ဓာတ္ပုံ - Nikkei Asia

DMG ၊ ဇြန္ ၁၂
(ဘာသာျပန္-အေတြးအျမင္)

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ဘ႐ူနိုင္း ဒုတိယ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Erywan Yusof ႏွင့္ အာဆီယံ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး Lim Jock Hoi တို႔သည္ အာဆီယံအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔၏ ခရီးစဥ္ေၾကာင့္ က်ဆင္းခဲ့သည့္ အာဆီယံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အဖတ္ဆယ္ရန္အတြက္ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ဂ်ိဳကို ဂ်ိဳကိုဝီ ဝီဒိုဒိုအေနျဖင့္ အာဆီယံဥကၠဌ ဘ႐ူနိုင္းဘုရင္ ဆူလတန္ဟာဆန္နယ္ဘိုကီယာႏွင့္ မဆိုင္းမတြ ေတြ႕ဆုံၿပီး ဤအေရးကို ေဆြးေႏြးသင့္ၿပီျဖစ္သည္။

နိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ရာထူးမ်ားကိုပါ တာဝန္ယူထားသည့္ ဘ႐ူနိုင္းဘုရင္သည္  သူ၏ ထိပ္တန္းသံတမန္ႏွစ္ဦး က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ မဟာအမွားႀကီးကို ျပင္ဆင္ဖာေထးရန္ လိုအပ္သည္။

အဆိုးဆုံးအမွားမွာ ဇြန္လ ၄ ရက္ႏွင့္ ၅ ရက္ ခရီးစဥ္အၿပီး အာဆီယံ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္း ျပန္လည္ဖယ္ရွားခဲ့သည့္ ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ Lim Jock Hoi သည္ ျမန္မာစစ္အုပ္စု ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္ႏွင့္ အစည္းအေဝးတြင္ ရွိေနသည့္ အျခား အေပါင္းအပါမ်ား၏ ရာထူးအတုအေယာင္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္အား ျမန္မာစစ္တပ္၏ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္သာ အသိအမွတ္ ျပဳထားခ်ိန္၌ Lim Jock Hoi ၏ ယခုလုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာစစ္အုပ္စုကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အာဆီယံသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္ အာဏာသိမ္းထားေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုသာ တရားဝင္အသိအမွတ္ ျပဳထားဆဲျဖစ္သည္။

Yusof ႏွင့္ Lim တို႔သည္ ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ အာဆီယံ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားကို ျပည္လည္အစီရင္ခံျခင္း မလုပ္ဘဲ ျပန္လွည့္လာျခင္း တို႔ျပဳလုပ္ေနကတည္းက စည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္ေနၿပီး ျဖစ္သည္။ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ျပည္ ခ်ဳံကင္းတြင္ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ နိုင္ငံျခားေရးအစည္းအေဝး၌ပင္လၽွင္ Yusof သည္ သူ၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ ရလဒ္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ ဝန္ေလးေနခဲ့သည္။

အာဆီယံအတြက္ ဤသံတမန္ေျခလွမ္းမွားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ရမည္မွာ ဂ်ာကာတာတြင္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံအထူးအစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္တို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း အထူးသံတမန္အဖြဲ႕ကို ေၾကညာေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အာဆီယံကိုယ္စားလွယ္ ခန႔္အပ္ေရးအတြက္ အာဆီယံဥကၠဌ ဘ႐ူနိုင္းဘုရင္အား အမ်ားက ယုံၾကည္မႈေပးထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ခန႔္အပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အလြန္ ေလးဖင့္ေနခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွားသည္ ဤရာထူးအတြက္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဟာဆန္ဝီရာယုဒကို အဆိုျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပိုအဆင္ေျပသည္ကို သေဘာေပါက္သည့္ အာဆီယံ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဟာဆန္ႏွင့္အတူ ထိုင္းသံတမန္တစ္ဦးကို ပူးတြဲထည့္ေပးရန္ အလြတ္သေဘာ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာသည္ ဧၿပီ ၂၄ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ကိုယ္စားလွယ္ခန႔္အပ္မႈကို လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေနာက္ဆက္တြဲ ရွိလာမည့္ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားေၾကာင့္  ျမန္မာစစ္အုပ္စုအတြက္ အခ်ိန္ဆြဲရန္ အခြင့္အေရးပိုရမည္ ျဖစ္သလို သေဘာတူညီခ်က္ ၅ ခ်က္ကိုလည္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္ဘဲ ထား၍ ရနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အာဆီယံကိုယ္စားလွယ္သည္ ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ခဲ့သည္ ဆိုေသာ အယူအဆသည္ ဘ႐ူနိုင္းသံတမန္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈအၿပီး ျမန္မာစစ္အုပ္စုက ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ထင္ဟပ္ေနသည္ကို ျငင္းဆိုရန္ မလြယ္ကူလွေပ။

ဘ႐ူနိုင္းဘုရင္သည္ အာဆီယံအဖြဲ႕၏ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို အထူးအေလးထားသူ အျဖစ္ ထင္ရွားသည့္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တရားမၽွတမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၌ ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ား ဆက္လက္အားထုတ္ေရးအတြက္ ျပင္းျပေသာဆႏၵ ရွိေနလိမ့္မည္။

ဘ႐ူနိုင္းဘုရင္သည္ အေစာပိုင္းတြင္ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ဂ်ိဳကိုဝီႏွင့္ ဂ်ာကာတာတြင္ အထူးအစည္းအေဝး တြဲဖက္က်င္းပရမည္ကို ဝန္ေလးေနခဲ့ပုံေပၚသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေဝးအေဝးသို႔ သူကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္မႈႏွင့္ သူ၏ ခိုင္မာေသာေခါင္းေဆာင္မႈတို႔သည္ အစည္းအေဝး၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေသာ့ခ်က္က်ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ၅ ရပ္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္အုပ္စုသည္ အာဆီယံ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ၅ ရပ္ကို ယခုအထိ မေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေသးေပ။ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း မနာခံမႈ ၾကာရွည္ေလ အာဆီယံအတြက္ အရွက္ရဖြယ္ ျဖစ္လာေလျဖစ္ၿပီး ျမန္မာလူထုအတြက္လည္း ဒုကၡအေပါင္း ခါးစီးခံရေလသာ ျဖစ္သည္။ အာဆီယံအတြက္ တာဝန္ရွိသူ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ သမၼတဂ်ိဳကိုဝီႏွင့္ အျခားေသာ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာ့အေရးကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အဆုံးသတ္ရန္ ခိုင္မာသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။

မူရင္း - The failed mission to Myanmar: Jakarta Post, THE STRAITS TIMES

Author: DMG