ဓာတ္ပုံ - AFP

DMG ၊ ဇြန္ ၁၁
(ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး)

ၿပီးခဲ့ေသာ ေသာၾကာေန႔က ျမန္မာစစ္တပ္၏ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံး အနီးတြင္ ဗုံးေလးလုံး ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ရသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ နိုင္ငံ၏ ကာလရွည္ၾကာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသည္ နယ္စြန္ေဒသမ်ားမွ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားဆီ ကူးစက္လာသည္ကို သိသာစြာ ျမင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။

ဤေပါက္ကြဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အားနည္းသည့္ ပစ္မွတ္မ်ား တိုက္ခိုက္ခံေနရျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပဋိပကၡသည္ ထိန္းမနိုင္သိမ္းမရသည့္ က်ရႈံးနိိုင္ငံတစ္ခု အျဖစ္ ဦးတည္သြားေတာ့မည္ဟု ယူဆမႈမ်ားလည္း ေလ့လာသူမ်ားထံမွ ထြက္ေပၚလာသည္။

သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း အလုံးစုံ ၿပိဳလဲသြားသည့္ နိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ေရာက္မသြားေအာင္ ဟန႔္တားထားသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ကာလရွည္ၾကာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေပၚေနရာမ်ား၌လည္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ အင္အားသုံးၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားႏွင့္အတူ အရွိန္ျမင့္လာေနသည္။

အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတိ အသင့္အတင့္ ၿငိမ္သက္ေနခဲ့ေသာ ကခ်င္တြင္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔၌ KIA သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ စခန္းခ်ထားသည့္ အာေလာဘြမ္ေတာင္ကုန္းကို သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။

ဤတိုက္ပြဲမွသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တစ္နံတစ္လ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားလာၿပီး တပ္မေတာ္စခန္းမ်ားအား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား တက္ေရာက္သိမ္းပိုက္မႈမ်ားလည္း ပိုမ်ားလာသည္။

ေနာက္ထပ္ ရက္အနည္းငယ္ အၾကာ၌ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ KNLA တပ္မဟာ ၅ သည္ သံလြင္ျမစ္အနီးရွိ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အေရးပါေသာ စခန္းတစ္ခုကို သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။
KNLA သည္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ စခန္း ၂ ခုထက္မနည္း ဆက္လက္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ အျခားေသာ KNLA နယ္ေျမမ်ားတြင္မူ တိုက္ပြဲ မ်ားမ်ားစားစား မရွိေပ။

တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) ႏွင့္ ကိုးကန႔္လက္နက္ကိုင္တပ္ (MNDAA) တို႔သည္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဆီးရီးယားကဲ့သို႔ ျဖစ္လာနိုင္ေျခကို ပိုမိုအေလးသာေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕ေပၚမွ ဆႏၵျပသမားမ်ား ထံမွ ေပၚထြက္လာသည့္ ၿမိဳ႕ျပအေျခစိုက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) သည္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ (PDF) ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားအား လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ရန္မွ အကာအကြယ္ေပးရန္၊ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ PDF ကို ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း NUG ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေနရာအႏွံ့အျပား၌ ေဒသအေျခစိုက္ PDF တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ား အသီးသီး ထြက္ေပၚလာသည္။ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ PDF မ်ားကို ဗမာအမ်ားစုရွိရာ ေဒသမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ အမ်ားအျပားသည္လည္း နယ္စပ္ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား (EAOs) ထံတြင္ စစ္သင္တန္း တက္ေရာက္သည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

ဤအေျခအေနမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အာဏာသိမ္းမႈဆန႔္က်င္ေရး သမားမ်ား ေပါင္းစည္းကာ တပ္မေတာ္ကို ရာသက္ပန္ ဖယ္ရွားေရးအတြက္ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာမည့္ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ပထဝီအေနအထားအရ ပဋိပကၡမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ့မႈသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္လာၿပီး လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲဝင္သူ အေရအတြက္ပါ ျမင့္တက္လာေနေသာ္လည္း တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ႀကီးမားသည့္ပဋိပကၡ ေပၚထြက္လာမည္ဟု ယူဆရန္ မျဖစ္နိုင္ေသးသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ အရပ္သားမ်ားကို သတ္ျဖတ္မႈတြင္ မေကာင္းသတင္း ေက်ာ္ေဇာေသာ္လည္း ေက်းလက္ဧရိယာ အမ်ားအျပားတြင္ အကန႔္အသတ္ျဖင့္သာ တုံ႔ျပန္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဖာပြန္တြင္ တပ္မဟာ ၅ ၏ ထိုးစစ္ကို တုံ႔ျပန္ရာ၌ တပ္မေတာ္သည္ ေျမလွန္ရွင္းလင္းေရး မလုပ္ဘဲ အရပ္ဘက္ ပစ္မွတ္မ်ားကို ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားသာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကခ်င္တြင္ဆိုလၽွင္လည္း အာေလာဘြမ္ကို ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ရန္ ႀကိဳးစားရာ၌  ေလေၾကာင္းထိုးစစ္မ်ားကို အဓိက ဦးစားေပးလႈပ္ရွားခဲ့သည္။

