ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ AA ဟာ အခိုင္အမာတပ္စြဲျပီး နယ္ေျမရယူထားတာမ်ိဳး မလုပ္ဘဲ ခ်ံဳခိုတုိက္ခိုက္တာနဲ႔ တုိက္ျပီးေျပးတဲ့နည္းဗ်ဴဟာေတြကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိတာေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနက် အင္အားသံုးထိုးစစ္ဆင္တဲ့ဗ်ဴဟာနဲ႔ ေခ်မႈန္းအႏုိင္ယူဖို႔ အခက္ေတြ႔ေနရပါတယ္။ (ဓာတ္ပံု - Twitter)

ျမန္မာအစိုးရဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕တုိးႏုိင္ဖို႔ ရုန္းကန္ေနရခ်ိန္မွာပဲ ကိုယ္ပိုင္အာဏာတစ္ရပ္နဲ႔ ရပ္တည္ေနတဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာလည္း တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းရခက္တဲ့ ေခတ္ေပၚလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ေတြေၾကာင့္ ေခါင္းခဲေနရပါတယ္။

ဒီေခတ္ေပၚလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ ယခင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေဟာင္းေတြလို ေနရာတစ္ခုမွာ အခိုင္အမာတပ္စြဲျပီး နယ္ေျမရယူထားတာမ်ိဳးမလုပ္ဘဲ ခ်ံဳခိုတုိက္ခိုက္တာနဲ႔ တုိက္ျပီးေျပးတဲ့နည္းဗ်ဴဟာေတြကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိတာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနက် အင္အားသံုးထိုးစစ္ဆင္တဲ့ဗ်ဴဟာနဲ႔ ေခ်မႈန္းအႏုိင္ယူဖို႔ ခက္ခဲေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုအေျခအေနဟာ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲမွာ အေမရိကန္တုိ႔ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ အေတာ္ေလးဆင္တူတယ္လို႔ေတာင္ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ အေမရိကန္ေတြဟာလည္း ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲအတြင္းမွာ ခ်ံဳခိုတုိက္ခိုက္မႈေတြ၊ ရန္သူတပ္ထက္ အရပ္သားေတြကုိ ထိခိုက္မႈပိုမ်ားတဲ့ တန္ျပန္တုိက္စစ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတာပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံက အရင္ေခတ္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ ၾကီးမားတဲ့နယ္ေျမဧရိယာကို သိမ္းပိုက္ျပီး လက္နက္ေတြတပ္ဆင္ကာ စစ္စခန္းအျဖစ္အေျခစုိက္ႏုိင္ဖို႔ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဥပမာ KNU ဟာ ထိုင္းနယ္စပ္မွာ ဌာနခ်ဳပ္ အျဖစ္အေျခစိုက္ျပီး အခိုင္အမာအေဆာက္အဦေတြေဆာက္လုပ္ကာ သူ႔ရဲ႕အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းေတြအတြက္ အိမ္ရာေတြနဲ႔ စစ္စခန္းေတြ ထားရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ေနရာတစ္ေနရာကိုသိမ္းပိုက္ျပီး အခိုင္အမာတပ္စြဲမႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က အလြယ္တကူ ပစ္မွတ္ထားထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ၁၉၈၀ လြန္နဲ႔ ၁၉၉၀ လြန္ႏွစ္ေတြမွာ နယ္ေျမလက္လႊတ္ဆံုးရံႈးရမႈေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ဆိုရင္လည္း တစ္ခ်ိန္တုန္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ အဓိကျမိဳ႕ၾကီးေတြကလြဲလို႔ နယ္ေျမအမ်ားအျပားကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ျပီး သူတုိ႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေဆာက္အအံုေတြ၊ ေက်ာင္းေတြ၊ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းေတြနဲ႔ စစ္စခန္းေတြ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈ ယူတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း နယ္ေျမအခ်ိဳ႕ကိုလက္လႊတ္ဆံုးရံႈးလိုက္ရေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕စခန္းေတြကို ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ျပီး စစ္ဌာနခ်ဳပ္အသစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ကို ပိုျပီးအခိုင္အမာတပ္စြဲခဲ့ကာ ေနာက္ပိုင္းမွာအဲဒီေနရာဟာ လုိင္ဇာျမိဳ႕ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္က အင္အားၾကီး ဗမာကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွာ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၂၀၀၀၀ ေလာက္အထိ သိမ္းပိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ဖူးကာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ယင္းနယ္ေျမအမ်ားစုဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕လက္ရွိ အၾကီးဆံုး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ UWSA လက္ထဲ က်ေရာက္လ်က္ရွိပါတယ္။

တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ လိုက္ဇာအနီး၌ေတြ႔ရေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား။ (ဓာတ္ပံု - AFP)

ျမန္မာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အသစ္ေတြျဖစ္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အေနာက္ပိုင္းက AA နဲ႔ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းက TNLA တပ္ဖြဲ႕ေတြကေတာ့ အစပထမမွာ KIA ကပဲ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလိုက္တဲ့ တပ္ဖြဲ႕ေတြျဖစ္ေပမယ့္ မတူညီတဲ့စစ္ေရးဗ်ဴဟာေတြ ရွိေနပါတယ္။

ဒီတပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုးမွာ ေပၚေပၚထင္ထင္ အေျခစိုက္စခန္းေတြရယ္လု႔ိမရွိဘဲ လ်ိဳ႕ဝွက္ပုန္းေအာင္းျပီး ေနရာေတြေရႊ႕ေျပာင္းကာ အလစ္ေခ်ာင္းတုိက္ခိုက္တတ္ၾကပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တိုက္ခိုက္ရအခက္ခဲဆံုးနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈအမ်ားဆံုး လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္လ်က္ရွိတဲ့ AA ဟာ သူ႔ရဲ႕အမာခံနယ္ေျမျဖစ္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ တင္မကဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ က်န္ေဒသေတြနဲ႔ဆက္သြယ္ေပးထားတဲ့ အေဝးေျပးလမ္းမေပၚက ေတာင္ပိုင္း အမ္းျမိဳ႕ထိ တိုက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၾသဂုတ္လတုန္းကလည္း မဟာမိတ္ေတြျဖစ္တဲ့ AA၊ TNLA နဲ႔ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြဟာ ျပင္ဦးလြင္ရွိ DSA ေက်ာင္းကို လွ်ပ္တျပတ္တိုက္ခိုက္ ခဲ့ပါေသးတယ္။ TNLA နဲ႔ AA ၂ ဖြဲ႕စလံုးဟာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာ TNLA က တပ္သားအင္အား ၅၀၀၀ ဝန္းက်င္နဲ႔ AA က တပ္သားအင္အား ၃၀၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ ရွိေနျပီျဖစ္ျပီး အဲဒီထက္ပိုတဲ့အေရအတြက္လည္း ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။

ယခင္ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီျပီး အစိုးရတပ္ေတြနဲ႔တုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေဟာင္းေတြလို မဟုတ္ဘဲ TNLA နဲ႔ AA တို႔မွာ ငယ္ရြယ္တက္ၾကြျပီး စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ကို အာရံုစိုက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရွိၾကပါတယ္။ TNLA နဲ႔ AA တို႔ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ပထမဆံုး ၾကီးမားတဲ့စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ကိုးကန္႔ေဒသမွာ MNDAA နဲ႔လက္တြဲကာ တပ္မေတာ္နဲ႔ တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာသံုးသပ္သူေတြက အဲဒီစစ္ပြဲကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အၾကီးမားဆံုးစစ္ပြဲေတြထဲကတစ္ခုလို႔ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကျပီး တပ္မေတာ္ဘက္က ေလတပ္အကူအညီကိုပါ ရယူခဲ့ရကာ မၾကံဳစဖူး ႀကီးမားတဲ့ပမာဏနဲ႔ အေျမာက္တပ္လက္နက္ၾကီးေတြနဲ႔ပါ တုိက္ခိုက္ခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ AA ဟာ ဗုဒၶဘာသာရခိုင္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကိုရရွိႏုိင္ဖြယ္ရာရွိတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းေျခကုပ္ရယူခဲ့ပါတယ္။ AA ဟာ လူမ်ိဳးေရးဝါဒျဖန္႔စကားေတြကို ျဖန္႔ေဝဖို႔ ေခတ္နဲ႔အညီ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာကိုလည္း အသံုးျပဳတာေတြ႕ရျပီး သူတုိ႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ထြန္းျမတ္ႏုိင္ကိုလည္း အင္တာနက္ဗြီဒီယိုေတြမွာ အဂၤလိပ္စကားကို ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ေျပာဆုိကာ စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ စစ္သားတစ္ေယာက္အသြင္နဲ႔ မၾကာခဏေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိပါတယ္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ AA ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္ႏိုင္အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔က ‘ဝ’ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ပန္ဆန္း၌ ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - AFP)

