ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊစာေက်းရြာ၌ လံုၿခံဳေရးယူထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က ေတြ႔ျမင္ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - AP)

ျမန္မာအစိုးရသည္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(ေအေအ) အား မတရားအသင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ၿပီးခဲ့ေသာ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ သတ္မွတ္ေၾကညာခဲ့သည္။ ယခုေၾကညာခ်က္သည္ အလြန္အမင္း အံ့အားသင့္စရာေတာ့ မရွိေပ။ သို႔ေသာ္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေနသည့္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး အေျခအေနမ်ားၾကားက ေနျပည္ေတာ္အစိုးရ၏ ေအေအအဖြဲ႔ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးအေပၚ ထားရွိေသာ အျမင္အေပၚ အေလးထား ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္အေနအထား ရွိေနေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံသည္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိလွေပ။ အာဏာရ NLD ပါတီ၏ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ မေရာက္ႏိုင္ေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေရးကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အဆိုပါ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားထဲတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (ေအေအ) လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ေအေအသည္ ရခိုင္ျပည္တြင္ ရွိေနသည့္ မြတ္ဆလင္အေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကား မေက်မလည္ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေန၊ အာဆာ (ARSA) အဖြဲ႔အံုၾကြမႈ စသည့္ အရႈပ္အေထြးမ်ားၾကားတြင္ ေပၚထြက္လာေသာ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။

ေအေအႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အၾကား ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့ကာ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေသဆံုးသူ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ ရွိေနၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရသူမွာလည္း ၁၄၀,၀၀၀ ခန္႔ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္အစိုးရသည္ ေအေအအဖြဲ႔အား အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအျဖစ္ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုကာ စစ္ဆင္ေရးမ်ား အရွိန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလို ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတည္းက ျဖစ္သည္။

ယခုလည္း ေအေအ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ လံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟု ဆိုကာ အစိုးရသည္ ေအေအလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္း အျဖစ္ ေၾကညာလိုက္သလို တရားမဝင္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္လည္း သတ္မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးထြဋ္၏လက္မွတ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္၌ ေအေအအဖြဲ႔ႏွင့္ ၎ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိလ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္အုပ္စုႏွင့္ မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကညာလိုက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔သည္ ေဒသခံမ်ားအား စည္းရံုးျခင္း ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အႏၱရာယ္ေပးေနေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

AA ေလ့က်င့္ေရးတပ္သားမ်ား (ဓာတ္ပံု - South Asian Monitor / VOA)

ယခုေၾကညာခ်က္သည္ အလြန္အမင္းအံ့အားသင့္စရာ ကိစၥရပ္တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာအစိုးရသည္ တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ မေၾကညာေသးေသာ္လည္း ေအေအအဖြဲ႔အား အၾကမ္းဖက္ဟု သံုးႏႈန္းကာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ျပဳမူဆက္ဆံမႈမ်ား ယခင္တည္းက ရွိေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေအေအ၏ တံု႔ျပန္ခ်က္တြင္လည္း အစိုးရ၏ေၾကညာခ်က္အေပၚ အံ့အားသင့္မႈ ေထြေထြထူးထူး ေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ိဳး မရွိေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ အားတက္သေရာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ နည္းပါးမႈကိုသာ တံု႔ျပန္ထားၿပီး ေအေအအဖြဲ႔၏ တရားဝင္မႈသည္ ရခိုင္လူထု၏ ေထာက္ခံမႈအေပၚတြင္သာ မူတည္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ျပင္းထန္ေသာအေရးယူမႈမ်ား အေပၚ ပိုမိုအားထားလာသည္ကိုေတာ့ ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ေအေအ၏တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပင္းထန္လာသည္ႏွင့္အမွ် အစိုးရသည္ စစ္ေရးအရ ေျဖရွင္းလိုေသာ တပ္မေတာ္၏အျမင္ဘက္သို႔ ပိုယိမ္းလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး နာရီပိုင္းအၾကာတြင္ ေပၚထြက္လာေသာ တိုက္ပြဲမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေအေအႏွင့္ အစိုးရအၾကားတြင္ ရွိေနေသာ တင္းမာမႈမ်ားသည္ ပိုမိုျမင့္တက္လာဖြယ္ရာသာ ရွိေနသည္။ ပဋိပကၡမ်ား အဆံုးသတ္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္လည္း နဂိုတည္းက ဝါးတားတားျဖစ္ေနရာမွ တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုဆိုးဝါးလာဖြယ္သာ ရွိေနေပသည္။

အစိုးရ၏ ယခုေျခလွမ္းမွ မည္ကဲ့သို႔ေသာရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ကို လာမည့္သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ျမင္ေတြ႔လာရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေအေအအဖြဲ႔၏ တံု႔ျပန္ခ်က္၊ အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားအၾကားတြင္ ရွိေနေသာ ျပည္သူလူထုအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ရလဒ္မ်ားျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိသလို အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာေပၚေပါက္လာေသာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေရးကိုလည္း ေျဖရွင္းရန္ရွိေနသည္။ ထိုထိုေသာကိစၥရပ္မ်ားၾကား၌ ထြက္ေပၚလာေသာ ျမန္မာအစိုးရ၏ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္အတူ ေအေအ အေရးသည္လည္း အေလးထားေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ေလသည္။

  • ေစာသႏၱာေအး
    (The Diplomat သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ What Does Myanmar’s New Arakan Army Terrorist Designation Mean for the Country’s Security? ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာမႈျပဳပါသည္။)

ဆက္စပ္ဖတ္႐ႈရန္ - 

Author: Admin