‘ဝ’ ျပည္ ပန္ဆန္းတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ‘ဝ’ အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ UWSA ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယိုခ်န္း။ (ဓာတ္ပုံ - AFP)

ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး

ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ ခါးသီးေသာေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲသည္ RCSS နယ္ေျမစူးစမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ တပ္သားသစ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္မ်ားအၾကားျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္သည္။  ထိုစစ္ပြဲမ်ားသည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္လာၿပီး SSPP လည္း ပါဝင္ပတ္သက္လာရသည္။ SSPP က ေက်ာက္မဲ၊ ေနာင္ခ်ိဳႏွင့္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားအက်ိဳးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟုဆိုၿပီး ၎ေဒသမ်ားကလည္း SSPP ကို ေထာက္ခံမႈမ်ား ရွိေနသည္။

ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ TNLA ႏွင့္ SSPP မဟာမိတ္အဖြဲ႕သည္ တအာင္းေတာင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသရွိ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား ေရွးယခင္ကတည္းက တြယ္ကပ္ေနခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈကို ခြာခ်ၿပီး မဟာမိတ္ဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုဆက္ဆံေရးအသစ္ကို ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသူမွာ UWSA ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးသို႔ ၁၂၀ မမ ကဲ့သို႔ေသာ လက္နက္ႀကီးမ်ားအပါအဝင္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို ‘ဝ’က ေပးပို႔လ်က္ရွိသည္။

■ သူပုန္စစ္တပ္တစ္တပ္ က်ဆုံးျခင္း

အႏၲရာယ္မ်ားၿပီး မျဖစ္ႏိုင္ေသာစစ္ေရးခ်ဲ႕ထြင္မႈျဖစ္သည့္ RCSS စစ္ဆင္ေရးမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ လက္နက္အင္အား လူအင္အား မမွ်တသည့္အျပင္ ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အလွမ္းကြာလြန္းသည့္ ေနရာတြင္ရွိေနေသာ ယြက္စစ္တပ္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းျပႆနာ အမ်ားအျပား ႀကဳံခဲ့ရၿပီး တြက္ခ်က္မႈမွားယြင္းေသာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ၂၀၂၁ အာဏာသိမ္းမႈကလည္း အေျခအေနမ်ားကို ပိုၿပီးဆိုး႐ြားသြား ေစခဲ့ျပန္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္က ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေထာက္ပို႔တပ္မွစစ္သား ၁၈ ဦးသည္ အင္အားပိုမိုႀကီးမားေသာ TNLA ထံ လက္နက္ခ်ၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းပင္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားက က်ဆုံးမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။

ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ဟူဆန္ေက်း႐ြာတြင္ ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး TNLA ထံ ၎တို႔၏ ေျမာက္ပိုင္းဌာနခ်ဳပ္ကို ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းမတိုင္မီက ပင္ UWSA သည္ ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းတြင္ တိုက္႐ိုက္ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈေၾကာင့္ ‘ဝ’ဦးေဆာင္ေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ႕သည္ RCSS အင္အားပ်က္ျပယ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ကိုမူ တျခားနည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။

ဇြန္ ႏွင့္ ဇူလိုင္လအတြင္း ျပည္တြင္းသတင္းမ်ားအရ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ UWSA တပ္မ်ားသည္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေသနဂၤဗ်ဴဟာက်ေသာ လြယ္ဟန္းေတာင္ကုန္းမ်ားမွ SSPP ဝမ္ဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္ကို သိမ္းထားေသာ RCSS တပ္မ်ားကိုေမာင္းထုတ္ရန္ အကူအညီေပးခဲ့သည္။ RCSS သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တည္းက အဆိုပါနယ္ေျမသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာခဲ့ၿပီး SSPP က တိုက္ထုတ္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ေပ။

ယြက္စစ္တပ္မ်ားသည္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ေျမာက္ပိုင္းနယ္စပ္ နမၼတူျမစ္တစ္ဘက္ ေတာင္ပိုင္းမ်ဥ္းသို႔ ျပန္ၿပီးခ်ဥ္းကပ္ရန္ သေဘာတူထားေသာ္လည္း RCSS ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လႊမ္းမိုးေရးအစီအစဥ္သည္ ဇန္နဝါရီလအေရာက္မွာေတာ့ ၿပိဳလဲသြားေတာ့သည္။ ထိုျမစ္သည္ မႏၲေလး၊ လားရႈိးႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ကို ဆက္သြယ္ထားေသာ အေဝးေျပးလမ္းႏွင့္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အၿပိဳင္တည္ရွိေနသည္။

