DMG | ၾသဂုတ္ ၁၀

ေဇာ္ေဇာ္

(သေရာ္စာ)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေနထိုင္သည့္ ဓနရ႒ တိုင္းႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးတြင္ကား အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစားမ်ားက အလိုရမၼက္ႀကီးကာ ေလာဘေဇာျဖင့္ စီးပြားေရးကို အၿပိဳင္အဆိုင္လုပ္ၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝၾကသမွ် အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ လူတန္းစား အာဏာရွိသူမ်ားမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမရွိဘဲ ႐ိုးသားစြာ ေနထိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡတို႔ကိုသာ ခံစားေနၾကရေလသည္။

အမွန္တကယ္ ဒီမိုကေရစီ ဆန္လြန္းေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အာဏာသည္ အစိုးရမင္းတို႔အေပၚ၌ လႊမ္းမိုးၿပီး အစိုးရမင္းတို႔သည္ကား တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအေပၚ မ်က္ေစာင္းမွ် ထိုးဝံ့ျခင္း မရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္သူကခ်မ္းသာၿပီး ၎တို႔က ဆင္းရဲေနၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တိုင္းႏိုင္ငံႀကီး၌ကား အခြန္ဘ႑ာမ်ား မည္မွ်ပင္ ရရိွေစကာမူ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားမ်ားအား လူေမြးလူေရာင္ ေျပာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တိုင္းျပည္၏ ေျမာက္အရပ္တြင္ အဖိုးတန္လွသည့္ ေက်ာက္စိမ္းရတနာမ်ား ထြက္ေလ၏။ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္တြင္ ေက်ာက္သံပတၱျမားတို႔ ထြက္ရွိေလ၏။ ေတာင္ဘက္အရပ္တြင္ ေရႊမႈန္ေရႊစႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းအျပင္ ပင္လယ္ျပင္မွ သယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူေရာင္းခ်ႏိုင္ေလ၏။

သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔မွရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ဆိုကာ စံအိမ္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို မတည္ေဆာက္ၾကဘဲ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ တံတားေဆာက္ လမ္းခင္းသည့္ေနရာမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။

ထို႔အတူ အေနာက္အရပ္တြင္ကား မ်ားေျမာင္လွသည့္ သယံဇာတတို႔ႏွင့္အတူ ယံုၾကည္ခ်က္ ျမင့္မားလွသည့္ လူအဖြဲ႔စည္းတို႔လည္း ေနထိုင္က်က္စားလွ်က္ ရွိၾကကုန္ေလ၏။

တိုင္းႏိုင္ငံႀကီး၏ အရပ္ ရွစ္မ်က္ႏွာမွ သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကိုလည္း အုပ္စိုးသူ လူတန္းစားမ်ားမွ စိုးမိုးျခယ္လွယ္ျခင္းမရွိဘဲ ျပည္သူမ်ားကသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ ျပည္သူမ်ား ခ်မ္းသာေနၾကျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

သိုု႔ေသာ္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ အေနာက္ဘက္က တာတာ လူမ်ိဳးတို႔၏ အႏၲရာယ္ကို ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဂရိတ္ေဝါလ္ တံတိုင္းႀကီးကို တည္ေဆာက္ၿပီး ကာဆီးခဲ့သလို ကာဆီးရေပေတာ့မည္။ ယံုၾကည္မႈ အလြန္ျမင့္မားေနသည့္ လူမ်ိဳးႏြယ္စုႀကီးတစ္ခုကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္မွာကား လြယ္ကူလွသည့္ အလုပ္တစ္ခု မဟုတ္ေပ။

