ဓာတ္ပံု - AP

ရာဗီခ်န္ဒရာကူးမား ျမန္မာျပန္ဆိုသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ျဒာမိုဒီဟာ ရွန္ဂရီလာေဆြးေႏြးပြဲ မိန္႔ခြန္းစကားမွာ အိႏၵိယရဲ႕ အင္ဒို-ပစိဖိတ္မူဝါဒကို တရားဝင္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အိႏၵိယဟာ အမွီအခိုကင္း၊ လြတ္လပ္ၿပီး အားလံုးပါဝင္တဲ့ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ စနစ္တစ္ခုကို ေဒသတြင္းမွာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ အားေပးတယ္လို႔လည္း မိုဒီက ဆိုပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အိႏၵိယဟာ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတးလ်တို႔နဲ႔ ဆက္ဆံေရး အားေကာင္းခိုင္မာေစဖို႔ အတြက္ ေျခလွမ္းႀကီးေတြကို ေလးႏိုင္ငံလံုၿခံဳေရးဒိုင္ယာေလာ့ ကေနတစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါၿပီ။ ဒီေနရာမွာ အေလးအနက္ သတိျပဳရမွာတစ္ခုက အိႏၵိယဟာ ေလးႏိုင္ငံအုပ္စုကို အင္ဒို-ပစိဖိတ္နဲ႔ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ ေရွာင္ေနခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ပါ။
အိႏၵိယအစိုးရဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ သံသယကို အဆံုးသတ္နိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့အေနနဲ႔ အင္ဒို-ပစိဖိတ္မူဝါဒမွာ နယူးေဒလီရဲ႕ “အေရွ႕ေမွ်ာ္မူဝါဒ” နဲ႔ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြကို ဗဟိုျပဳၿပီးေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္းစနစ္ ေပၚထြက္လာဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ပိုျမန္ၿပီး ပိုႀကီးတဲ့ ေျခလွမ္းေတြ လွမ္းဖို႔လိုတယ္ ဆိုတာကို အိႏၵိယမူဝါဒခ်မွတ္သူေတြ တျဖည္းျဖည္း သေဘာေပါက္လာၾကပါတယ္။ ၂၀၁၉ ႏိုဝင္ဘာလမွာေတာ့ မိုဒီဟာ ဘန္ေကာက္မွာက်င္းပတဲ့ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕အာရွညီလာခံမွာ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာမ်ားစီမံခ်က္ကို ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

မၾကာေသးခင္ကာလေတြမွာ ဒီကိစၥကို အရိပ္အေရာင္ျပန္ျမင္လာရပါတယ္။ ျပည္ပေရးရာဝန္ႀကီး ဆူဘရာမာဉာဏ္ဂ်ိဳက္ရွန္ကာဟာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံကို ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ကေန ၇ ရက္အထိ အလည္အပတ္ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္မွာ သူက အိႏၵိယနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အင္ဒို-ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာမ်ားစီမံခ်က္ ေအာက္မွာ ျမွင့္တင္ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း ခိုင္ခိုင္မာမာ ေျပာပါတယ္။ အခက္အခဲ အတက္အက်ေတြ ရွိေနေပမယ့္ အိႏၵိယဟာ ပါကစၥတန္ကလြဲရင္ က်န္တဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံတိုင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမွင့္လာပါတယ္။

ဒီလိုတိုးျမွင့္မႈေတြ ရွိေနေပမယ့္လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြအတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြအေပၚ ထားတဲ့ အိႏၵိယရဲ႕ မူဝါဒကို ေမးခြန္းထုတ္မႈေတြ ေပၚထြက္လာေနပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ တရုတ္ရဲ႕ ၾသဇာလြမ္းမိုးမႈ ျမင့္တက္လာေနတာက အဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္ပါ။

အာဆီယံသို႔ တံခါးေပါက္

အာဆီယံႏိုင္ငံေတြထဲမွာ အိႏၵိယနဲ႔ ေျမျပင္ေရျပင္ ကီလိုမီတာ ၁၆၀၀ ေက်ာ္ အထိ ဆက္စပ္ေနတာ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံပဲရွိပါတယ္။ ျမန္မာနဲ႔ အိႏၵိယဟာ အခုဆို ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးေတြလည္း ပံုမွန္ ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေနသလို ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေရျပင္ကင္းလွည့္အစီအစဥ္ေတြ မွ်ေဝတာ၊ စစ္တပ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္တာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

အိႏၵိယေရတပ္ဟာ ျမန္မာေရတပ္က တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကိုလည္း သင္တန္းေပးပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ၾကည္းတပ္ေတြဟာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္က အစြန္းေရာက္အုပ္စုေတြကိုလည္း ႏွိမ္နင္းလ်က္ရွိပါတယ္။
အင္ဒို-ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာမ်ား စီမံခ်က္မွာ က႑ႀကီး ခုနစ္ခုရွိပါတယ္။