RCSS သည္ ျပည္နယ္ဗဟိုခ်က္တြင္ ၎တို႔စခန္းမ်ား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္လည္း ေလထဲေဆာက္ေသာအိမ္ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ ဇန္နဝါရီလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ UWSA-TNLA-SSPP သုံးဖြဲ႕မွ အထူးတပ္ဖြဲ႕သည္ ၁၂၀ မမ မ်ားအကူအညီျဖင့္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လြယ္ဆန္းေသနဂၤဗ်ဴဟာေတာင္ကုန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ၿပီး RCSS တပ္မ်ားကို ေတာင္ပိုင္းသို႔ ေမာင္းထုတ္လိုက္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္တြင္ လက္နက္ခဲယမ္း အမ်ားအျပားျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းမွဆုတ္ခြာလာေသာ RCSS ယာဥ္တန္းကို SSPP တပ္မ်ားက ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဂူေဒသတြင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျပန္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္က ယြက္စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုကူညီရန္ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း RCSS က အတန္ၾကာတိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ လက္နက္ခ်ခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထိုင္းနယ္စပ္တြင္လည္း UWSA က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဘက္သို႔ ေ႐ႊ႕လ်ားၿပီးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ မွ ၂၂ ရက္အတြင္း UWSA တပ္မဟာ ၉ ခုအနက္ ၅ ခုကို ျဖန႔္ခ်ထားရာ ေတာင္ပိုင္းနယ္ေျမ (၁၇၁) မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ယခင္တစ္ခါမွ မျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးေအာင္ႀကီးမားလွေသာ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ‘ဝ’႐ုပ္သံလိုင္းႏွင့္ လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည္။

၁၇၁ စစ္ေဒသကို တိုက္ခိုက္ရန္ RCSS ကၿခိမ္းေျခာက္လာေသာေၾကာင့္ မ်ားျပားလွေသာ ၁၂၀ မမ ေမာ္တာတပ္ဆင္ ထားသည့္ ‘ဝ’တပ္မဟာႏွစ္ခု RCSS ၏ဌာနခ်ဳပ္ လြယ္တိုင္းလ်ံႏွင့္ ကပ္လ်က္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ နယ္စပ္အေနာက္ဘက္တြင္ တိုက္ပြဲဝင္ရန္ အသင့္ေနရာယူထားလိုက္ၾကသည္။
လာမည့္ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း ထိုင္းနယ္စပ္အတြင္း ျပင္းထန္ေသာစစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာဦးမည္လား ဆိုသည္ကိုေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးပါ။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကလည္း ရွမ္းသိမ္းပိုက္ထားေသာ ေတာင္ကုန္းမ်ားကိုသိမ္းပိုက္ရန္ အားထုတ္ခဲ့မႈတြင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆုံးခဲ့ရသည္အထိ ‘ဝ’ကလူသားလႈိင္းမ်ား သုံးစြဲခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ေပ။

၁၆ ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း UWSA သည္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္လာႏိုင္ခဲ့ၿပီး နည္းဗ်ဴဟာပိုင္းအရလည္း ပိုမိုတတ္ေျမာက္လာၾကေသာအခါ ယခုကရလဒ္မ်ားက တူညီေတာ့မည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ‘ဝ’တို႔ အသုံးျပဳျခင္းမရွိခဲ့ေသာ ႀကီးမားသည့္ အေျမာက္မ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရျခင္းက ရွမ္းဌာနခ်ဳပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာထိုးစစ္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ အဖ်က္စြမ္းအားႀကီးမားေသာ ႀကိဳတင္ပစ္ခတ္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။

အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာဗ်ဴဟာ တစ္ခုမွာ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနေသာ ရန္သူကို အတြင္းပိုင္းေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုျဖတ္ေတာက္ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ ယြက္စစ္အား ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ သက္ေတာင့္သက္သာ အၿငိမ္းစားယူသြားေအာင္ ဖန္တီးရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းစစ္တပ္ဘက္ကလည္း ၎၏တပ္မ်ားကို လက္နက္ျပန္လည္ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ အလားအလာ အလြန္ နည္းပါးေနၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည့္ပုံ ေပၚေနေသာ စစ္ဘုရင္အဖို႔ေတာ့ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ား မရွိေတာ့ပုံေပၚသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္က လြယ္တိုင္းလ်ံဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပသည့္ ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲ၌ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္အား ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - Reuters)

■ ‘ဝ’ျပည္နယ္ဆီသို႔ ဦးတည္ျခင္း

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ခုခံမႈအားနည္းေနၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာစစ္ေကာင္စီအတြက္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္ ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၌ UWSA က အဓိကလႊမ္းမိုးေသာ ဇာတ္ေဆာင္အျဖစ္ ရင္ဆိုင္ရမည္ကို အတည္ျပဳေပးလိုက္ေတာ့သည္။ ‘ဝ’ကေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ လက္နက္မ်ားေပၚတြင္ မွီခိုေနရေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ငယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံေပးမႈက ဤအာဏာတည္ၿမဲေရးမွာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ရွိလာေပလိမ့္မည္။

ပထမဦးစြာ ေဈးကြက္၏ထိပ္ဆုံးအဆင့္တြင္ “ဝ”တို႔၏ သန႔္စင္မႈအဆင့္ျမင့္မားေသာ စိတ္ႂကြေဆးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္မူးယစ္ေဆးသုံး ဓာတုပစၥည္းမ်ားအေပၚ မွီခိုေနရေသာ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္တန္ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းတြင္ “ဝ”တို႔က ဩဇာလႊမ္းမိုးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ႐ုံး UNODC က မႀကဳံဖူးေသာပမာဏအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတြင္းသို႔ အလုံးအရင္းျဖင့္ စီးဝင္လာေသာ မူးယစ္ေဆးမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ေဈးသက္သာေသာ ယာဘ(ယာမ) စိတ္ႂကြေဆးထုတ္လုပ္မႈသည္ “ဝ”တစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္။ အျခား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအသစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ အဓိကကုန္ၾကမ္းရရွိေသာ ေနရာမ်ားအျဖစ္ဆက္ လက္ တည္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပသေနသည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္စိုးမိုးထားေသာ UWSA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းသို႔ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စစ္ေရးအရ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈတိုးခ်ဲ႕ေစႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ပုံစံကို ပုံတူကူးျခင္းျဖင့္ UWSA သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွစတင္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းကယားျပည္နယ္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္ဆန႔္က်င္ေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားထံသို႔ လက္နက္မ်ား ေပးပို႔ခဲ့သည္။

အဓိကအက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိထားေသာအဖြဲ႕မွာ ကရင္နီအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး KNPLF ျဖစ္ၿပီး ထိုအဖြဲ႕သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ထို႔ေၾကာင့္ “ဝ”ႏွင့္) သမိုင္းေၾကာင္းအရ အခ်ိတ္အဆက္ရွိေသာ ကြန္ျမဴနစ္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုင္းနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ၎တို႔ကို “ၾကယ္နီ”ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ KNPLF သည္ စစ္တပ္လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ၎တို႔ေသနတ္ ေျပာင္းမ်ားက ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္သို႔ ျပန္လွည့္လာခဲ့သည္။

ၾကယ္နီႏွင့္ ၎တို႔မဟာမိတ္ ကရင္နီအဖြဲ႕မ်ားထံ ေရာက္ရွိေသာ UWSA လက္နက္မ်ားတြင္ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ ေအာ္တိုမစ္တစ္ အေပါ့စားလက္နက္ငယ္မ်ား၊ RPG ေလာင္ခ်ာမ်ား၊ UWSA က အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္းက ေခတ္ေဟာင္းတ႐ုတ္ သံမဏိခေမာက္မ်ား ပါဝင္သည္ကေတာ့ မွားႏိုင္စရာမရွိေပ။