တစ္ခါတစ္ပါး ကပ္ေရာဂါႀကီးတစ္ခု ဆိုက္ကပ္ခဲ့တုန္းကဆိုပါမူ လူအမ်ား ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူတစ္ဦး၏ အိပ္မက္ဆိုလား ယၾတာလား မိန္႔ၾကားခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ ကိုယ့္ခႏၶာက အဝတ္ကိုေတာင္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထဲသို႔ စြန္႔ႀကဲခဲ့ၾကသူေတြ။ အေတြးအေခၚ ျမင့္မားလြန္းလွသည့္ အေနာက္ဘက္အုပ္စုကိုလည္း ႏိုင္နင္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖို႔က မလြယ္ကူ၊ တိုင္းျပည္တြင္းမွာလည္း မင္းစိုးရာဇာ အေျပာင္းအလဲေတြေၾကာင့္ ထႂကြပုန္ကန္ေနသူမ်ား၏ အဖ်က္အေမွာင့္မ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲလြန္းရွာသည့္ ဘုရင့္ထီးဘုရားေတာ္ႀကီးကလည္း ေရႊစိတ္ေတာ္ ၿငိဳျငင္လွေပဘိ္။

ဓနရ႒ ဆိုသည္က ပစၥည္းဥစၥာခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသည့္ ႏိုင္ငံ။ မည္သည့္အေၾကာင္းရင္းပင္ ျဖစ္လာပါေစ ေငြေၾကးဥစၥာကို အကုန္အက်ခံၿပီး ေျဖရွင္းေပးမည္ဟုလည္း ဘုရင့္ထီးဘုရားေတာ္က မိန္႔ၾကားေလၿပီးသား။

ေႏြရာသီ ေရာက္လာတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ အႀကီးမားဆံုး ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲက ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးမႈ ျပႆနာပါ။ အဆိုပါကိစၥအား ဝန္မင္းမွတဆင့္ တိုင္းမင္းႀကီး၊ တဖန္ ဘုရင့္ထီးဘုရားႀကီးထံ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း မွန္လွပါဘုရားျဖင့္ နိ႒ိတံသြားရျပန္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျပႆနာအား ေျဖရွင္းသြားပံုကလည္း ဆန္းၾကယ္လွေပသည္။ ေၾကျငာခ်က္ တစ္ေစာင္တည္းျဖင့္ပင္ ကိစၥၿပီးျပတ္သြားေလ၏။ ေၾကျငာခ်က္ အျပည့္အစံုမွာကား ဤသို႔တည္း။

“အေၾကာင္းၾကားအပ္ေပသည္ တိုင္းမင္းႀကီးအေနျဖင့္ ေရရွားပါးမႈျပႆနာအား အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသတြင္းရွိ သူေဌးသူႂကြယ္မ်ားထံ မ်က္ႏွာငယ္ခံ၍ အလွဴခံၿပီး ေျဖရွင္းေစ” ရွင္းလင္း ျပတ္သားပါဘိေလစြ။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ျပႆနာတစ္ခုကို အလြယ္တကူ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရွိသည္မွာ ဘုရင္ထီးဘုရားတစ္ပါးသာ ရွိသည္ကို ဝန္မင္းတို႔ သေဘာေပါက္ကုန္ၾကေလၿပီ။ ေနာက္ေနာင္ ဤကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရပါကလည္း ဘုရင့္ထီးဘုရား၏ အမိန္႔အတိုင္းသာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟု ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ဆံုးျဖတ္ၾကေလ၏။

ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ကပ္ေရာဂါႀကီး ၾကံဳလာျပန္ေတာ့လည္း ဘုရင့္ထီးဘုရားႀကီး၏ အစီအမံျဖင့္ပင္ တိုင္းသူျပည္သူမ်ားထံမွ အလွဴခံ၍ ေျဖရွင္းလိုက္ၾကရျပန္သည္။ လိုအပ္သည့္ ေဆးဝါးအကူပစၥည္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေလ၏။ ေနာက္ပိုင္းမွသာ အၿမဲတေစ အလွဴေငြ ထည့္ဝင္ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား၏မ်က္ႏွာကို ေထာက္ထား၍ ၎အစီအစဥ္အား ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၾကေလသည္။

