ဓာတ္ပုံ - Twitter

DMG ၊ ဇန္နဝါရီ ၁

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္က စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံအႏွံ႔မွ ျပန႔္က်ဲေနေသာ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာစစ္တပ္၏ ပစ္ခတ္အင္အားက သာလြန္ေကာင္းမြန္ေနႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆိုက္ဘာနည္းပညာရပ္ဝန္းတြင္မူ နည္းပညာတတ္ကြၽမ္းသူမ်ားရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသည့္ အင္အားစုမ်ားဘက္က အသာစီးရေနခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္က အရပ္သားမ်ားအားသတ္ျဖတ္မႈ၊ ႐ြာလုံးကြၽတ္မီးရႈိ႕မႈ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ညအေမွာင္တြင္ဖမ္းဆီးမႈ စသည့္ မည္သည့္အရာမ်ိဳးကိုပဲေဆာင္႐ြက္ပါေစ မ်က္ျမင္သက္ေသအေကာင့္မ်ားမွတဆင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚေရာက္လာခဲ့ၿပီး တကမာၻလုံးသို႔ ခ်က္ခ်င္းနီးပါးပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၾကသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနၾကသူမ်ား၏ ဆႏၵျပပြဲတခုကို ျမန္မာစစ္တပ္က ထရပ္ကားျဖင့္ဝင္တိုက္သျဖင့္ လူအမ်ားအျပားေသဆုံးၿပီး ဒဏ္ရာရခဲ့ပုံႏွင့္အတူ အဆိုပါလူသတ္သမားယာဥ္ေမာင္း၏ ဓာတ္ပုံႏွင့္ နာမည္၊ ယုတ္စြအဆုံး တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕နံပါတ္ကအစ အြန္လိုင္းေပၚသို႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။

အဆိုပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္လုပ္ရပ္မ်ားကိုေပၚလြင္ေစေသာ စာသားမ်ား၊ ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ား ကမာၻတစ္ဝန္းက အြန္လိုင္းသုံးစြဲသူမ်ားထဲမေရာက္ရွိရန္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက Internet Firewall ဟု အမ်ားသိၾကသည့္ အင္တာနက္ဆင္ဆာစနစ္တစ္မ်ိဳး တည္ေဆာက္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းမွာ စင္စစ္ေတာ့ အံ့ဩစရာမဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ရန္ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေစာင့္ၾကည့္ရန္ အေတြ႕အႀကဳံရွိေသာ မိတ္ဘက္တ႐ုတ္ဘက္သို႔ ယုတၱိရွိရွိ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ဦးလွည့္ေတာ့သည္။

Asia Times ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အင္တာနက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အဆက္အသြယ္ရွိေသာ အာရွလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအရာရွိမ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္ကစၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္၏ အြန္လိုင္းပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္လုပ္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ကူညီရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏အခန္းက႑ကို အနီးကပ္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေလ့လာခဲ့သူမ်ားက ျမန္မာစစ္တပ္သည္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ဆင္ဆာစနစ္ႀကီးျဖစ္သည့္ Great Firewall of the China ႏွင့္ဆင္တူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအြန္လိုင္းတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ၍မရေသာအရာမ်ားကို ထိေရာက္စြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ အဆိုပါနည္းလမ္းက ေဘဂ်င္းတြင္ ႏွစ္အတန္ၾကာကတည္းကအသုံးျပဳခဲ့ၿပီး အတိုက္အခံတက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာနည္းျဖစ္သည္။ ၎က အမည္မသိသူမ်ား၊ အမည္ဝွက္ႏွင့္လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ႏိုင္ေသာနည္းလည္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား သတိမျပဳမိေသာအခ်က္က သံတမန္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက တ႐ုတ္လုံၿခဳံေရးေအဂ်င္စီမ်ား၏အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာအတြက္ Firewall တည္ေဆာက္ေပးေနသည္ဟုသိရေသာ တ႐ုတ္လုံၿခဳံေရးေအဂ်င္စီမ်ားသည္ တၿပိဳင္တည္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာကြန္ပ်ဴတာမ်ား အတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ကာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူစုေဆာင္းႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပူတလွည့္ေအးတလွည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ အကဲဆတ္ေသာ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တဘက္ႏွင့္တဘက္ သံသယျဖစ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာစစ္တပ္၏သတင္း အခ်က္အလက္လမ္းေၾကာင္းကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ တ႐ုတ္တြင္ မက္လုံးမ်ားစြာရွိေနသည္ဟု ၎တို႔ကေျပာသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္အား ဆိုက္ဘာအကူအညီေပးေနသည့္ တ႐ုတ္နည္းပညာရွင္မ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ အာဏာသိမ္းၿပီးတစ္ပတ္အၾကာတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားေပၚမွာ ပထမဆုံးပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။ အဆိုပါအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ဆိုက္ေရာက္လာေသာ ကုန္တင္ေလယာဥ္ငါးစင္းတြင္ တ႐ုတ္အိုင္တီပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ားပါလာသည္ဟုဆိုသည္။