AA ေပၚထြက္လာမႈဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကိုလည္း ပိုမိုအားေကာင္းလာေစျပီး ျပည္နယ္အတြင္း မြတ္ဆလင္ (မူရင္းမွာ ရိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) ေတြနဲ႔ ပဋိပကၡေတြကိုလည္း အေျခအေနပိုဆိုးလာေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြကို တံု႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က လက္ရွိမွာ AA လႈပ္ရွားရာနယ္ေျမေတြျဖစ္တဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းအပါအဝင္ ျမိဳ႕နယ္ ၅ ျမိဳ႕နယ္မွာ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေလတပ္အင္အားနဲ႔ လက္နက္ၾကီးေတြကို အသံုးျပဳကာ AA ကို တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းႏုိင္ဖို႔ ၾကိဳးစားလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေပၚမွာ ေျပာခဲ့သလို AA ဟာ အေျခစိုက္ယူထားတဲ့ ထင္ထင္ရွားရွားစခန္းေတြမရွိဘဲ လွ်ိဳ႕ဝွက္ပုန္းေအာင္းလ်က္ရွိတာေၾကာင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ေခ်မႈန္းႏုိင္ဖို႔ အခက္ေတြ႕ရလ်က္ရွိပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ ဒီဘက္ႏွစ္ပိုင္းေတြမွာ တပ္သားအင္အား ၂၀၀၀၀၀ ကေန ၅၀၀၀၀၀ ထိတုိးလာသလို တရုတ္၊ ရုရွားနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ လက္နက္ေတြဝယ္ယူကာ အင္အားျဖည့္တင္း အဆင့္ျမွင့္တင္မႈ ေတြ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီတပ္သားအသစ္ေတြနဲ႔ လက္နက္အသစ္ေတြဟာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ KIA နဲ႔ တပ္မေတာ္ၾကား အပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈ က်ိဳးပ်က္ျပီး တုိက္ပြဲမ်ားျပန္လည္စတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္ထိ တိုက္ပြဲအေတြ႕အၾကံဳႏုနယ္တဲ့ အေျခအေနမွာပဲ ရွိေနခဲ့ပါေသးတယ္။

ကခ်င္၊ ရွမ္း နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတြမွာ အက်အဆံုးမ်ားခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္မွာ တပ္မေတာ္ဟာ သူ႔ရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳႏုနယ္ေသးတဲ့ တပ္ေတြကို ယင္းေဒသေတြကေန ျပန္လည္ဆုတ္ခြာေစကာ ေလေၾကာင္းနဲ႔ အေျမာက္တပ္တုိ႔အေပၚ ပိုမိုအားျပဳလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုဗ်ဴဟာေျပာင္းလဲတုိက္ခိုက္မႈဟာ ေနရာအေျခစိုက္ရယူထားတဲ့ KIA နဲ႔တုိက္ခိုက္ရာမွာ အလုပ္ျဖစ္ေပမယ့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ AA ကို တိုက္ခိုက္ရာမွာေတာ့ AA တပ္သားေတြကို ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်ထက္ အရပ္သားေတြကို ထိခိုက္ႏုိင္ေျခ ပိုမ်ားေနကာ အခက္ေတြ႕ရမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလလယ္ပိုင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းေပၚကို အေျမွာက္က်ည္ဆံတစ္ခု က်ခဲ့တာေၾကာင့္ အနည္းဆံုးကေလး ၁၉ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တပ္မေတာ္နဲ႔ AA ၾကားတုိက္ပြဲေတြေၾကာင့္ အရပ္သား ၁၀၀၀၀၀ ခန္႔ အိမ္ေျခဆံုးရံႈးထားရျပီးျပီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တုန္းကလည္း လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီး ဦးဝင္းျမတ္ေအး နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု တုိ႔လိုက္ပါလာတဲ့ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ကို တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ပါေသးတယ္။ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တာမ်ိဳး မရွိေပမယ့္ ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာ လံုျခံဳေရးရယူထားတဲ့ အေရးၾကီးပုဂၢိဳလ္ေတြကိုေတာင္ တုိက္ခိုက္ဖို႔ၾကိဳးပမ္းတဲ့ AA ရဲ႕ တုိက္ခိုက္ႏုိင္စြမ္းကို သတိျပဳစရာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ဟိုမိန္း၌က်င္းပသည့္ ၅၁ ႏွစ္ေျမာက္ တအားန္အမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ေတြ႔ရသည့္ TNLA တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား။ (ဓာတ္ပံု - AFP)