တစ္ခါတပါး၌ ဆိုပါမူ ဓနရ႒ တိုင္းျပည္ႀကီးတြင္ ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီးသြားခဲ့ဖူးေလသည္။ ထိုစဥ္က ဘဝရွင္ မင္းတရားႀကီးသည္ အဝတ္အစားကို အလြန္ပင္ ႏွစ္သက္လြန္းေသာေၾကာင့္ ၎၏ အစိမ္းေရာင္ ဝတ္႐ံုေတာ္ႀကီးအစား အျဖဴေရာင္ဝတ္စံုေတာ္ႀကီးကို ဆင္ျမန္းခါစ ျဖစ္ေလ၏။

ထိုစဥ္ကတည္းက သဘာဝေဘးဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရသည့္ ျပည္သူမ်ားကို ေစတနာေမတၱာ ႀကီးမားေသာအားျဖင့္  ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသည့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားထံမွ အလွဴခံေပး၍ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည့္ အစဥ္အလာ ရွိခဲ့ဖူးေလၿပီတကား။

ယင္းကဲ့သို႔ အစီအစဥ္မ်ားအား မွတ္သားနာယူခဲ့ၾကသည့္ ရင္ခြင္ပိုက္ဘုရင္၏ မယ္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ လက္ရွိ ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီးတို႔သည္လည္း ၎လမ္းစဥ္အတိုင္းပင္ က်င့္သံုးလ်က္ ရွိေပသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တိုင္းျပည္ႀကီးသည္ကား ပထဝီ အေနအထားအရ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ခံစားေနၾကရေပသည္။ သယံဇာတ မည္မွ်ပင္ ေပါႂကြယ္ဝေသာ္ျငားလည္း ဆင္းရဲလြန္းလွသည့္ အုပ္စိုးသူမ်ားေၾကာင့္ ဆည္ေျမာင္းတာတမံမ်ားကို အလံုအေလာက္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္႐ံုသာမက သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း မရွိၾကေပ။

ေႏြရာသီေရာက္လွ်င္ ေရရွားပါးမႈျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ ရွိသကဲ့သို႔ မိုးရာသီေရာက္တိုင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျပႆနာကိုလည္း ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရစၿမဲ ျဖစ္ေပ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ျပႆနာမရွိ၊ ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီးတို႔ အလြယ္တကူ ေျဖရွင္းသြားခဲ့ၾကစၿမဲ။ လြယ္ပါပေကာလား ေျဖရွင္းဖို႔နည္းလမ္းက အသင့္ရွိၿပီးသားပဲေလ။

ယခင့္ ယခင္ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း တိုင္းသူျပည္သားမ်ား အလွဴေငြ ထည့္ဝင္ၾကေစ၊ တခ်က္လႊတ္အမိန္႔ျဖင့္ ေျဖရွင္းလိုက္ၾကသည္သာပဲ။ အုပ္စိုးသူေတြက ဆင္းရဲၾကေပသကိုး။ အုပ္စိုးသူတို႔ အဘယ္မွ် ဆင္းရဲၾကသည္ဆိုလွ်င္ ဝတ္စရာ ဝတ္စံုႏွစ္စံုမွ်ကိုသာ ပိုင္ဆိုင္ၾကေလ၏။ လွ်ာထိုးဦးထုပ္ပါ အစိမ္းေရာင္ ဝတ္စံုကိုခၽြတ္လဲၿပီးလွ်င္ ေမာင့္က်က္သေရေခါင္းေပါင္းနဲ႔ အျဖဴေရာင္ဝတ္စံုကိုသာ ဝတ္ဆင္ရသည္အထိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလွေပသည္။ အျဖဴႏွင့္ အစိမ္းသည္သာ ၎တို႔ ပိုင္ဆိုင္သည့္ အဝတ္အစားမ်ားေပတည္း။

