ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆုံး၍ ႏွစ္သစ္ကူးေတာ့ၿပီ။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အလြန္ဆိုး႐ြားသည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စစ္ပြဲ၊ ကပ္ေဘးမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္ခဲ့ရသည္။ ကုန္ခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၏ ေသနတ္သံတညံညံျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အိုးအိမ္ကိုစြန႔္ခြာထြက္ေျပးရ၊ ျပည္သူမ်ား ေသေၾကဒဏ္ရာရေသာ အေျခအေနျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကိုစတင္ခဲ့ရေပသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ၂၀၂၁ ဇန္ နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ႏွစ္သစ္အခါသမယသည္ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္သစ္မ်ားႏွင့္ ဆန႔္က်င္ဘက္ျဖစ္ကာ ေကာင္းျခင္းမဂၤလာအျဖာျဖာႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေပသည္။

ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ျဖစ္ပြားေနေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔၏ တိုက္ပြဲသည္ ရပ္တန႔္ေနသလို အာဏာရအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ(NLD) ၏ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးမင္းေအာင္၊ ေဒၚနီနီေမျမင့္ႏွင့္ ေဒၚခ်စ္ခ်စ္ေခ်ာတို႔ကို ႏွစ္သစ္တြင္ AA က လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

၄င္းတို႔သုံးဦးကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ က ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဖာင္းကားေက်း႐ြာတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရန္လာေရာက္စဥ္ AA က ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္လေက်ာ္ၾကာအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကနဦးတြင္ ဖမ္းဆီးခံေနရသည့္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးမွသာလွ်င္ လႊတ္ေပးမည္ဟု မာထန္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ခဲ့ရာမွ ယခုကဲ့သို႔ လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။  

ထုိနည္းတူ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ အမွန္တကယ္ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ျခင္းမ႐ွိဘဲ ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္၍ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ ရခိုင့္ႏိုင္ငံေရးသမား ေဒါက္တာေအးေမာင္၊ စာေရးဆရာ ေ၀ဟင္ေအာင္၊ စစ္ပြဲဆန္႔က်င္ရပ္တန္႔ေရး  ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ား အပါအ၀င္  တျခား AA ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈ ႐ွိသည္ဟု သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကုိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေ႐ွး႐ွဳ၍ အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေပးသင့္ေပသည္။ ထုိ႔ေနာက္ AA/ULA ကုိ မတရားအသင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အျဖစ္ ေၾကျငာထားျခင္းကုိ အစုိးရမွ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးသင့္ၿပီး အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္လည္း အေရးႀကီးေပသည္။

တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားသည့္ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား ေျမစာပင္ျဖစ္ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆ မတူညီတိုင္း လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဖမ္းဆီးတတ္ၾကသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ က်ီးလန႔္စားေနထိုင္ေနရသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ယခုကဲ့သို႔ လက္ရွိအာဏာရပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို လႊတ္ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ အထေျမာက္ေအာင္ျမင္လာႏိုင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း အစိုးရက ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုထားေသာ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား မ်ားစြာရွိေနသည္။ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးေခါင္ေဆာင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို စာေပေဟာေျပာ႐ုံျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အရပ္သားမ်ား ဖမ္းဆီးခံေနရေသာေၾကာင့္ အစိုးရကို ရခိုင္လူထုမ်ားက ျပစ္တင္ေဝဖန္ၾကသည္။ ငါးႏွစ္တာကာလတြင္ အစိုးရႏွင့္ ရခိုင္လူထု၏ ဆက္ဆံေရးသည္လည္း ေျပလည္မႈမရွိခဲ့ဘဲ  အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအခန္းက႑ ေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့သည္။

က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိအာဏာရပါတီ NLD က တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ အမ်ားဆုံး အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ လာမည့္အစိုးရကိုလည္ းဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ရခိုင္လူထုမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး အခန္းက႑ကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး စသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မည္ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္မတို႔ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားအၾကား မတူညီတဲ့ အယူအဆ၊ သေဘာထားအျမင္မ်ားေၾကာင့္ ေမတၱာဆိတ္သုဥ္း၊ ေဒါသပြားရာမွ စစ္မီးေတြေတာက္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေလာင္ကြၽမ္းတဲ့ သံသရာဆိုးႀကီးက လြတ္ေျမာက္ေစႏိုင္မယ့္ အျပန္အလွန္ နားလည္ေလးစားယုံၾကည္မႈမ်ား မ်ားစြာခိုင္ၿမဲဖို႔ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို လႊတ္ေပးခဲ့သည့္နည္းတူ ဖမ္းဆီးခံေနရသည့္ ရခိုင္ႏိုင္ငံ ေရးသမားမ်ား၊သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံေနရသည့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကိုလည္း ေမတၱာတရားရင္မွာပြားၿပီး အျမန္ဆုံး လႊတ္ေပးသင့္ေပသည္။ သို႔မွသာလွ်င္လည္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာလည္း ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး လာျခင္းေကာင္းေသာ မဂၤလာႏွစ္သစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသရာလည္း ေရာက္ေပမည္။

၂၀၂၁ ၏ ႏွစ္အစသည္ လာျခင္းေကာင္းခဲ့ေလၿပီ။ အစမွသည္ အဆုံးလည္း ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ျဖစ္ရန္ အထူးအေရးပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္လာေစရန္အတြက္လည္း  ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္သည့္  အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)ႏွင့္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုတို႔က တစ္ညီတစ္ၫႊတ္တည္း လုပ္ေဆာင္ရန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း မိမိတို႔ DMG က တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။

Author: Admin