(Photo - TFIPOST)

ေစာသႏၱာေအး ျမန္မာျပန္ဆိုသည္။

ကိုဗစ္-၁၉ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ခြာသည့္ ေလယာဥ္ဆိုသည္မွာ မရွိသေလာက္ရွားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္မူ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အထူးေလယာဥ္တစ္စီးသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေျမာက္ပိုင္း ခႏၱီးၿမိဳ႕မွ အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း မဏိပူရျပည္နယ္ အင္ဖာၿမိဳ႕၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ အာသံျပည္နယ္ ဂူဝါဟားတီၿမိဳ႕ေတာ္ (Guwahati) အထိ ပ်ံသန္းခဲ့သည္။ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ မဏိပူရလက္နက္ကိုင္ ၁၂ ဦးႏွင့္ အာသံမွ ၁၀ ဦးပါရွိသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၎တို႔အား အိႏၵိယအာဏာပိုင္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္၏ ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြမႈကိုျပသသည့္ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ထူးျခားမႈရွိသည္။ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာအျမင္ျဖင့္ ၾကည့္ရလွ်င္ ဤျဖစ္စဥ္သည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လက္နက္အင္အားအတြက္ တရုတ္တစ္ႏိုင္ငံတည္းအေပၚ မီခိုအားထားျပဳေနရမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျပည္ပဆက္ဆံေရးကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားအထိ ခ်ဲ႕ထြင္လိုသည့္ေပၚလစီအား ထပ္ဟင္ေနသည္။

ယခုျဖစ္ရပ္သည္ ေျမာက္ပိုင္းနယ္စပ္တြင္ တရုတ္ႏွင့္အိႏၵိယတပ္မ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ေနရာခ်ထားၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားတင္းမာမႈ အျမင့္ဆံုးရွိေနခ်ိန္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖင့္ ပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။  မၾကာမီအခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အင္အားႀကီးႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္အေရးအတြက္ အာဏာယွဥ္ၿပိဳင္မႈၾကားတြင္ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ႀကံဳလာရမည့္ အေနအထား ရွိေနေပသည္။

ျမန္မာသည္ အာရွႏိုင္ငံႀကီးႏွစ္ခုအၾကားတြင္ ပိတ္မိေနသည္။ အိႏၵိယလက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၁၉၆၀ ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားတည္းက လႈပ္ရွားေနခဲ့ၾကသည္။ ထိုတပ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ခိုလႈံၿပီး နာဂလန္း၊ မဏိပူရႏွင့္ အာသံကဲ့သို႔ျပည္နယ္မ်ားကို မၾကာခဏ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ျပန္ဝင္ေျပးသြားေလ့ရွိသျဖင့္ အိႏၵိယတပ္မ်ားသည္ လက္လွမ္းမမီႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ႏွစ္ဘက္ပူးေပါင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္စဥ္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနၾကသည့္ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာစစ္သားႏွစ္ဦး။ (ဓာတ္ပံု - Facebook)


ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္းအျခားေနရာမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အေရးမ်ားႏွင့္ လံုးပန္းေနရသျဖင့္ ဤအခ်က္ကို ဂရုမစိုက္ဘဲရွိေနခဲ့သလို အိႏၵိယလက္နက္ကိုင္စခန္းမ်ား ရွိေနမႈကိုလည္း အစဥ္အဆက္ျငင္းဆိုေနခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၌ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္းရွိ တာဂ (Taga) တြင္ နာဂလန္းအမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ (NSCN-K) စခန္းအား ဝင္ေရာက္စီးနင္းခ်ိန္တြင္ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ရပ္ စတင္ခဲ့သည္။ NSCN-K သည္ ကပၸလန္အဖြဲ႔ခြဲျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွ လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္အတူ ထိုေနရာ၌ ပူးတြဲအေျခစိုက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာနာဂတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ရွန္ဝန္ရွန္ရန္ ကပၸလန္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဖြဲ႔က သူ၏အမည္ကို ဆက္လက္ခံယူၿပီး နာဂလန္းႏွင့္ မဏိပူရရွိ အိုင္ဆက္ခ်ိရွီဆူ (Isak Chishi Swu) ႏွင့္ သူရင္ဂါလန္မူဗာ (Thuingaleng Muivah) တို႔၏ NSCN-IM အဖြဲ႔ႏွင့္ ကြဲျပားေစရန္အတြက္ အဖြဲ႔ကို NSCN-K အျဖစ္ အမည္ခံထားသည္။

အိုင္ဆက္သည္ ၂၀၁၆ ဇြန္လတြင္ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ မူအီဗာမွာ အိႏၵိယတြင္ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနဆဲျဖစ္ကာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တည္းက အိႏၵိယအစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။

ယခုလအတြင္း အိႏၵိယသို႔လႊဲေျပာင္းခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇန္လဝါရီလက တာဂတြင္ စတင္ခဲ့သည့္ စီးနင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြင္း ဖမ္းဆီးရမိထားျဖင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ NSCN-K ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ငါးဦးကိုလည္း ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။  

ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာနာဂမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ၎တို႔ကို ခႏၱီးတရားရံုးက ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္စီခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္ ကိုလိုနီေခတ္တည္းက ခ်မွတ္ထားသည့္ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ ဥပေဒျဖင့္ စီရင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အိႏၵိယလက္နက္ကိုင္မ်ားကိုလည္း ထိုဥပေဒႏွင့္ပင္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္စီခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ခႏၱီးအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ဧၿပီလလယ္ သၾကၤန္ကာလတြင္ အထူးလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ အက်ဥ္းသား ၂၅,၀၀၀ နီးပါး ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ထိုလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား မပါဝင္ခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း နာဂစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနႏွင့္ နာဂေခါင္းေဆာင္ငါးဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အက်ံဳးမဝင္သျဖင့္ မဏိပူရႏွင့္ အာသံလက္နက္ကိုင္မ်ားအား ျပန္လႊတ္မေပးခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း အိႏၵိယလံုၿခံဳေရး အာဏာပိုင္မ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္မ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ အိႏၵိယထံျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးေရးအတြက္ တစ္ဘက္လွည့္သံတမန္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုအဖြဲ႔မ်ားတြင္ မဏိပူရအုပ္စုသံုးခု၊ အာသံရွိ ဘိုဒို(Bodo) လူမ်ိဳးစုအုပ္စု၊ ဘဂၤလားအေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေဒသေျခာက္ခုႏွင့္ အာသံျပည္နယ္တြင္းရွိ ဆက္စပ္ဧရိယာ ၄ ခုကိုေပါင္းကာ သီးျခားႏိုင္ငံထူေထာင္လိုသည့္ အုပ္စုတစ္ခုတို႔ ပါဝင္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆံုရာေနရာကို သရုပ္ေဖာ္ထားသည့္ေျမပံု။ (ဓာတ္ပံု - Facebook)


ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ယခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ကိုင္မ်ားအား အိႏၵိယသို႔လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒတြင္ အေရးပါေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ညႊန္ျပလ်က္ရွိသည္။ ၁၉၈၀ ႏွင့္ ၁၉၉၀ အလြန္ကာလမ်ားအတြင္း ျမန္မာအေပၚ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ေရွာင္ၾကဥ္မႈမ်ားရွိေနခ်ိန္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ တရုတ္သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ားႏွင့္ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ရသေလာက္ ေျခကုပ္ယူခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစတင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ တရုတ္၏လႊမ္းမိုးမႈသည္လည္း က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အပယ္ခံျမန္မာႏိုင္ငံအား ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပန္လည္စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ မြတ္ဆလင္ဒုကၡသည္မ်ားအေရးႏွင့္အတူ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲသြားၾကျပန္သည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား သေဘာထားျပန္လည္တင္းမာေနခ်ိန္၌ တရုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တစ္ေက်ာ့ျပန္ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ တရုတ္ျပည္အေနာက္ေတာင္ပိုင္းရွိ ကုန္းတြင္းပိတ္ေဒသအား ျမန္မာႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာအထိ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ဆက္သြယ္မည့္ ေဒၚလာထရီလ်ံႏွင့္ခ်ီျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္း (BRI) စီမံကိန္းႏွင့္အတူ ဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအေနအထားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား မတိုင္မီက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ တရုတ္အေပၚ အလြန္အမင္းမွီခိုေနခဲ့သလို ျပန္ျဖစ္သြားမည္ကို ျမန္မာစစ္တပ္သည္ စိုးရိမ္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ မၾကာေသးမီကာလမ်ားအတြင္း ၎တို႔၏ ေနာက္ထပ္မိတ္ေဆြေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ရုရွားထံပိုယိမ္းလာခဲ့ၿပီး Sukhoi SU-30M ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ ၆ စီးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၄ သန္းတန္ စာခ်ဳပ္အပါအဝင္ စစ္သင္တန္းႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းအကူအညီမ်ား ရယူခဲ့သည္။  

၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ၌ ရုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဆာေဂေရွာဂူး (Sergei Shoigu) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္လာေရာက္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ဤေတြ႔ဆံုမႈအတြင္း စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ရုရွားထံမွဝယ္ယူေရး၊ ရုရွားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိမ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္အမ်ားအျပား ရရွိခဲ့ၾကသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မတူသည္မွာ ရုရွားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္အစိုးရအား မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္းမရွိေပ။

ထိုနည္းတူစြာပင္ ျမန္မာအေပၚတရုတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈကို တန္ျပန္ရန္ဆႏၵရွိေနသည့္ အိႏၵိယသည္လည္း ဤအေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမရွိေပ။

အိႏၵိယႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၌က်င္းပသည့္ (၇၃) ႀကိမ္ေျမာက္ နာဂလြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ နာဂအလံအား ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ နာဂအမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ - အိုင္ဆက္ႏွင့္ မူအီဗာ (NSCN-IM) တပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး။ (ဓာတ္ပံု - AFP)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္က ျမန္မာစစ္တပ္ကို သင္တန္းေပးေနျခင္းအား ရပ္နားမည္ဟု ေၾကညာသည့္အခ်ိန္၌ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ့ေရတပ္မွစစ္သည္မ်ားအား အိႏၵိယရွိ တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္တန္းေပးရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလအတြင္း ရိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အိႏၵိယႏွင့္ျမန္မာတို႔သည့္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္ကာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းသည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား” ကို ဦးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၈ မတ္လတြင္ အိႏၵိယႏွင့္ျမန္မာေရတပ္ ပူးေပါင္းၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ပြဲဦးထြက္အျဖစ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခဲ့ၾကသည္။ တရုတ္ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္ေႏွာင့္ယွက္မႈ အႀကိမ္ႀကိမ္ရွိေနေၾကာင္း အိႏၵိယက မၾကာေသးမီကမွ ေျပာဆိုထားသည့္ေနရာတြင္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္၏ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က တာဂတြင္ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ မၾကာေသးမီက အိႏၵိယလက္နက္ကိုင္မ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈအား ပထဝီေရးရာမဟာဗ်ဴဟာရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ပို၍ျမင္သာႏိုင္သည္။

အိႏၵိယသည္ ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွ လက္နက္ကိုင္မ်ား တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း ယူနန္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ရွိေနသည့္ ေရႊလီတြင္ ရွိေနသည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာေပါက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ အိႏၵိယသည္ မၾကာေသးမီကမွ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ လက္နက္ကိုင္စခန္းမ်ားသို႔ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္မွ တရုတ္လက္နက္မ်ား ေမွာင္ခိုဝင္ေရာက္လာမည္ကိုလည္း မလိုလားေပ။

ျမန္မာမွ အိႏၵိယသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္မ်ားတြင္ မဏိပူရအေျခစိုက္ လက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ကန္ဂလိပက္ ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးပါတီ (People’s Revolutionary Party of Kangleipak) ႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (People’s Liberation Army) အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပါဝင္သည္။ ထိုႏွစ္ဖြဲ႔ထက္ ပိုမိုအင္အားေတာင့္တင္းသည့္ အာသံလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး - ULFA (United Liberation front of Asom [Assam]) အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ပါရက္ရွ္ဘာရူဝါ (Paresh Baruah) သည္ ယူနန္တြင္ တိမ္းေရွာင္ေနသည္ဟု ယူဆရသည္။

ဘာရူဝါသည္ ယူနန္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းကို ျဖတ္ကာ တာဂရွိ တစ္ခ်ိန္ကစခန္းေဟာင္းသို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုစခန္းတြင္ ULFA သည္ NSCK-K အပါအဝင္ ၎၏ မဏိပူရ လက္နက္ကိုင္မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

တရုတ္သည္ ျမန္မာႏွင့္ ရုရွားတို႔၏ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈအေပၚ အျမင္မၾကည္သည့္စိတ္ မရွိေလာက္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ၎၏ၿပိဳင္ဘက္ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာအၾကား အလ်င္အျမန္တိုးတက္လာေနသည့္ လံုၿခံဳေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုမူ ေနာက္အျမစ္တစ္မ်ိဳး ရွိႏိုင္သည္။ တရုတ္အစိုးရက မည္ကဲ့သို႔တံု႔ျပန္လာမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပြဲခင္းေနၾကသည့္ အမ်ိဳးအစားစံုလင္လွေသာ သူပုန္အုပ္စုမ်ားကို သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္ခုခုကို တရုတ္က အေထာက္အပံ့မ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္လာျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ အိႏၵိယၾကည္းတပ္အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဘီပင္ရာဝပ္တို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ေတြ႔ဆံုစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - Asia Times)


တရုတ္သည္ ၁၉၆၀ မွ ၁၉၈၀ ကာလမ်ားအထိ လက္နက္ကိုင္မ်ားအား ယူနန္တြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စစ္သင္တန္းမ်ားေပးကာ လက္နက္ကိရိယာအျပည့္အစံု ေထာက္ပံ့ၿပီး နာဂလန္း၊ မဏိပူရႏွင့္ မီဇိုရမ္ကဲ့သို႔ အိႏၵိယ၏ ျပႆနာနယ္ေျမမ်ားသို႔ ေစလႊတ္သည့္ သာဓကမ်ားလည္းရွိခဲ့ဖူးသည္။

ULFA သည္ တရုတ္ထံမွ ထိုကဲ့သို႔တိုက္ရိုက္အကူအညီမ်ား မရဖူးေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ဤလက္နက္ကိုင္အုပ္စုသည္ တရုတ္ျပည္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ခြင့္ရထားသလို အိႏၵိယရွိ ၎တို႔၏ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းရွိသည္။

တရုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အာဏာကစားေနသည့္ တစ္ခုတည္းေသာႏိုင္ငံ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတြင္း ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္းစီမံကိန္း၏ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါမႈမ်ားေၾကာင့္ တရုတ္အေနျဖင့္ အိႏၵိယ၏အက်ိဳးစီးပြားကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ရွာေဖြေနဦးမည့္ အေနအထားတြင္ ရွိႏိုင္ေပသည္။

ေစာသႏၱာေအး
(ေဆာင္းပါးရွင္ Bertil Lintner ၏ China, India tensions put Myanmar in the middle ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာျပန္ဆိုပါသည္။)

Author: DMG