၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ဆိုး၀ါးလွေသာ သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ားလည္း ကင္းလြတ္ၿပီး  ေမာင္ေတာေဒသအတြင္းတြင္လည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ရရွိေနသည့္အတြက္ မဂၤလာရွိေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ဒီဇင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေရးသားထားသည္။

သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ေျပာသကဲ့သို႔ ဆိုး၀ါးလွေသာ သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ား ကင္းလြတ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုခ်က္မွာ မွန္ကန္မႈရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းႏွင့္တစ္ဆက္တည္းေျပာေသာ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္းလည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ရရွိေနသည္ဟု ေျပာဆိုမႈမွာ မွန္ကန္မႈမရွိေပ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကကဲ့သို႔ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈမရွိေသာ္လည္း မၾကာခဏဆိုသလို ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ တိုက္ခိုက္ခံရမႈ၊ ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။

သမၼတသ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာ ဒီဇင္ဘာလ (၁၇)ရက္ေန႔မွာလည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္က ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္(၂)ဦး ငါးရွာရန္ သြားစဥ္ ဘဂၤါလီ(၆) ဦးက ဓားျဖင့္ခုတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအျပင္ ငါးရွာရန္သြားေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးႏွစ္ဦးမွာလည္း လည္လွီးအသတ္ခံရသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးကို သတ္ေသာသူမ်ားသည္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း မသိရေသးေပ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ သမၼတႀကီး ေျပာသကဲ့သို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္သည္ ေမာင္ေတာေဒသ တည္ၿငိမ္မႈရွိေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္မဟုတ္သည္မွာ အထင္အရွားပင္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္၊ ပုဏၰားကြၽန္းႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA)တို႔ၾကား တိုက္ပဲြျပင္းထန္မႈ ရွိေနသည္။ ေမာင္ေတာေဒသသည္ အထက္က ေဖာ္ျပထားသကဲ့ျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚေပါက္ေနေသာေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေနသည့္ အေျခအေနဟု ေျပာဆို၍ မရေသးေပ။

ယင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) တို႔ ေမာင္ေတာေဒသတို႔တြင္ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားေနသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႔က အၾကမ္းဖက္မႈ ထပ္မံျပဳလုပ္လာမည္ကို ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနၾကသည္။

ေမာင္ေတာေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္သူမ်ားကို အျမန္ဆံုးေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေရးယူရန္ အေရးႀကီးသည္။ ေနာက္ေနာင္တြင္ ယင္းေဒသတြင္ ေဒသခံမ်ားသတ္ျဖတ္ခံရမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး မျဖစ္ပြားေစရန္ အစိုးရအေနႏွင့္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA) တို႔ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားေနမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ARSA  အဖဲြ႔က တိုက္ခိုက္မႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္  လံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ား တည္ၿငိမ္မႈ၊ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိေသာ လူမႈဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ အေနာက္တံခါးကို ကာကြယ္ေပးရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ Development Media Group(DMG) က တိုက္တြန္းလိုက္ရသည္။

Author: DMG