အုပ္စိုးသူ လူတိုင္းစားတို႔၏ ျပည္သူအေပၚထားသည့္ အၾကင္နာတရားသည္ကား စံထားေလာက္ေပသည္။ ၎တို႔ကို ေဝဖန္သည့္ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားအား ပိတ္ပင္သည္ဟူ၍မရွိ။ ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေဝဖန္အၾကံျပဳသူမ်ားအားလည္း အေရးယူမႈ မရွိ။ ၎တို႔အား ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္မည့္သူမ်ားဟု သံသယရွိသူမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ိဳးမရွိသကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ၌လည္း လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ၿဖိဳခြင္းျခင္း မရွိေပ။ အၾကင္နာတရား ႀကီးမားလွသည့္ ဘဝရွင္ မင္းတရားႀကီး၏ အမိန္႔ေတာ္ေၾကာင့္ ဘုရင့္တပ္ေတာ္ေအာက္ရွိ လက္ေအာက္ငယ္သား လက္နက္ကိုင္မ်ားမွာလည္း အမိန္႔အာ ဏာကို ဖီဆန္မႈ စိုးစဥ္းမွ် မရွိၾကေပ။

ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီး၏ တပ္သားမ်ားသည္ ဆင္းရဲပင္ပန္းလြန္းလွေသာ္လည္း ျပည္သူကို လက္နက္ျဖင့္ မၿခိမ္းေျခာက္ မလု၊မယက္၊ ဓါးျပတိုက္ျခင္းမ်ား အလ်ဥ္းမရွိဘဲ တစ္ခါတစ္ရံ ျပည္သူက ၾကည္ျဖဴ၍ ေပးကမ္းေကၽြးေမြးေသာ ငါးပိ၊ ၾကက္၊ ဝက္၊ ဘဲ တို႔ကိုသာ စားသံုးၾကၿပီး အယုဒၶယျပည္မွ လာေသာ စက္တပ္ ႏွစ္ဘီးယာဥ္မ်ားကို ငွားရမ္း စီးၾကေလ၏။ တစ္ခါတရံတြင္ အသစ္စက္စက္ ပိုလွ်ံေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးအသံုးမ်ားကိုလည္း ျပည္သူမ်ားထံမွ အလွဴခံ၍ ရရွိၾကေလ၏။

သို႔ေသာ္ ဘုရင့္တပ္ေတာ္သားမ်ားမွာကား ဆင္းရဲပင္ပန္းျခင္းကို မငဲ့ကြက္ ေပးအပ္သည့္ အမိန္႔ကိုသာ တေသြမတိမ္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္လွ်က္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကသည္ကိုသာ ေတြ႕ျမင္ရလွ်က္ ရွိေနျပန္ေပသည္။

ဓနရ႒ တိုင္းႏိုင္ငံႀကီး၏ မွဴးႀကီးမတ္ရာ၊ ဝန္ႀကီးတို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားမွာလည္း ေငြေၾကးဥစၥာ ဆင္းရဲရွားပါးလြန္းေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း မရွိၾကဘဲ ငတ္တခါျပတ္တစ္လွည့္ျဖင့္ ဘဝကို ရွင္သန္ေနၾကရေလ၏။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈေၾကာင့္ ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီးသည္ စိတ္ခ်မ္းသာေက်နပ္မႈကိုရလ်က္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးရသည္မွာကား အထူး ဆိုဖြယ္ရာမရွိေပ။
ဘုရင္မင္းတရား၏ ၾကံဳးဝါးသံကို ၾကားရေလသည့္ ျပည္သူတို႔၏ စိတ္ဝယ္တြင္လည္း ႏွလံုးပီတိ ဂြမ္းဆီထိသကဲ့သို႔ ဝမ္းေျမာက္ ေက်နပ္ၾကရကုန္ေလသည္။

ထီးဘုးရား၏ ေႂကြးေၾကာ္သံမွာကား “ မည္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ပဲ ၾကံဳေတြလာပါေစ ခ်မ္းသာသည့္ ျပည္သူေတြ ရွိေနသေရြ႕ အလွဴခံၿပီး ေျဖရွင္းလို႔ရႏိုင္ပါတယ္” ဟူသတဲ့တည္း။

ေဇာ္ေဇာ္ ေရးသားသည္

Author: Admin