၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ ႐ုရွား ဒုတိယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး အလက္ဇန္းဒါးဖိုမင္အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္က ဂုဏ္ျပဳဆုတံဆိပ္ တပ္ဆင္ေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - MRTV)

DMG ၊ ဧၿပီ ၈
(ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး)

မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားသို႔ ႐ုရွား ဒုတိယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး အလက္ဇန္းဒါးဖိုမင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဤလုပ္ရပ္သည္ အာရွႏွင့္ အင္အားႀကီးနိုင္ငံမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ့အာဏာသိမ္းမႈက ေထာက္ျပလိုက္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ညႊန္ျပေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

႐ုရွား၏ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးအား ဤအခမ္းအနား၌ ျမင္ေတြ႕ရျခင္းသည္ လက္နက္ေရာင္းခ်ျခင္း တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ဟု ဆိုလၽွင္ေတာင္ အာရွေဒသတြင္း၌ ပါဝင္ ကစားလိုသည့္ ေမာ္စကို၏ဆႏၵကို ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဤအခ်က္သည္ ေဒသတြင္း ပထဝီနို္င္ငံေရးကို အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားေစနိုင္သည့္ အင္အားႀကီးမ်ား တစ္ဆင့္ခံေျခပုန္းခုတ္နိုင္ေျခကို နိမိတ္ျပျခင္းလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ပုံစံတူ ျပရလၽွင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ရွိေနသည့္ ကာလရွည္ၾကာပဋိပကၡႏွင့္ မၿငိမ္သက္မႈမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲသည္ ပထဝီနိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ငန္းနက္ျဖစ္စဥ္အျဖစ္ ပုံစံေျပာင္းလၽွက္ရွိသည္။ ငန္းနက္ သို႔မဟုတ္ Black Swan ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ ႀကိဳတင္မခန႔္မွန္းနိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚထြက္လာနိုင္သည့္ ျဖစ္ရပ္ကို ဆိုလိုသည္။ ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲက ႐ုရွားကို အာရွေဒသတြင္း ပုံေဖာ္မႈ၌ ပါဝင္လာေစသည္။ ေဒသတြင္းမဟာမိတ္ အိႏၵိယ၏ အေနာက္ကို ေထာက္ခံမႈကို အားနည္းခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္သလို တ႐ုတ္ကိုလည္း လုံျခဳံေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ ေနရာသို႔ တြန္းပို႔လိုက္သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရကို အာဏာခ်ိန္ခြင္လၽွာညႇိရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားသည္လည္း မည္သို႔မၽွ မစြမ္းသာဘဲ ေဘးထိုင္ေနရသည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။

ျမန္မာ့ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားအားလုံး တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့မႈသည္ ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲအေပၚ ေဒသတြင္း အဓိကအင္အားႀကီးနိုင္ငံမ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာ ျခားနားခ်က္မ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။

အေမရိကန္သည္ တ႐ုတ္ကို ဟန႔္တားထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေလးနိုင္ငံ စစ္ေရးမဟာမိတ္ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံအျဖစ္ အိႏၵိယအေပၚ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရး လမ္းခင္းထားသည္။

သို႔ေသာ္ ဤစီမံခ်က္၏ အေျခခံမူမ်ားသည္ အိႏၵိယနိုင္ငံေၾကာင့္ အားေပ်ာ့ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ နိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း နယ္စပ္ဧရိယာအား လုံၿခံဳေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္လိုသည့္ အိႏၵိယသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ နီးကပ္ေသာဆက္ဆံေရး ရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။ အိႏၵိယအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားအား နိုင္ငံ့အက်ိဳးစီးပြားထက္ ဦးစားေပးရန္ မျဖစ္နိုင္ေပ။

တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္လည္း ေဝခြဲမရ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရႏွင့္ အားသြန္ခြန္စိုက္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ခိုင္မာေသာဆက္ဆံေရးအား အာဏာသိမ္းမႈက ဖ်က္ဆီးသြားသည္။

တ႐ုတ္၏မိတ္ေဆြမွာ ယခုအခါ ထိန္းသိမ္းခံထားရၿပီျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္အား ပင္လယ္ျပင္သို႔ ထြက္ေပါက္ခ်ေပးမည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစၾကၤ ံႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ား၏ ကံၾကမၼာမွာလည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေပၚ ဒြိဟျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လက္ထဲတြင္ ေရာက္ေနသည္။

