ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ဘ႑ာေရးအခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းကို ရာထူးကေန ရပ္စဲႏိုင္ေရးအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တစ္ခုကို ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔က ဖြဲ႕စည္းလိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဟာ ဥပေဒအရေပးထားတဲ့ တာဝန္ေတြကို ေက်ပြန္စြာမထမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့အျပင္ ျပည္နယ္ အစိုးရရဲ႕ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြေတြကို ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိတာေၾကာင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ဦးတို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဆီကိုတိုင္ၾကားခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

သတင္း - စိမ္းကုိကုိ

Author: DMG