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ဟာ TNLA ကိုတုိက္ခိုက္ဖို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုန္းက တပ္မေတာ္နဲ႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြထဲက တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ RCSS ကို ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ထားရွိသြားဖြယ္ရွိေနပါတယ္။ RCSS ဟာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ရက္ပိုင္းအၾကာမွာပဲ ေတာင္ပိုင္းထိုင္းနယ္စပ္ရွိ သူ႔ရဲ႕ အေျခစိုက္စခန္းကတပ္သားေတြကို ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းကို ေရႊ႕ေျပာင္းျပီး NCA ကို ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်သြားခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာလည္း ျပည္တြင္းေဒသအခ်ိဳ႕မွာ AA နဲ႔ TNLA တို႔ရဲ႕ တိုက္ျပီးေျပး ဗ်ဴဟာနဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈေတြရဲ႕ သက္ေရာက္မႈအျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္း အျပင္းထန္ဆံုး တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ၾကံဳရတဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိေနပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕ သျပဳခ်ိဳင္ေက်းရြာအနီးတြင္ ကင္းလွည့္ေနသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - Twitter)

ျမန္မာအစိုးရဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝိုင္းေတြကို ဧျပီလထဲမွာ ျပန္လည္စတင္သြားမယ္လို႔ ေၾကညာထားျပီး ဒီေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြသာ ပါဝင္ဖြယ္ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ လာမယ့္ႏုိဝင္ဘာလမွာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖုိ႔ ရွိေနတဲ့အေျခအေနမွာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြ ာသက္တမ္းရွိျပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆံုးသတ္ႏုိင္ဖို႔ ၾကိဳးစားၾကည့္တဲ့အေနနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းမရွိေသးတဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ ခ်ဲ႕ထြင္ျပဳလုပ္သြားေကာင္း သြားဖြယ္ရာလည္း ရွိေနပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္နည္းနဲ႔ တုိက္ျပီးေျပးဗ်ဴဟာေတြနဲ႔ အလုပ္ျဖစ္ေနတဲ့ AA နဲ႔ TNLA တုိ႔လို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြက သူတုိ႔အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ကိုအသာရေနတယ္လို႔ သူတုိ႔ဘက္ကအျမင္မွာ ယူဆစရာရွိေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ စစ္ပြဲေတြဟာ အခ်ိန္တိုအတြင္း ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားဖို႔ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးလြန္းေနေသးတယ္လို႔ ဆိုရမွာပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

ေမာင္ၿဖိဳး
(Asia Times သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘာေတးလ္လင္တနာ ေရးသားသည့္ New age rebels winning the fight in Myanmar ေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏုတ္ဘာသာျပန္ပါသည္။)

ဆက္စပ္ဖတ္ရႈရန္ -
■ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္လမ္းေၾကာင္း ဆန္႔က်င္ေနတယ္
■ မၿငိမ္းႏိုင္ေသးေသာ ရခိုင္စစ္မီး
■ UWSA ၏ ႏွစ္ ၃၀ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးႏွင့္ NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚ မေရာက္ႏိုင္ေသးသည့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔

Author: Admin