ရခိုင့္ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ပုရားပုထိုးေစတီေတြမွာ ေက်ာက္သားအႏုပညာလက္ရာေတြကို လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေတြ႕ျမင္ေနရသလို ေက်ာက္သားေတြကို ႏိုင္နင္းစြာအသံုးခ်ၿပီး အႏုပညာလက္ရာေျမာက္ေအာင္ ဖန္တီးပံုေဖာ္မႈေတြကိုလည္း ေျမာက္ဦးေဒသမွာ ေတြ႕ျမင္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လက္ရွိမွာ ေက်ာက္သားအနုပညာလက္ရာေတြကို နိုင္ငံျခားသားေတြအပါအ၀င္ စိတ္၀င္စားသူေတြ မ်ားလာတာေၾကာင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ လံုေလာက္မႈအနည္းငယ္ရွိလာေပမဲ့ အနုပညာေျမာက္ေအာင္ ဖန္တီးပံုေဖာ္ရာမွာ ေခတ္မီစက္ပစၥည္းေတြကို အသံုးမျပဳနိုင္ဘဲ သမားရိုးက်နည္းအတိုင္းသာ လုပ္ကို္င္ေနရတဲ့အတြက္ အခက္အခဲအနည္းငယ္ရွိတယ္လို႔ ေက်ာက္ဆစ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြက ေျပာဆိုပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းကို DMG သတင္းေထာက္ သားေသွ်ေလးက ရိုက္ကူးတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

Author: Admin