ထိုေခတ္မီလက္နက္မ်ားသည္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ခုခံမႈတြင္ သိသိသာသာ ထိေရာက္မႈရွိၿပီး စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ား အႀကီးအက်ယ္အထိနာမႈကို ေဖာ္ျပေနေသာေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီတစ္လတည္းတြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ကို ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

တတိယႏွင့္ အေရးအႀကီးဆုံးမွာ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ဝန္း စစ္ေရးဗ်ဴဟာအရ အင္အားႀကီးမားလာေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာကတည္းက မေအာင္မျမင္ျဖစ္ခဲ့ရေသာ “ဝ”တို႔ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ေျမာက္ပိုင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ၁၇၁ စစ္ေဒသကို ေပါင္းစည္းၿပီး တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းေသာ “ဝ”ျပည္ထူေထာင္ေရး ေအာင္ျမင္ဖို႔ ပိုၿပီးနီးကပ္လာသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းရွိ အထီးက်န္ျမန္မာစစ္တပ္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ မဟာမိတ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းက သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ျခမ္းတြင္ “ဝ”အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္ေပၚလာမည့္သေဘာ ေဆာင္ေနသည္။ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ ေဒသမ်ားရွိ အုပ္ခ်ပ္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ ကိုးကန႔္အေျခစိုက္ MNDAA ၊ လာအိုနယ္စပ္ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္ သို႔မဟုတ္ မိုင္းလားအဖြဲ႕တို႔ ထိုလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လိုက္လာမည္ဟု ခန႔္မွန္းရသည္။

လိေမၼာ္ေရာင္ျခယ္ထားေသာ ေနရာႏွစ္ခုမွာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း၌ ‘ဝ’ တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပုံ - Twitter)

ယင္းကဲ့သို႔ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာပါက ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တ႐ုတ္အေျခခံ အေဆာက္အဦစီမံကိန္းမ်ား လုံၿခဳံေရးကို ယုံမွားဖြယ္မရွိ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သလို “ဝ”ေဒသမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ထိုင္း ကုန္းလမ္းဆက္သြယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕လာေပမည္။

သို႔ေသာ္ ပိုမိုဆိုး႐ြားေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုလည္း ေပၚေပါက္လာျပန္ေသးသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ဘက္နယ္စပ္မွ အသစ္ေပၚေပါက္လာေသာ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသည့္ ျပည္နယ္တစ္ျပည္နယ္၏ ထိပါး႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ အသင့္ျပင္ထားၿပီးၿပီလား ဆိုေသာေမးခြန္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးႏွင့္ အလိုအပ္ဆုံးအခ်က္က ဩဇာႀကီးထြားလာၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ “ဝ”ပုံစံကို နမူနာယူၿပီး ၎တို႔ျပည္နယ္တြင္ လုံးဝကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေတာင္းဆိုလာၾကမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “ဝ” က်စ္လစ္ခိုင္မာလာျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖက္ဒရယ္စနစ္ထက္ ပိုၿပီးလြတ္လပ္ေသာ ကြန္ဖက္ဒရိတ္စနစ္သို႔ တြန္းအားေပးမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဘက္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကလည္း ထိုလမ္း ေၾကာင္းသို႔ပင္ ဦးတည္ေနသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဩဇာႀကီးမားေသာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ေခါင္းေဆာင္ကလည္း “ဝ”ပုံစံ အျပည့္အဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို လိုလားေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

ယခုျဖစ္စဥ္သည္သာ အမ်က္ေဒါသႏွင့္ မာန္ေစာင္မႈႏြံတြင္း သက္ဆင္းသြားမည္ဆိုပါက နဂိုထိလြယ္ရွလြယ္ ႏိုင္ငံအဖို႔ ေဘာ္လ္ကန္ပုံစံ အစိတ္စိတ္အႁမြာႁမြာ ၿပိဳကြဲသြားရန္ ေနာက္က်က်န္ခဲ့မည္ မဟုတ္ေပ။

ၾကည္ျဖဴစံ

Asia Times တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ အန္တိုနီေဒးဗစ္ ေရးသားသည့္ “Wa an early winner of Myanmar’s post-coup war” ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ေရးသားပါသည္။

Author: Admin