မ်ားမၾကာခင္မွာပင္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈအား ေဘဂ်င္းက ေထာက္ခံေနသည္ကို ရႈတ္ခ်သည့္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္သံ႐ုံးေရွ႕တြင္ လူစုလူေဝးႀကီးျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေတာ့သည္။ ေနာက္တရက္မွာေတာ့ တ႐ုတ္ေလယာဥ္မ်ား သယ္ေဆာင္လာသည္က ပင္လယ္စာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္သံ႐ုံးကျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး အဆိုပါအစီရင္ခံစာမ်ား လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာေတာ့သည္။
လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို အနီးကပ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားအရ Firewall နည္းပညာကို အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက တ႐ုတ္က ျမန္မာကို အမွန္တကယ္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ေဒသတြင္းလူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ နည္းပညာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုအကဲျဖတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း DigitalReach ကိုကိုးကားၿပီး ျပည္တြင္းသတင္းရင္းျမစ္မ်ား ကလည္း မတ္လ ၁၇ ရက္ နည္းပညာတင္ပို႔မႈသတင္းကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ ျမန္မာနည္းတူ ကေမာၻဒီးယားတြင္လည္း တ႐ုတ္က အလားတူျပဳမူေနၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အင္တာနက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား မည္ကဲ့သို႔ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသနည္း ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကား စိုးရိမ္မႈကို ဖန္တီးေပးေနသည္။

ယင္းအၿပီးသိပ္မၾကာခင္မွာပင္ ျမန္မာစစ္တပ္က အူရီဒူးႏွင့္ တယ္လီေနာကဲ့သို႔ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားအား သုံးစြဲသူမ်ား၏ လိပ္စာမ်ား၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားထံ ေပးအပ္ရမည့္ အင္တာနက္ဥပေဒသစ္ကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ေနာ္ေဝ တယ္လီေနာကုမၸဏီက ျပင္းထန္လြန္းေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို မလိုက္ေလ်ာႏိုင္ဟုဆိုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ခြာၿပီး လက္ဘႏြန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ M1 ထံေရာင္းခ်မည္ဟု ဇူလိုင္လတြင္ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရမႈတို႔မွ ပိုမိုလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ M1 ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈကိုရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ပိုၿပီးလြယ္ကူမည့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားလိုလားသည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီတခုသို႔ ေရာင္းခ်ရေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာ့နည္းပညာျမင္ကြင္းကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွဆိုင္ရာ လုံၿခဳံေရးအရာရွိတစ္ဦး၏ေျပာဆိုခ်က္အရ Facebook ႏွင့္ Twitter ကဲ့သို႔ေသာ အေနာက္တိုင္းနည္းပညာလူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္ အစားထိုးၿပီး ျမန္မာတႏိုင္ငံတည္းအတြက္သာသုံးလို႔ရမည့္ လူမႈမီဒီယာကြန္ရက္တစ္ခုကို တ႐ုတ္နည္းပညာရွင္မ်ားက လွ်ိဳ႕ဝွက္တည္ေဆာက္ ဒီဇိုင္းထုတ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အဆိုပါအေၾကာင္းက အေမရိကန္နာမည္ႀကီး လူမႈပလက္ေဖာင္းႏွစ္ခုကိုပိတ္ပင္ထားေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏အေျခအေနကို ထင္ဟပ္ေစၿပီး ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာပိုင္မ်ားက အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သလို ေဒတာေဈးကြက္လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္နည္းပညာရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ားကိုရယူရန္ စစ္အာဏာရွင္ဟက္ကာမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိေနၿပီး VPN မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္အပါအဝင္ SMS အသြားအလာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အခေၾကးေငြျဖင့္ စာတိုေပးပို႔ႏိုင္သည့္ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားလည္းပါဝင္ေၾကာင္း အဆိုပါလုံၿခဳံေရးအရာရွိက အခိုင္အမာေျပာဆိုသည္။

လုံၿခဳံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ား၏အဆိုအရ တ႐ုတ္လုံၿခဳံေရးကုမၸဏီမ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ နည္းပညာရွင္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အဓိကေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံ ေရးဝန္ႀကီးဌာန(MSS)ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔က ျမန္မာ့စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး(MPT) ကြန္ပ်ဳတာႏွင့္ ေဒတာေဘ့စ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ Hack ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ MPT သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ကခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ ဖုန္းေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူအမ်ားအျပားကိုလည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည္။

ဇြန္လ ၂ ရက္တြင္ စလိုဗက္ကီးယားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ လုံၿခဳံေရးကုမၸဏီ ESET သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အစိုးရဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုကို ဆိုက္ဘာသူလွ်ိဳအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ဝင္ေရာက္ Hack ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါကုမၸဏီ၏အစီရင္ခံစာတြင္ ဟက္ကာသမားက ဝဘ္ဆိုက္ေရွ႕စာမ်က္ႏွာရွိ ျမန္မာေဖာင့္ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ရန္ေနရာတြင္ Backdoor Trojan ထည့္ထားခဲ့သည္ဟု ပါရွိသည္။
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္အသုံးျပဳသည့္ Maleware မ်ားသည္ Mustang Panda၊ RedEcho၊ Bronze President ကဲ့သို႔ေသာ တ႐ုတ္အစိုးရက ပံ့ပိုးေပးထားေသာ ဟက္ကာအဖြဲ႕မ်ား၏ Maleware မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ဆင္တူေနသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

နည္းပညာဆိုင္ရာ ဘာသာစကားျဖစ္ေသာ Computer Network Exploitation ဟူသည္က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ အသစ္အဆန္းမဟုတ္ေပ။ ယခင္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၀၄ ႏိုဝင္ဘာလမွ ၂၀၀၅ ေမလအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ESET ၏အဆိုအရ သံသယရွိဖြယ္ တ႐ုတ္ဆိုက္ဘာ သူလွ်ိဳအဖြဲ႕သည္ EvilGrab Maleware ဗားရွင္းတမ်ိဳးကို ျဖန႔္ခ်ိရန္အတြက္ ျမန္မာသမၼတ႐ုံးဝဘ္ဆိုဒ္ကို အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ ေနာက္ထပ္ လူသိမ်ားေသာ တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စစ္ဘက္ထိပ္တန္းအခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္ ေဒတာဂစ္ဂါဘိုက္အေတာ္မ်ားမ်ား ရယူႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ESET ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ Belt and Road Initiative ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားရရွိရန္ MPT ကြန္ရက္မ်ားမွ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ Maleware မ်ားထည့္သြင္းၿပီး ၂၀၂၀ မတ္လႏွင့္ ဩဂုတ္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲတိုက္ခိုက္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အာရွလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအရာရွိက ေျပာသည္။
တ႐ုတ္ဟက္ကာမ်ား ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ေနသည္က ျမန္မာတႏိုင္ငံတည္းေတာ့ မဟုတ္ေပ။ AP သတင္းဌာန၏ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ တ႐ုတ္ဟက္ကာမ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္ဝန္းရွိ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ခံေနရေသာ အစိုးရ႐ုံးမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ လာအို၊ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာတို႔ပါဝင္ေၾကာင္း မန္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ Recorded Future ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈဆိုင္ရာ သုေတသနဌာနမွ Insikt Group ၏ အစီရင္ခံစာကိုကိုးကား၍ AP က ေဖာ္ျပသည္။
ESET ၏အဆိုအရ အတိုက္အခံမ်ားကို တ႐ုတ္ဟက္ကာမ်ားကေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး “NUG Meeting Report.zip” ကဲ့သို႔ေသာ အမည္ဝွက္မ်ားျဖင့္ ေထာက္လွမ္းေရးဖိုင္မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား မၾကာခဏသိုဝွက္ထားေလ့ရွိသည္ဟု သိရသည္။