EAO ႏွင့္ PDF တို႔သာ အေနာက္ေျမာက္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း အေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္လာပါက တပ္မေတာ္သည္ လာမည့္လမ်ားအတြင္း ေျမလွန္ရွင္းလင္းေရးျဖင့္ တုံ႔ျပန္လာနိုင္ေၿခ မ်ားသည္။

တပ္မေတာ္ဘက္က အင္အားသုံးလာပါက EAO ႏွင့္ PDF တို႔ဘက္ကလည္း ပိုမိုျပင္းထန္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ေသခ်ာေပါက္ ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ျဖစ္လာနိုင္သည္ဟူေသာ အယူအဆသည္ ဤအဆင့္ကို ဦးတည္ တြက္ခ်က္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ EAO မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း NUG ၏ PDF ေသာ္လည္းေကာင္း လက္နက္ခဲယမ္း အလုံအေလာက္ ရွိဟန္မေပၚေပ။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ခိုလႈံနိုင္မည့္ ျပည္ပအကူအညီမ်ားလည္း ရွိပုံမေပၚေပ။

ဓာတ္ပုံ - Reuters

ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ နိုင္ငံေရး၊ ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးအကူအညီမ်ားအတြက္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားနိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ထိုအေျခအေနမ်ိဳး မရွိနိုင္ေတာ့ေပ။

ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔သည္ ျမန္မာ့အေရးကို မီးေလာင္ရာေလပင့္ လုပ္လိုစိတ္ မရွိသေလာက္ နည္းသြားၿပီျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ဆိုလၽွင္ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္း စီမံကိန္းအျပင္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါသည့္ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံစာ နီးပါး ရွည္လ်ားသည့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကဲ့သို႔ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ ရွိေနသည္။

ထိုင္းနိုင္ငံသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ျမန္မာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား သိသိသာသာ ေလၽွာ့ခ်ကာ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံမႈမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

နယ္စပ္ေဒသ မလုံျခဳံမႈေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ ဝင္ေရာက္လာျခင္း၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး မူးယစ္ေဆး ေရာင္းခ်မႈမ်ား ျမင့္တက္လာမည္ကို ထိုင္းနိုင္ငံက လိုလားမည္မဟုတ္ေပ။ မဲေဆာက္တြင္ နိုင္ငံေရးအတိုက္အခံ ႐ုံးမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ ဖြင့္လွစ္လာျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္လာမည္ကိုလည္း လိုလားပုံ မရေပ။

နယ္စပ္တြင္ ဤအေရးပါေသာ ႏွစ္နိုင္ငံက အသင့္ရွိမေနလၽွင္ EAOs သို႔မဟုတ္ NUG-PDF တို႔သည္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိရန္ မလြယ္ကူလွေပ။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္မႈမ်ားသည္ ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ရွိ လက္နက္ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ကို အႀကီးအက်ယ္ မွီခိုအားထားေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုနိုင္ငံမ်ား၏ နားလည္မႈျဖင့္ မ်က္ကြယ္ျပဳထားျခင္းမ်ား မရွိလၽွင္ လက္နက္ဝယ္ယူျခင္းသည္ အလြန္အမင္း ခက္ခဲလာမည္ ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ပိုင္ကြန္ရက္ မရွိပါက NUG ႏွင့္ PDF တို႔အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားထံမွ ရရွိေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ထံမွ သိမ္းပိုက္ရရွိေသာ လက္နက္မ်ားကိုသာ လုံးလုံး မွီခိုေနရမည္ ျဖစ္သည္။