ထိုအေနအထားေၾကာင့္ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္အား အေထာက္အပံ့မ်ား ကူညီေခ်းငွားရမည့္ အေရးအတြက္ တြန႔္ဆုတ္ေနျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ ျမန္မာစစ္တပ္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္သည္ အခရာက်သည္။ နယ္စပ္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္အတြက္ကေတာ့ လက္ရွိအေနအထား၌ ဟန္က်ေနသည့္ သေဘာ ျဖစ္ေနနိုင္သည္။

ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတို႔သည္လည္း တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဤအခ်က္သည္ သူတို႔နိုင္ငံမ်ား၏ တစ္ကိုယ္စာ လုံၿခံဳေရးအက်ိဳးစီးပြားကို အေလးထားျခင္းႏွင့္အတူ အာဏာသိမ္းမႈအေပၚ ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ား၏ မတူညီေသာ သေဘာထားမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံမ်ားသည္ အမ်ားသေဘာဆႏၵ ရယူၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ေဖာ္ျပန္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း တင္းမာမႈကို ေလ်ာ့က်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ အင္ဒိုနီးရွားသည္ ဘ႐ူနိုင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ စကၤာပူ နိုင္ငံမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေအာင္ တြန္းအားေပးေနသည္။ သို႔ေသာ္ ကုန္းတြင္းပိုင္း နိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔မွာ အာဆီယံေခၚရာေနာက္သို႔ မတတ္သာ၍ ဒရြတ္တိုက္ လိုက္ေနၾကရသည့္ အဆင့္တြင္သာ ရွိေနသည္။ ဒုကၡသည္အေရအတြက္ ျမင့္တက္လာမည့္ အေရး ရွိေနေသာ္လည္း အဆိုပါနိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာ့အာဏာသိမ္းမႈသည္ ျပည္တြင္းေရးသားျဖစ္ေၾကာင္း ေစာဒကတက္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေဒသတြင္း အျမင္ကြဲျပားမႈသည္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ပထဝီနိုင္ငံေရး တြက္ခ်က္မႈအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ဘိုင္ဒန္ အစိုးရသစ္သည္ တ႐ုတ္ကို တန္ျပန္ေရးအတြက္ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးအား အားေကာင္းထိေရာက္ေသာ ခံတပ္အျဖစ္သို႔ စည္း႐ုံးပုံစံသြင္းနိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနသည္။ ျမန္မာ့အာဏာသိမ္းျဖစ္စဥ္သည္ ဤႀကိဳးစားမႈအတြက္ ဖ်က္ျမင္းျဖစ္သည္။

အင္အားႀကီး အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ႏွင့္ ခိုင္မာေသာ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးသည္ ဝါရွင္တန္အတြက္ ပထမဦးစားေပးျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အန္တိုနီဘလင္ကင္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး လြိဳက္ေအာ္စတင္ တို႔သည္ မတ္လ အလယ္ပိုင္းတြင္ တိုက်ိဳႏွင့္ ဆိုးလ္သို႔ ပထမဆုံးခရီးစဥ္ စတင္ခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဘလင္ကင္သည္  အလက္စကားတြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သလို လြိဳက္ေအာ္စတင္သည္လည္း နယူးေဒလီသို႔ ခရီးဆက္ခဲ့သည္။

၎တို႔၏ ခရီးစဥ္၌ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ အနီးတစ္ဝိုက္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ မေတြ႕ရသလို တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ေတြ႕ဆုံမႈ၌ ျမန္မာ့အေရး ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထြက္လာနိုင္သည့္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္လည္း မေတြ႕ခဲ့ရေပ။

ဤအတိုင္းဆိုပါက အေနာက္အင္အား၏ အဓိကခ်က္မက အဘယ္နည္းဟု ေမးစရာရွိလာသည္။ အာရွကို နိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ၏ ဗဟိုခ်က္မအျဖစ္ ေနရာခ်လိုသည့္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကတို႔၏ မူဝါဒ လုပ္ငန္းပုံစံသစ္ အမ်ားအျပားႏွင့္ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ဆိုသလို ျမန္မာ့အာဏာသိမ္းမႈ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ာမနီ၊ နယ္သာလန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔သည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ရွင္းတမ္းမ်ားအတြက္ မူေဘာင္ခ်မွတ္ရန္ စတင္ေနၿပီ သို႔မဟုတ္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဤမူေဘာင္မ်ားသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဗဟိုခ်က္၏ အရွိတရားပုံစံသစ္ကို ထင္ဟပ္႐ုံသာမက တ႐ုတ္ကို ထိန္းကစားလိုသည့္ ဝါရွင္တန္ႏွင့္လည္း သေဘာခ်င္း ကိုက္ညီမႈရွိသည္။