အေမရိကန္အေျခစိုက္ ဟက္ကာႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ Li Xiaoyu ႏွင့္ Dong Jiazhi က တ႐ုတ္ဟက္ကာမ်ားႏွင့္ MSS အၾကား နီးကပ္ေသာဆက္ဆံေရးရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံခဲ့သည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးကို ယခုႏွစ္ဇူလိုင္ ၇ က ဝါရွင္တန္ရွိ Spokane တြင္ စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည္။ တရား႐ုံးစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအရ ၎တို႔သည္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွ အခ်က္အလက္ေဒတာ တယ္ရာဘိုက္ပမာဏမ်ားစြာ ခိုးယူခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

အေမရိကန္၊ ဩစေၾတးလ်၊ ဂ်ာမနီ၊ နယ္သာလန္၊ ဆြီဒင္၊ စပိန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ အျခားအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းထားမႈအရ ၎တို႔က ေဟာင္ေကာင္ရွိ လူထုစည္း႐ုံးေရးမႉးတဦး၊ ရွီအန္းရွိ တ႐ုတ္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမွ သင္းအုပ္ဆရာႏွင့္ ဆန႔္က်င္သူ၊ တီအန္နန္မင္ရင္ျပင္ ဆႏၵျပသူေဟာင္းႏွင့္ ဒလိုင္းလားမား႐ုံးတို႔မွ အီးေမးလ္အေကာင့္မ်ားႏွင့္ စကားဝွက္မ်ား MSS ထံေပးခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲထားသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ဟက္ကာ Li Xiaoyu အား ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၏ ေမးလ္ဆာဗာကို Hack ႏိုင္ရန္အတြက္ Maleware မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္ဟု တရား႐ုံးစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားက ဆိုသည္။

Spokane တရား႐ုံးၾကားနာမႈအတြင္း အဆိုပါ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၏ အေထာက္အထားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသာ္လည္း MSS ႏွင့္ ၎၏ဟက္ကာမ်ားသည္ ေဒသတြင္းရွိ အစိုးရပိုင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ အေတြ႕အႀကဳံေကာင္းရွိၿပီး ကြန္ပ်ဴတာကြၽမ္းက်င္ေသာ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ားသည္ Maleware မ်ားကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိေကာင္း ေတြ႕ရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေတြ႕အႀကဳံအကန႔္အသတ္ျဖင့္သာရွိၿပီး ဆိုက္ဘာဗဟုသုတခ်ိဳ႕တဲ့သည္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အဆုံးစြန္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္မူ ဆိုက္ဘာနည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ျမန္မာအရာရွိမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုေထာက္လွမ္းေနေသာ တ႐ုတ္နည္းပညာရွင္မ်ားကိုသာ မွီခိုေနရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ၾကည္ျဖဴစံ

Asia Times တြင္ ဘာေတးလင့္တနာ ေရးသားေသာ China showing Myanmar junta how to firewall the internet ကိုဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္လည္ေရးသားသည္။

Author: Admin