အိႏၵိယက အကူအညီေပးသည့္ ကိုဗစ္ကုသေဆးအား ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုမႈအတြင္း လက္ခံရယူေနသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - Embassy of India in Yangon)

ျမန္မာႏိုင္ငံ စြမ္းအင္က႑အတြက္ တရုတ္၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အရွိန္ျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် အိႏၵိယသည္လည္း အဆိုပါက႑တြင္ တစ္ေနရာစာ အရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္ Harsh Shringla ႏွင့္ အိႏၵိယတပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး MM Naravane တို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္၌ ျမန္မာ့ ေရနံထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ေဒၚလာ ၆ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ အလားအလာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီးရွိ သန္လ်င္တြင္ ေရနံခ်က္စက္ရံု ေဆာက္လုပ္ရန္ အိႏၵိယက ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအရ သိရသည္။

“ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ အိႏၵိယေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း (IOCL) က ဒီစီမံကိန္းကို စိတ္ဝင္စားပံုျပတယ္” ဟု ရင္းျမစ္တစ္ခုက ေျပာသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သူကဆိုသည္။

ျမန္မာ့ စြမ္းအင္က႑တြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးမွာ တရုတ္မွျဖစ္သည္။ အိႏၵိယ၏ အေရွ႕ပိုင္းအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ျဖစ္သလို အေရွ႕ေမွ်ာ္ဝါဒႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းအေလးထားေရး မူဝါဒတြင္ ခြလ်က္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရနံခ်က္စက္ရံု အနည္းငယ္သာရွိၿပီး ျပည္တြင္းသံုးစြဲရန္ ေလာက္သာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။

ခရီးစဥ္အတြင္း Shringla ႏွင့္ Naravane တို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

နယ္စပ္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္အား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ “ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ား” အတြက္ အသံုးျပဳခြင့္မေပးရန္လည္း ထပ္ေလာင္းသေဘာတူခဲ့ၾကေၾကာင္း အိႏၵိယအစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အိႏၵိယလက္နက္ကိုင္ ၂၂ ဦးအား အိႏၵိယအစိုးရထံ ျပန္လႊဲေပးမည့္ ျမန္မာ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ Shringla ႏွင့္ Naravane တို႔သည္ ကိုဗစ္ကုသေဆး Remdesivir အလံုး ၃၀၀၀ ကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္သို႔ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကပ္ေဘးႀကီးအား တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ ျမန္မာႏွင့္အတူ ရပ္တည္မည့္သေဘာထားကို ျပသျခင္းဟု အိႏၵိယကဆိုသည္။

အိႏၵိယသည္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခိုင္ေဒသကို အျမန္ဆံုး တည္ၿငိမ္သြားေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏွင့္သာမက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ ရွိေနေၾကာင္းကို ယခုခရီးစဥ္က သိသာထင္ရွားေစသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (RSDP) ကို အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာတို႔ပူးေပါင္းကာ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကုန္ထုတ္စြမ္းအားတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳကာ ယခုထက္ပို ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳကာ ေျဖရွင္းမည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ရခိုင္ေဒသရွိ လူမႈစီးပြားကို ျမွင့္တင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း အရာရွိအသိုင္းအဝိုင္းမွ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဆိုသည္။

အိႏၵိယတပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး MM Naravane ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ နိုင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္ Shri Harsh V Shringla တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၅) ရက္ေန႔၌ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံုစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - Embassy of India in Yangon)

မြတ္ဆလင္ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး အပါအဝင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈသည္ အစြန္းေရာက္ဝါဒႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒဆီလို႔ တြန္းအားေပးသကဲ့သို႔ ရွိေနၿပီး ေဒသတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေအေကမိုမမ္ (AK Momen) က မၾကာေသးခင္က သတိေပးထားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာအၾကား နားလည္မႈရယူၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအား ရခိုင္သို႔ လံုၿခံဳတည္ၿငိမ္ၿပီး အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးကို ေထာက္ခံေၾကာင္း အိႏၵိယက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္သည္။

“ယခုအေျခအေန၏ အေရးပါမႈကို အိႏၵိယအေနျဖင့္ အျပည့္အဝ နားလည္ပါေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရန္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္လည္း အာမခံထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ၅ ႀကိမ္တိတိ ေပးအပ္ထားၿပီးျဖစ္ကာ ထပ္မံေပးအပ္ရန္လည္း ဆႏၵရွိပါေၾကာင္း” တရားဝင္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဆိုသည္။ ရခိုင္တြင္လည္း က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေထာက္အပံ့မ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၅ သန္းစီ အကူအညီေပးမည့္ အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ခရီးစဥ္အတြင္း အိႏၵိယသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ အိႏၵိယျမန္မာနယ္စပ္ ဆာစီေခ်ာက္လမ္း (Sarsichauk) ရွိ ဟာ့တ္တံတား (Haat Bridge) ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ေဒၚလာ ၂ သန္း ေထာက္ပံ့ေငြေပးရန္လည္း ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ မီဇိုရမ္ႏွင့္ ျမန္မာအၾကား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာၿပီး စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္ဟု အိႏၵိယက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

(ရည္ညႊန္း - To counter China, India offers Myanmar a $6bn oil refinery, TIMES OF INDIA)

Author: DMG