(ဓာတ္ပံု - AP)

ရခိုင္နယ္စပ္ရွိ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား လူဦးေရထူထပ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕ထံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနသည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္အခ်ိဳ႕မွ ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ တြမ္အင္ဒရူးက ေအပီသတင္းဌာနႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ရပ္တြင္ ေျဖၾကားသည္။

ရခိုင္ေဒသေျမာက္ပိုင္း နယ္စပ္ဧရိယာမ်ားရွိ အမာခံလံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕သို႔ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေနသျဖင့္ ေသြးထြက္သံယိုမ်ား၊ ‘အသက္ဆံုးပါးမႈမ်ား’ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္းလည္း တြမ္အင္ဒရူးက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အာဏာသိမ္းမႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနၾကသည့္ ျပည္သူလူထုအား ကိုင္တြယ္ရာ၌ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ရာဘာက်ည္အသံုးျပဳမႈမ်ား၊ က်ည္အစစ္အသံုးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ အဓိကရုဏ္းၿဖိဳခြင္းသည့္ ေရပိုက္မ်ား အသံုးျပဳမႈမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။

“အေျခအေနက အရမ္းတင္းမာေနပါတယ္။ ျမန္မာလူထုဟာ အားမာန္အျပည့္နဲ႔ တံု႔ျပန္ေနၾကၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာတာကို ျမင္ခ်င္ေနၾကပါတယ္” ဟူ သူက ေျဖၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက အဓိကလုပ္ေပးႏိုင္သည္မွာ အေလးထား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ သံတမန္ဖိအားမ်ား ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း တြမ္အင္ဒရူးက ေျပာသည္။

တရုတ္၏ ေနာက္ကြယ္မွဖိအားမ်ားသည္လည္း အထူးအေရးပါသည္ဟု သူကဆိုသည္။ တရုတ္သည္ အလြန္အေထာက္အကူျပဳသည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ပါဝင္ကာ ျမန္မာ့အေရးတြင္ ဆက္လက္ ထိန္းေက်ာင္းေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟု သူကဆိုသည္။

လူထုက တပ္မေတာ္၏ အာဏာသိမ္းသည့္လုပ္ရပ္အေပၚ တြန္းလွန္သြားရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားသည္ကို တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အင္ဒရူးက ေျပာသည္။
“တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဒီအခ်က္ကို ျမန္ျမန္သေဘာေပါက္ေလ ဒီျပႆနာကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေလပါပဲ” ဟု သူက ဆိုသည္။

Author: DMG