သို႔ေသာ္ အေနာက္ အင္အားစုမ်ား၏ လက္ေတြ႕၌ အစြယ္မရွိသည့္ အေနအထားကို ျမန္မာ့အာဏာသိမ္းမႈက မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အြန္လိုင္း တိုက္ရိုက္ ဗီဒီယိုေခၚဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ဝတ္ေက်တမ္းေက် သတိေပးဆုံးမမႈမ်ား၊ ဒဏ္ခတ္အေရးယူရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ ခုခံမႈမ်ားကို ေခ်မႈန္းလိုသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ သေဘာထားကို ယိမ္းယိုင္သြားေအာင္ မစြမ္းသာခဲ့ေပ။

ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီအတြက္ ဆိုလၽွင္လည္း တ႐ုတ္ သို႔မဟုတ္ ႐ုရွားက ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကို မေထာက္ခံသျဖင့္ ေကာင္စီ၏လုပ္နိုင္စြမ္းမွာ ဂိတ္ဆုံးသို႔ ေရာက္သြားၿပီျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ အၿပိဳင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အရပ္သားအစိုးရအုပ္စု (CRPH) ရွိေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္လက္ထဲသို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ လုံးလုံးလ်ားလ်ား က်ေရာက္သြားမည္ကို ေၾကာက္ရြံ့စိတ္ေၾကာင့္ ထိုအုပ္စုကို မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကမွ အသိအမွတ္ျပဳမည့္ပုံ မေတြ႕ရေပ။

႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ ၾသဇာ ႀကီးထြားလာေနသည့္  အာရွပထဝီနိုင္ငံေရး ဗဟိုက်မႈ ေခတ္သစ္တြင္ အေနာက္အင္အားစုမ်ား၏ လုပ္နိုင္စြမ္းမွာ အကန႔္အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေနသည္ကို ျမန္မာ့အက်ပ္အတည္းက မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။

အေမရိကန္၏ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈ မူဝါဒကို ေဝဖန္ေရးသားေလ့ရွိသူ အဲလ္ဖရက္ မက္ကြိဳင္ က သူ၏ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္၌ တ႐ုတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အေမရိကန္၏ အားထုတ္မႈအား ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသၽွႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး စူးအက္တူးေျမာင္းအား တိုက္ခိုက္မႈအေပၚ ၿဗိတိန္၏လႊမ္းမိုးမႈ ကာလရွည္ၾကာ ရွိေနေအာင္ အခ်ည္းႏွီးအားထုတ္မႈႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ျပထားသည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္၌ မတူသည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္အား စစ္ေရးအရ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ရန္ ရည္ရြယ္စဥ္းစားသူ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တစ္ေယာက္မၽွ မရွိေသးျခင္း ျဖစ္သည္။ တကယ္တမ္းတြင္ ျမန္မာ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားထံမွ ရရွိထားသည့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈႏွင့္ အတူ အဆင္ေျပေနၾကသည့္ သေဘာ ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ႐ုရွား ဒုတိယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ျမန္မာကို “ယုံၾကည္ရေသာမဟာမိတ္” အျဖစ္ ခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္သည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္လည္း ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ကို အသုံးခ်ကာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ေျခကုပ္ယူၿပီး ထိုမႈတစ္ဆင့္ ေဒသတြင္း စစ္ေရးႏွင့္ သံတမန္ေရးရာ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႐ုရွား၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ မသိမသာ ထင္ဟပ္ ေပၚလြင္လာေနၿပီ ျဖစ္ေပသည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ Asia Times တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ “The geopolitics of Myanmar’s black swan coup” ကို ေကာက္ႏုတ္ ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းပါးရွင္ မိုက္ကယ္ ဗာတီကီအိုတစ္သည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေရးစင္တာ၏ အာရွဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ျဖစ္ၿပီး “Blood and Silk: Power and Conflict in Modern Southeast Asia” စာအုပ္ကို ေရးသား ထုတ္ေဝထားသူလည္း ျဖစ္သည္။

Author: DMG