ၿပီးခဲ့ေသာရက္ပိုင္းကပဲ ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆူပူေအာင္လႈံ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ ကိုဗစ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေလသည္။ ၎အျပင္ ေနာက္ထပ္အမႈ ၉ မႈ သူမရင္ဆိုင္ေနရေသးသည္။ သူမကိုစြဲဆိုထားေသာအမႈမ်ားအားလုံးမွ ကြင္းလုံးကြၽတ္လြတ္ႏိုင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ေတာင္ ျမန္မာစစ္အုပ္စုဘက္ကမူ အမႈတစ္ခုမဟုတ္လွ်င္ ေနာက္ထပ္ အမႈတခုခုျဖင့္ တရားစြဲၾကလိမ့္မည္ကေတာ့ အမွန္တရားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသက္ဆိုးရွည္ေနသေ႐ႊ႕ သူမဘဝ၏ လက္က်န္အခ်ိန္မ်ားကို ေထာင္ထဲမွာပင္ကုန္ဆုံးရေပလိမ့္မည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ သူမသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေအာင္ႏိုင္သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ သူမ၏ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈက စစ္တပ္အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတရပ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီကိုအရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဖာ္ေဆာင္မွာစိုးရိမ္သည့္အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္က ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ သူမဦးေဆာင္ေသာအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်လိုက္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္တာနီးပါးကာလလုံး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို လူထုကျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန႔္က်င္ေနသလို အရပ္သားဒီမိုကေရစီ လိုလားသူမ်ားကိုလည္း ျမန္မာစစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲလ်က္ရွိသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီမ်က္ႏွာစာအျဖစ္ က်န္ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူမအမိေျမ၏ ဒီမိုကေရစီဇာတ္လမ္းမွာေတာ့ သူမ၏ထိထိေရာက္ေရာက္ပါဝင္ႏိုင္စြမ္းက ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သလို သူမ၏အေမြအႏွစ္မ်ားသည္လည္း ၿပိဳပ်က္သြားခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲက သူမမပါဘဲ ဆက္လက္ခ်ီတက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားၾကားတြင္ သူမရပ္တည္မႈက ႀကီးျမတ္ေနဆဲသာ ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ ၫႊန႔့္ေပါင္းအဖြဲ႕၏ မရွိမျဖစ္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု မဟုတ္ေသာ္ျငား ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈတိုင္းက သူမအရွိန္အဝါကို ႀကီးထြားေစသည္ဟု ထင္ရသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာဧၿပီလတြင္ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ အင္အားစုမ်ားက စစ္အုပ္စုကိုဆန႔္က်င္ၿပီး NUG ကိုဖြဲ႕စည္းေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ၏ ထိပ္ဆုံးပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေကဒါငယ္မ်ားအေပၚ မွီခိုေနေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ စစ္တပ္၏ဖိႏွိပ္မႈကို အရပ္သားမ်ားက အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွာ တြန္းလွန္ေနၾကသည္။ ဗမာမဟုတ္ေသာ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း ဤဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ တိုက္ပြဲသစ္တြင္ တန္းတူညီမွ်ပါဝင္ေနၾကသည္။

တကယ္တမ္းေတာ့ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေဒသမ်ားသည္ ၎တို႔နယ္ေျမမ်ားတြင္ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာ ဗိုလ္က်စိုးမိုးလာေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခုခံတြန္းလွန္လာခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကဳံရွိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎က အားသာခ်က္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါတီသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈတခုအျဖစ္ ရွိေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္ လူငယ္မ်ားရဲ႕အသံက ေရွ႕ကိုေရာက္လာေသာေၾကာင့္ NLD သည္ပင္ ေျပာင္းလဲစျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈတြင္ အထင္ရွားဆုံး အေျပာင္းအလဲက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆန႔္က်င္ေရး ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ မြတ္ဆလင္မ်ားအားဖိတ္ေခၚခ်က္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ မြတ္ဆလင္လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္သည္ စစ္တပ္ကအၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား က်ဴးလြန္ေနစဥ္အတြင္း သူမႏိုင္ငံရွိ လူမ်ိဳးစုတစ္စုအတြက္ ခုခံကာကြယ္ေပးဖို႔ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ယင္းအစား မြတ္ဆလင္ ၇ သိန္းခြဲ ၎တို႔အမိေျမမွ ေမာင္းထုတ္ခံေနရခ်ိန္တြင္ပင္ စစ္တပ္ကိုေထာက္ခံေၾကာင္း သူမကထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္၏လုပ္ရပ္ကို အၿမဲတေစကာကြယ္ေပးခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ သည္ဟိဂ္ၿမိဳ႕ရွိ ICJ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စြဲဆိုထားေသာ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈတြင္ စစ္တပ္၏လုပ္ရပ္မ်ားကိုပင္ အျပင္းအထန္ကာကြယ္ေပးခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD အမာခံတခ်ိဳ႕သည္ အဆိုပါ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈမ်ားအတြက္ ကိုယ္က်င့္တရားအရ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိေနပါသည္။ NLD ေရွး႐ိုးစြဲမ်ားက NUG ေၾကညာခ်က္တြင္ပါဝင္ေသာ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားအား ထည့္သြင္းမႈကိုပင္ ကန႔္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

ဇြန္လတြင္ေတာ့ NUG သည္ အတိတ္ႏွင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား လမ္းခြဲခဲ့ေတာ့သည္။ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ ဗုဒၶဘာသာလႊမ္းမိုးႀကီးစိုးမႈ မဟုတ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီ အနာဂတ္ကို NUG ကေၾကညာခဲ့သည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ အဆိုးဆုံးႏွင့္ အပယ္ခံလူနည္းစုမ်ားပင္ NUG ေၾကညာခ်က္ထဲ အက်ဳံးဝင္ပါဝင္သည္။ ၎သည္ NLD ကစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မတူညီဘဲ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမဲဆႏၵနယ္ေပါင္းစုံမွ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီရလွ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ရွိလာလိမ့္မည္။ သူတို႔ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီသမိုင္းတြင္ ေခတ္သစ္ဗိသုကာရွင္မ်ားအျဖစ္ နာမည္ တြင္က်န္ရစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရာထူးသက္တမ္းကေတာ့ အတိုခ်ဳံးေျပာရလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး မေအာင္ျမင္ေသာ စမ္းသပ္ခ်က္တခု၏သမိုင္းအျဖစ္ တိတ္တဆိတ္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားေပလိမ့္မည္။

ၾကည္ျဖဴစံ
THE WASHINGTON POST တြင္ အဇင္းမ္အီဗရာဟင္ေရးသားေသာ Aung San Suu Kyi's part in the struggle for democracy is over ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ေရးသားပါသည္။

Author: Admin