၁။ ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး
၂။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးနဲ႔ အရင္းအျမစ္မ်ား မွ်ေဝေရး
၃။ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ လံုၿခံဳေရး
၄။ အဏၰဝါေဂဟေဗဒ
၅။ အဏၰဝါသယံဇာတမ်ား
၆။ သိပၸံ၊ နည္းပညာနဲ႔ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
၇။ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းခ်ိတ္ဆက္မႈ
ျမန္မာဟာ အိႏၵိယကို အေရွ႕ေတာင္အာရွနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းက ေဒသေတြနဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ပဲ စီးပြားေရးနဲ႔ လူထုဆက္ဆံေရး ရႈေထာင့္ဘက္က ၾကည့္ရင္လည္း အထူးအေရးပါေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြအတြင္း အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံႀကီးေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြဟာ အိႏၵိယအတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြ ေပၚထြက္လာေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအခြင့္အလမ္းေတြဟာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ႏိုင္ငံေတြဆီကပဲ ရရွိတာျဖစ္သလို နဂိုသေဘာတူထားၿပီးသား အခ်က္ေတြအေပၚ မူတည္ေဆာင္ရြက္ၾကတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိႏၵိယရဲ႕ အေရွ႕ေမွ်ာ္မူဝါဒ၊ အင္ဒို-ပစိဖိတ္နဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ထားရွိတဲ့ မူဝါဒေတြအတြက္ အင္ဒို-ပစိဖိတ္သမုဒၵရာမ်ား စီမံခ်က္ဟာ အေရးပါတဲ့ေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္ေတြမွာ အိႏၵိယဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေတြ အေလးထား ေဆာင္ရြက္လာပါတယ္။ အိႏၵိယကလႊဲေပးလိုက္တဲ့ ဆင္ဒူးဗီယာ ေရငုပ္သေဘၤာ ဟာ ျမန္မာ့ေရတပ္ရဲ႕ ပထမဆံုး ေရငုပ္သေဘၤာျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါကို ျမန္မာအေပၚ တရုတ္ရဲ႕လႊမ္းမိုးမႈကို ေခ်ဖ်က္တဲ့ အိႏၵိယရဲ႕ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ တရုတ္က သူ႔ရဲ႕ၾသဇာကို နီေပါ၊ ဘဂၤလားေဒရွ္႕နဲ႔ သီရိလကၤာႏိုင္ငံေတြမွာ တိုးျမွင့္ေနခ်ိန္ အိႏၵိယရဲ႕ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ အထူးအေရးပါပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကဆိုရင္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ စစ္တပ္က အႀကီးအကဲႏွစ္ေယာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အတူတူေရာက္ရွိလာၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အိႏၵိယသမိုင္းမွာ ႏိုင္ငံျပင္ပကို ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ေယာက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အတူတကြ ခရီးထြက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ အိႏၵိယရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ သံတမန္ေရးရာ စဥ္းစားခ်က္မွာ ျမန္မာဟာ ေနရာႀကီးႀကီး ရထားမွန္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိႏိုင္ပါတယ္။

ႏွစ္ရက္တာ ျမန္မာခရီးစဥ္အတြင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္ ဟာ့ရွ္ဗာဟန္ ရွရင္းဂလားနဲ႔ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးနာရာဗင္းတို႔ဟာ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တို႔အပါအဝင္ ဝန္ႀကီးသံုးေလးဦးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စစ္ဘက္နဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာေရးရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိႏိုင္ေျခ အရမ္းမ်ားပါတယ္။ နာရာဗင္းရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြင္း ဒီအခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးခဲတယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။

အိႏၵိယဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တရုတ္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ တိုးမ်ားလာေနတာကို စိတ္ပူပါတယ္။ တရုတ္စီးပြားေရးေတြ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ အမ်ားႀကီးရွိၿပီး စြမ္းအင္က႑မွာ အထူးမ်ားျပားပါတယ္။ အိႏၵိယဟာ ျမန္မာနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး စြမ္းအင္က႑မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုစိတ္ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိတဲ့ ေရနံခ်က္စက္ရံု ေဆာက္လိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာဟာ အိႏၵိယရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းဦးစာေပး မူဝါဒနဲ႔ အေရွ႕ေမွ်ာ္မူဝါဒမွာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပံုစံခ်င္းဆင္တဲ့လူမႈစရိုက္ စတာေတြ ရွိေနရက္သားနဲ႔ ျမန္မာဟာ အိႏၵိယအတြက္ အထူးအေရးပါတဲ့ ေနရာမွာ ေရာက္သင့္သေလာက္ မေရာက္ႏိုင္ေသးတာဟာ ႏွေျမာစရာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနဲ႔ အိႏၵိယႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ျပည္သူအမ်ားစုဟာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး က႑ကို အဓိက မွီခိုေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးအပိုင္းမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဟာ အထူးအေရးပါတဲ့ ေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္။

အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း မဏိပူရျပည္နယ္ဟာ ျမန္မာနဲ႔ အထူးေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရး ရွိပါတယ္။ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ဟာလည္း မိုဒီရဲ႕ အေရွ႕ေမွ်ာ္မူဝါဒမွာ အထူးစိတ္ဝင္စားျခင္း ခံေနရပါတယ္။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကန္႔ၾကာေနခဲ့တဲ့ အိႏၵိယရဲ႕ စစ္ေတြေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းဟာ လာမယ့္မတ္လမွာ အသင့္ျဖစ္ေတာ့မယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ဒီအတိုင္းသာ ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္

အထူးေျခလွမ္းႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာမွာပါ။ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းဟာ အိႏၵိယအတြက္ ျမန္မာနဲ႔ သာမက အေရွ႕ေတာင္အာရွက တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးကိုပါ အေထာက္အကူျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြအေပၚ အေလးထားဆက္ဆံၿပီး သူတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြေရးဟာ အိႏၵိယရဲ႕တာဝန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အိႏၵိယရဲ႕ မူဝါဒခ်မွတ္သူေတြ ဒီအခ်က္ကို အေလးမထားေသးသေရြ႕ေတာ့ အိႏၵိယဟာ သူ႔အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြအတြက္ ယံုၾကည္ရတဲ့မိတ္ဖက္ေကာင္း ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ေၾကာင္းပါ။


ရာဗီခ်န္ဒရာကူးမား

(Asia Times မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ “Myanmar plays a vital role in India’s Indo-Pacific policy” ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာျပန္ဆိုပါတယ္။)

Author: DMG