လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား (The Women for Freedom and Democracy – WFD) ဆိုတဲ့အဖြဲ႔ဟာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးေတြအတြက္ လံႈ႔ေဆာ္စည္းရံုးေနတဲ့ ထိုင္းအေျခစိုက္အဖြဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြထဲမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သေဘာထားအျမင္ တစ္ခုကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

“ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ခႏၶာနဲ႔ မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားေရး က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ကြ်န္မတို႔ဟာ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီ ရရွိတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေပးတာကို အစိုးရရဲ႕မူဝါဒေအာက္ကေန ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတယ္ ဆိုေပမယ့္ လူေတြဟာ ဒီအေၾကာင္းကို ထုတ္ေျပာဖို႔ ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကဆဲ ျဖစ္သလို ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္မိမွာကိုလည္း စိုးရိမ္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ရာမွာ အကူအညီေပးတဲ့ ဆရာဝန္ေတြဟာလည္း အဖမ္းခံရမွာကို စိုးရိမ္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြဟာလည္း အႏၱရာယ္မကင္းတဲ့ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈေတြနဲ႔ေၾကာင့္ အသက္ဆံုးပါးမႈေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။”

WFD ရဲ႕ လံႈ႔ေဆာ္ပြဲမွာေတာ့ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို တရားမဝင္ဘူးလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ထိုင္းရာဇဝတ္မႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀၁ ကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းခိုင္းဖို႔ ဖိအားေပးႏိုင္ေရး လက္မွတ္ေတြ ေကာက္ခံေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီဥပေဒအရဆိုရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်သူ၊ သူမ်ားကိုယ္စား ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ျပဳသူေတြကို ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္အထိ သို႔မဟုတ္ ထိုင္းဘတ္ ၆ ေသာင္းအထိ၊ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္မ်ိဳးလံုး အျပစ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ျခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ေတာ့ ဆရာဝန္ေတြဆိုရင္ က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္သီးသန္႔ အတြက္သာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ ရွိေၾကာင္း ပုဒ္မ ၃၀၅ မွာ ျဖည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ ဒီျခြင္းခ်က္ထဲမွာ မိခင္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ ကိုယ္ဝန္၊ သေႏၶသားေလာင္းမွာ ျပင္းထန္တဲ့ မသန္စြမ္းမႈေတြရွိေနရင္၊ မိခင္ဟာ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူျဖစ္ေနရင္ သို႔မဟုတ္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္ေနရင္ စတဲ့အခ်က္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

WFD ရဲ႕ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲမွာ “ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို တရားမဝင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ခ်က္ ပယ္ဖ်က္ေပးေရး၊ စိတ္ခ်ရတဲ့ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈဆိုတာ လူသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္၊ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ ရာဇဝတ္မႈမဟုတ္” စတဲ့ စာတန္းေတြ ကိုင္ေဆာင္ထားသူေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီစာတန္းေတြက ေပးခ်င္တဲ့မက္ေဆ့ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ ကိုယ့္ခႏၶာကို ကိုယ္ပိုင္တဲ့အတြက္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ ရွိတယ္လို႔ ေျပာဆိုျခင္းပါပဲ။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မယ့္ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း လိုင္စင္ရေဆးခန္းမွာ ကြ်မ္းက်င္ဆရာဝန္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိဖို႔လည္း ဒီအဖြဲ႔က ေတာင္းဆိုပါတယ္။

စာေရးဆရာ Chalidaporn Songsamphanin ရဲ႕ Negotiating Abortion: Health, Liberty, Morality စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်သူ ၃ သိန္းခန္႔ရွိၿပီး ဒီအထဲမွာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈေၾကာင့္ အခန္႔မသင့္ဘဲ ေသဆံုးရသူ ေသဆံုးသူ ၃၀၀ ခန္႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မလံုၿခံဳတဲ့ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဒုကၡခံစားရသူ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ကုသေပးဖို႔ အတြက္ ထိုင္းအစိုးရဟာ ၂၀၁၅ မွာ ထိုင္းဘတ္ ၁၃၂ သန္း သံုးစြဲခဲ့ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈကို ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ပုဒ္မ ၃၀၁ ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးေရး အတြက္ WFD ရဲ႕ အားထုတ္မႈဟာ ႀကိဳဆိုရမယ့္အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ “ကိုယ္ပိုင္ခႏၶာ၊ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္” ဆိုတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ကေတာ့ လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိပါဘူး။ ကေလး ေမြးမယ္၊ မေမြးဘူး ဆိုတာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆိုေပမယ့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈမွာ ပါဝင္ေနသူဟာ သံုးေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ မိခင္ေလာင္း၊ သေႏၶသားေလာင္းနဲ႔ ဖခင္ပါ။

