ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ ဇြဲကပင္ခန္းမမွာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔ကေန ၂၉ ရက္ေန႔အထိ သံုးရက္ၾကာက်င္းပခဲ႔တဲ့ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံမွာ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာေတြ ေရရွည္ရပ္တည္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မတီက သိရပါတယ္။

သတင္း - ေကာင္းေကာင္း

Author: ေကာင္းေကာင္း