ျပည္သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို ဘတ္ဂ်က္မွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ လႊတ္ေတာ္တက္ဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ေျပာပါတယ္။

သတင္း - ေနဝင္းစံ

Author: Admin