေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုက်ဥ္းေျမာင္းလာခဲ့ၿပီး လက္ရွိ (၂၀၂၀) မွာေတာ့ လူေရွ႕သူေရွ႕ကပါ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၂၀ အလြန္ရခိုင္ျပည္

NLD အစိုးရလက္ထက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လူသိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေနရပ္စြန႔္ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနၾကရပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မြတ္ဆလင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးတဲ့ကိစၥေတြလည္း ရွိေနေသးသလို လက္ရွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ား၊ တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးစဥ္ ေသဆုံးသြားရတဲ့ အရပ္သားမ်ား၊ ႐ြာလုံးကြၽတ္ မီးရႈိ႕ခံေနရျခင္းမ်ား၊ ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္း လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲျခင္းေၾကာင့္ ေသဆုံးရျခင္းမ်ားစတဲ့ လူထုအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (AA) ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔မွာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကညာကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အၾကမ္းဖက္စစ္ဆင္ေရးကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စတင္ျပဳလုပ္လာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၉ ဇြန္လ (၂၉) ရက္ေန႔မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အင္တာနက္ပိတ္လိုက္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ သတင္းအေမွာင္ခ်ကာ ၂၀၂၀ ဩဂုတ္လမွာ ျပန္လည္ဖြင့္ေပးခဲ့ေပမဲ့ 2G internet အဆင့္သာျဖစ္လို႔ သုံးစြဲလို႔ အဆင္မေျပေသးပါဘူး။

လက္ရွိကာလမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးေဘာင္ထက္ စစ္ေဘာင္က ပိုက်ယ္ေနတယ္ဆိုတာ ျငင္းလို႔မရႏိုင္တဲ့ အခ်က္ျဖစ္သလို ပိုၿပီးအံ့အားသင့္ဖို႔ေကာင္းတာက အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ေႂကြးေၾကာ္လာတဲ့ အရပ္သားစစ္စစ္ အစိုးရဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီေန႔ထိ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းဖို႔မႀကိဳးစားဘဲ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကညာကာ သတင္းအေမွာင္ခ်ေပးၿပီး စစ္တိုက္ခိုင္းလိုက္တာဟာ ရခိုင္လူထုနဲ႔ NLD အစိုးရၾကား ယုံၾကည္မႈမ်ားစြာ က်ဆင္းသြားေစခဲ့တဲ့အျပင္ ရခိုင္လူထုတစ္ရပ္လုံး ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကတာပါ။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ဝင္ေငြမ်ားစြာကို ရွာေဖြေပးေနသလို ကိုယ္တိုင္အက်ိဳးခံစားခြင့္က ဇီး႐ိုးအဆင့္မွာသာ ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပင္မျပႆနာျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အျပည္အဝ အာမခံတဲ့ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဟာ ႏိုင္ငံေရးအရသာ အေျဖရွာႏိုင္မယ့္ ျပႆနာျဖစ္တဲ့အတြက္ လူထုကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဒီမိုကေရစီေဘာင္က်ယ္လာမွ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးေဘာင္ထဲက ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္ခြင့္ေဘာင္ က်ယ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရႈပ္ေထြးေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကို အေျဖရွာေျဖရွင္းဖို႔ အေရးတစ္ႀကီး လိုအပ္ေနခ်ိန္မွာပဲ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုကို အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခြင့္ ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းဟာ ရခိုင္လူထုရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ပိတ္ပင္ျခင္းျဖစ္သလို ၂၀၂၀ အလြန္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီေသဆုံးေစျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ျခားတစ္ဖက္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ေဘာင္ကို ထပ္မံခ်ဲ႕ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္အဆင့္က ရခိုင္လူထု ကိုယ္စားျပဳမႈနဲ႔ တရားဝင္မႈအားလုံးကို ႏိုင္ငံေရးအရ ႀကိဳတင္သတ္ပစ္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္ပးပႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားေသာ သုေတသနမရွိဘဲ ဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္းဟာ ဗဟိုအစိုးရ (သို႔) ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အလြန္အကြၽန္ အာဏာသုံးစြဲျခင္းသာ ျဖစ္တယ္လို႔ စာေရးသူအေနနဲ႔ သုံးသပ္ပါတယ္။ စာေရးသူအျမင္ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေဆြးေႏြးသင့္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားခဲ့သင့္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ တန္းတူေရးကိုအေလးထားပါက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းကို ေခတၱအပစ္ရပ္ထားၾကရန္ ညႇိႏႈိင္းသင့္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပန္ၾကားသင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