ဒါေၾကာင့္ ဖခင္မွာလည္း ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဖခင္တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ကေလးကို အေထာက္အပံ့ေပးလိုစိတ္ ရွိတယ္ဆိုရင္ ကေလးအေနနဲ႔လည္း သူ႔ကိုႀကိဳဆိုတဲ့ဖခင္ နဲ႔အတူ အသက္ရွင္ေနထိုင္ခြင့္ ရသင့္ပါတယ္။ ကေလးပဋိသေႏၶကို ကိုးလတိတိ လြယ္ထားရမယ့္ မိခင္အတြက္ကေတာ့ ဒီအခ်က္ဟာ မမွ်တဘူးလို႔ ခံစားရဖြယ္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်လိုက္မယ္ဆိုရင္ လူျဖစ္ခြင့္မရေတာ့တဲ့ ကေလးနဲ႔ အေဖအတြက္လည္း မွ်တမႈရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီလိုျဖစ္စဥ္မ်ိဳးကေတာ့ ရွားပါတယ္။ မိခင္ေလာင္းအမ်ားစုဟာ ကေလးအေဖက တာဝန္မယူလို႔သာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။

ဒါဆို အမ်ိဳးသမီးေတြ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၾကတာ ဒီတစ္ခ်က္တည္းေၾကာင့္လား။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ထိုင္းႏိုင္ငံ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္အခ်က္အရ ဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၾကတာဟာ အဓိကအားျဖင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ မိသားစုအေရးက (၆၂.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ က်န္းမာေရးက (၃၇.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း) သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ ေလ့လာခ်က္ေတြမွာ ေတြ႔ရတာကေတာ့ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်တာဟာ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြခ်ည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အသက္ ၃၀ ေက်ာ္ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း ပါဝင္ေနပါတယ္။

အေပၚမွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြဟာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈကို မီဒီယာေတြမွာ ပံုေဖာ္ေရးသားေနၾကတာနဲ႔ ကြဲလြဲေနပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်တဲ့ သတင္းေတြ ဖတ္ရၿပီဆိုရင္ လူေတြဟာ ရက္စက္ၿပီး တာဝန္ယူလိုစိတ္မရွိတဲ့ မိခင္ေတြကိုပဲ ေျပးျမင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြထဲမွာ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ကေလးမယူႏိုင္ေတာ့လို႔ ဖ်က္ခ်ရတဲ့ သာမန္ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း ပါေနပါတယ္။

မီဒီယာေတြေပၚက မေကာင္းသေဘာေဆာင္တဲ့ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈ သတင္းေတြမွာ ေနာက္တစ္ခု ျဖည့္စဥ္းစားၾကတာ ရွိပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်တယ္ဆိုတာ သေႏၶသားေလာင္းရဲ႕ အသက္ကို ဆံုးပါးေစျခင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြအတြက္ ငါးပါးသီလထဲက သူတပါးအသက္ကို သတ္ျဖတ္မႈဆိုတဲ့ ပါဏာတိပါတာကံကို က်ဴးလြန္ရာေရာက္တယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ပါ။

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်တာဟာ ငါးပါးသီလထဲက တစ္ပါးကို က်ဴးလြန္တာပဲလို႔ ယံုၾကည္ရင္လည္း အထူးျငင္းစရာ မရွိပါ။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈကို ဆန္႔က်င္သူေတြကလည္း ဒီလုပ္ရပ္ဟာ အျပစ္မဲ့ကေလးကို သတ္ျဖတ္ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္၊ သူတို႔ေတြလည္း လူ႔ဘဝထဲကို ဝင္လာခြင့္ရွိတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။
ဗိုက္ထဲက ကေလးမွာ အျပစ္မရွိဘူး ဆိုတဲ့အခ်က္က မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္တစ္ဘက္က စဥ္းစားရမွာက မိခင္ေလာင္းဟာ ကေလးေမြးဖို႔ အသင့္မျဖစ္ေသးဘူး ဒါမွမဟုတ္ မေမြးခ်င္ဘူး ဆိုရင္ ဒီကေလးဟာ သူ႔ကိုမလိုခ်င္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းထဲကို ဝင္လာသင့္ မသင့္ ဆိုတဲ့အခ်က္ပါ။

လူအမ်ားစိုးရိမ္ၾကတဲ့ ေနာက္တစ္ခ်က္လည္း ရွိပါေသးတယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ကို ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာကို ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္ရင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈ အေရအတြက္ဟာ ယခုထက္ပို ျမင့္တက္လာမလား ဆိုတဲ့အျမင္ျဖစ္ပါတယ္။

အျခားတစ္ဘက္မွာ ထည့္တြက္ရဦးမွာကလည္း ဘယ္အမ်ိဳးသမီးကမွ ဖ်က္ခ်လိုက္မယ္ ဆိုတဲ့စိတ္ကူးနဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ကိုယ္ဝန္ယူၾကတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်တယ္ဆိုတာ ေသာကပြားရတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ဆိုေပမယ့္ မိခင္ေလာင္းရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္နဲ႔ ဘဝေနထိုင္မႈ အေျခအေနေၾကာင့္ လိုအပ္လို႔ လုပ္ေဆာင္ရတာလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။

အမရာ
(မူရင္း - The complicated legacy of abortion by Suwitcha Chaiyong | BANGKOK POST, Photo - AP)

မွတ္ခ်က္ - ယခုစာစုမွာ သေဘာထားအျမင္ တစ္ခုကို မွ်ေဝျခင္းသာျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

Author: Admin