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၏ ေရရွည္ပုံစံမွာ ၁၉၈၉ ႏွင့္ ၂၀၁၁ အၾကားျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ပုံစံအတိုင္း ျဖစ္လာနိုင္ေျခသာ ရွိေနေပသည္။

ဤကာလအတြင္း လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ အမ်ားအျပားသည္ ထိုအခ်ိန္က စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕မ်ားမွာလည္း ပိုမိုေသးငယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ ကြဲအက္သြားၿပီး ထိုင္းနယ္စပ္တစ္ေလၽွာက္ ျပန႔္ၾကဲသြားၾကသည္။

ထိုစဥ္က တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အခ်င္းခ်င္း မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈသည္ အဓိက အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အပစ္ရပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အားေပ်ာ့ခဲ့ရသည္။ KIO သည္ ၁၉၉၄ တြင္ အပစ္ရပ္ၿပီး မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ၁၉၉၅ တြင္ အပစ္ရပ္သည္။

တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပင္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အဓိက တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္မ်ာ KIO ျဖစ္ၿပီး KNU ကမူ တပ္မဟာ ၅ နယ္ေၿမ ဖာပြန္ကလႊဲလၽွင္ အပစ္ရပ္မူကို ဆက္လက္ စြဲကိုင္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။

ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ား ေဘးခ်င္းကပ္ရွိေနသည့္ အင္အားႀကီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အမ်ားအျပားသာ အပစ္ရပ္မူကို ဆက္လက္စြဲကိုင္ထားမည္ ဆိုပါက အင္အားေသးငယ္သည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ အမ်ားအျပားသည္ တိုက္ပြဲဝင္လာမည့္ပုံ မရွိေပ။ အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ မြန္၊ ကရင္နီ၊ ကယန္းႏွင့္ ကရင္အုပ္စုမ်ားသည္ KNU ႏွင့္ RCSS တို႔၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမပါဘဲ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားရန္ မလြယ္ကူလွေပ။

KNU ႏွင့္ RCSS ႏွစ္ဖြဲ႕လုံးသည္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈ၊ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖမ္းဆီးမႈ၊ လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပသူမ်ားကို လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန႔္ကြက္စာ ထုတ္ထားၾကသည္။ သူတို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ခိုလႈံလာသူမ်ားအား စစ္သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်မႈရွိေသာ္လည္း ထိုထက္ပို၍ ႀကီးႀကီးမားမား ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမ်ိဳး မရွိေသးေပ။

ျမန္မာစစ္တပ္အေပၚ EAO မ်ားႏွင့္ PDF တို႔၏ အေသးစား ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ေရးမ်ားကေတာ့ ေရရွည္ရွိေနနိုင္သည္။ ဤလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္အတူ ဗုံးခြဲလုပ္ႀကံမႈမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပအေျခစိုက္ ေျပာက္က်ားလႈပ္ရွားမႈ ပုံစံမ်ားလည္း ရွိလာနိုင္သည္။

ဤလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေပၚဧရိယာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္က အေစာင့္အၾကပ္မ်ား ပိုမိုထူထပ္စြာ ခ်ထားျခင္းမ်ိဳး ရွိလာမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆီးရီးယား၊ ဆိုမားလီးယားႏွင့္ ေခ်ခ်င္းညႇာတို႔ကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ လက္နက္ႀကီးေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံး ပ်က္စီးရျခင္းမ်ိဳးေတာ့ ျဖစ္လာနိုင္ေၿခ မရွိေပ။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား၏ ပိုမိုၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ အဆင့္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေကာင္း ခ်ဥ္းကပ္လာေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အတြင္း အုပ္စုကြဲမႈမ်ား ျဖစ္လာနိုင္ေၿခ မရွိသလို EAOs ႏွင့္ NUG-PDF တို႔တြင္လည္း လက္နက္ခဲယမ္း အသုံးျပဳနိုင္စြမ္းမွာ အကန႔္အသတ္ႏွင့္သာ ရွိေနသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္သည္ အကန႔္အသတ္တစ္ခု အတြင္းမွသာ ကူးစက္ေလာင္ကၽြမ္းမည္ ျဖစ္သည္။

ရည္ညႊန္း - ‘Why Myanmar’s civil war won’t be like Syria’s’ by Brian McCartan, ASIA TIMES

Author: DMG