သမၼတ႐ုံးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ရွိေၾကာင္း တရားဝင္ေျပာၾကားထားတဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဟာ တိုက္ပြဲကို ရပ္စဲထားႏိုင္တယ္ဆိုတာ ထင္ရွားေစပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏိုင္လို႔ ေၾကညာတဲ့ ေနရာမ်ားသို႔ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေစလႊတ္ၿပီး ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားကို ရယူျခင္းျဖင့္လည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရဟာ ထိုအေျခအေနအားလုံးကို ေက်ာခိုင္းဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက ဖယ္ထုတ္လိုက္ျခင္းဟာ ၂၀၂၀ အလြန္မွာဖြဲ႕စည္းမယ့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ရခိုင္လူထုအၾကား ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အလြန္ခက္ခဲသြားေစမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑က ဘယ္လိုေနမလဲဆိုတာကလည္း စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ကိုယ္စားျပဳမႈ အလြန္အကြၽံနည္းသြားမယ့္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးဩဇာကို ဘယ္လိုဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကမလဲ။ ရခိုင္ကိုယ္စားျပဳ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ ပါတီသုံးခုလုံးကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ၿငိမ္သက္ေနတာကို ေတြ႕ရသလို အခုလို ျပည္ေထာင္စုေ႐ြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို သေဘာတူ လက္ခံထားဆဲလို ထင္ျမင္ရပါတယ္။

ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း က်န္ရွိတဲ့ ေနရာမ်ားကိုသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ၂၀၂၀ ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၾကမလား ဆိုတာကေတာ့ ပါတီေတြရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သာျဖစ္မွာပါ။ အဲလိုသာဆိုရင္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္သာ ကိုယ္စားျပဳလိုေၾကာင္း ထင္ရွားေစတယ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္႐ွိ ရခိုင္လူထုကို ကိုယ္စားျပဳၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းဆုံး ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူထုသို႔ ပန္ၾကားျခင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမရွိသည့္ ေနာက္ကြယ္မွာ လုပ္ေဆာင္မည့္ ပါတီရဲ႕ႏိုင္ငံေရး အာဂ်န္ဒါမ်ားကို လူထုသို႔ ခ်ျပသင့္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမရွိသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္က လူထုအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား လိုအပ္သလို၊ ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ မရွိေတာ့သည့္ေနာက္ပိုင္း လူထုအက်ိဳးကို မည္ကဲ့သို႔ထမ္းေဆာင္မည္၊ လူထုေရွ႕က မည္ကဲ့သို႔ရပ္တည္ေပးမည္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက လူထုတစ္ရပ္ လုံးကို ႏိုင္ငံေရးအရ မည္သို႔ဦးေဆာင္မည္ စသည့္ ႏိုင္ငံေရးကို အခုအခ်ိန္မွာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မွသာ လူထုကိုယ္စားျပဳမႈ မွန္ကန္ေစမယ္လို႔ စာေရးသူအေနျဖင့္ သုံးသပ္ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမရွိေတာ့တဲ့ေနာက္ ရခိုင္ျပည္အေရးဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္းအတာအရ အလြန္ရႈပ္ေထြးလာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ပိုမိုေတာက္ေျပာင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေတြးျဖင့္သာ ၂၀၂၀ အလြန္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးကို အေကာင္းဆုံး ဦးေဆာင္ျဖတ္သန္းႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို လူထုအား ေထာက္ခံယုံၾကည္မႈကို ပိုမိုရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိေ႐ြးေကာက္ပြဲ အေျခအေနအရ ၂၀၂၀ အလြန္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို မည္သည့္ပါတီကမွ တစ္ပါတီတည္း ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေျခမရွိႏိုင္ဘူးလို႔ စာေရးသူအေနျဖင့္ သုံးသပ္မိပါတယ္။ အမ်ားဆုံး အႏိုင္ရရွိတဲ့ပါတီဟာ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ေရး မဟာမိတ္ကို ဘယ္လိုဖြဲ႕မလဲဆိုတာ စိတ္ဝင္စားစရာပါ။ ေျခဥအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေနတဲ့ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေထာက္ခံမႈကိုရယူကာ အစိုးရဖြဲ႕ပါက အစိုးရ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမိုမ်ားျပားႏိုင္သလို တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေရးအာဏာ အမ်ားစုကို အသာစီးရယူထားႏိုင္ဖို႔ မ်ားပါတယ္။ လက္ရွိယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အေျခအေနအရ ျပည္ေထာင္စုမွာ NLD ပါတီမဲအမ်ားဆုံးရရွိႏိုင္ၿပီး အစိုးရကို ၫြန္းေပါင္းဖြဲ႕ရမည္ဆိုပါက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းႏိုင္ေျခမ်ားတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္အေရးဟာ ၂၀၂၀ အလြန္မွာ ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစႏိုင္သလို၊ စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း ေရာက္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမရွိတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ အဆိုးဆုံးအတြက္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္သလို၊ အေကာင္းဆုံးအတြက္လည္း ျပင္ဆင္မႈအားလုံးကို ႀကိျပင္ဆင္ထားသင့္တဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္အႀကံျပဳအပ္ပါတယ္။ ရခိုင္လူထုအေနျဖင့္လည္း အခ်င္းခ်င္းၾကားက မတူကြဲျပားမႈကို အခြင့္အလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အမိအရဆုပ္ကိုင္ကာ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔အတူ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ျဖတ္ေက်ာ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ရႈျမင္သုံးသပ္မိပါတယ္။

ဆက္စပ္ဖတ္႐ႈရန္ -

Author: Admin