(ဓာတ္ပုံ - Getty Images)

DMG ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၇

(ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး)

လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္ေလာက္ကေတာ့ လူအမ်ားက “အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီ ဦးတည္ သြားၾကလိမ့္မည္” ဟု အေကာင္းျမင္စိတ္ျဖင့္ ၾကည့္ခဲ့ၾကဖူးသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီက အႏိုင္ရခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္သုံးႏွစ္အၾကာမွာေတာ့ မေလးရွားအတိုက္အခံပါတီကလည္း မေလးရွားႏိုင္ငံကို ကာလရွည္ၾကာ အုပ္ခ်ဴပ္ခဲ့ေသာ Barisan Nasional လက္တြင္းမွအာဏာကို ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎က မေလးရွားႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရခဲ့ေသာ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျပာင္းအလဲမ်ားက တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီအတြက္ အေျခခံအက်ဆုံးႏွင့္ အႀကီးမားဆုံးေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြက္ ဒီမိုကေရစီအ႐ုဏ္ဦးလည္း ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။  ပို၍အေရးႀကီးသည္က ထိုေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုစလုံးသည္ လုံးဝတရားမွ်တမႈ မရရွိခဲ့ေသာ္ျငား အာဏာရွင္မ်ားလက္မွ လြတ္ေျမာက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးတြင္ အာဏာအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ ေသြးထြက္သံယိုအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မပါဝင္ခဲ့ေပ။

ဒီမိုကေရစီ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ျခင္း (မနီလာမွသည္ ေနျပည္ေတာ္ဆီသို႔)

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားမွ အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြက္ အေကာင္းျမင္စိတ္မ်ား ယေန႔နိ႒ိတံ အဆုံးသတ္ခဲ့ေလၿပီ။

ယခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းပိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စစ္အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး တကမာၻလုံး၏အာ႐ုံက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚက်ေရာက္ခဲ့သည္။ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း အရပ္သားမ်ားစြာ ေသဆုံးခဲ့သလို ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဘယ္ေရာက္ေနမွန္းမသိရ။ ျမန္မာအာဏာသိမ္းမႈက ထိုေနရာမွာပင္ၿပီးမသြားခဲ့ပါ။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ထိုေဒသတခြင္လုံးတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ဆုတ္ျခင္း တိမ္တိုက္မည္းမ်ား ဖုံးလႊမ္းေနပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံကိုၾကည့္ပါက ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဒႆမေျမာက္ဘုရင္သစ္ မဟာဝိဇယေလာင္ကြန္းႏွင့္အတူ ဘုရင္စနစ္မွ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရမည္။ ထိုင္းဘုရင္သစ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ပိုမိုရယူရန္ ထိုင္းဘုရင္၏ေတာ္ဝင္ပိုင္ဆိုင္မႈကို စီမံခန႔္ခြဲေသာ တရားဝင္စီမံခန႔္ခြဲေရးေအဂ်င္စီ Crown Property Bureau ကို သူ၏ တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ လႊဲအပ္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေနသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မ ၁၁၂ အရ ဘုရင္စနစ္ကို ေစာ္ကားသူအား ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

ထိုင္းဘုရင္သည္ ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆုံးဘုရင္မ်ားစာရင္းဝင္ တဦးျဖစ္ၿပီး သူ႔ပိုင္ဆိုင္မႈက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀ မွ ရ၀ ဘီလီယံၾကား ရွိသည္။

ျပင္သစ္စကားျဖင့္ Lèse-majesté ဆိုသည္မွာ ေတာ္ဝင္မ်ိဳးႏြယ္မ်ားအား ေစာ္ကားျခင္းကိုတားျမစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသေရဖ်က္မႈဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ အဆိုပါဥပေဒေအာက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား အျပင္းအထန္ ဖိႏွိပ္ခံေနရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဘုရင္စနစ္ကိုဆန႔္က်င္ေသာပိုစ့္မ်ား ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚ ပုံမွန္လိုတင္ေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား၏ ပစ္မွတ္ထားခံေနရၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မွာေတာ့ Facebook ႏွင့္ Twitter ေပၚက ဘုရင္စနစ္ဆန႔္က်င္ေသာ ပို႔စ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဥပေဒႏွင့္ဆန႔္္က်င္သည္ဟု ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ယူဆထားၾကေသာ အဆိုပါပိုစ့္မ်ားကို Facebook ႏွင့္ Twitter ေပၚမွ ဖယ္ရွားခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေရးယူခံခဲ့ၾကရေလသည္။

စိုးရိမ္စရာေကာင္းသည္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာအတိုက္အခံအမ်ားအျပား အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထူးဆန္းစြာ ေသဆုံးရျခင္းျဖစ္ေလသည္။

ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစၿပီး ဒူတာေတး အာဏာာရရွိခဲ့သည္။ အာဏာရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း ကမာၻေက်ာ္ခဲ့ သည္အထိ လူအမ်ား အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္း ျဖစ္ခဲ့ရေသာကိစၥမွာ မူးယစ္ေဆးတိုက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ၿပီး လူေပါင္း ၁၂၀၀၀ ခန႔္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ သတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ားကို မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒူတာေတး၏ ဂုဏ္သတင္းလည္း ေသဆုံးခဲ့ရေလသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ထင္ရွားေသာ ေဝဖန္ေရးသမားတေယာက္က ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရကို ေဝဖန္ခဲ့သည့္ အတြက္ အသေရဖ်က္မႈႏွင့္ တရားစြဲခံခဲ့ရသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏အႀကီးမားဆုံးေသာ အသံလႊင့္ကြန္ရက္ျဖစ္သည့္ ABS-CBN ကို ဒူတာေတးႏွင့္အေပါင္းအပါမ်ားက ပိတ္ပစ္ခဲ့ေသးသည္။

မေလးရွားေႏြဦးအေပၚ အေကာင္းျမင္စိတ္မ်ားကလည္း လုံးဝမရွိၾကေတာ့ပါ။ လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ကမူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဝါဒီ Pakatan Harapan အစိုးရၿပိဳလဲသြားခဲ့ကာ မေလး-အစၥလာမ္မစ္ ၫႊန႔္ေပါင္းအဖြဲ႕သစ္ အာဏာရလာခဲ့သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ လူမ်ိဳးဘာသာေပါင္းစုံေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို Perikatan Nasional  ကပံ့ပိုးထားသည္။ ၎တို႔၏တည္ေထာင္မႈမ်ားက ဒီမိုကေရစီအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လကၡဏာ မဟုတ္ေပ။

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းမ်ား ႀကဳံခဲ့ရၿပီး အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာကာ လႊတ္ေတာ္ပင္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းအခ်မ္းသာဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ေခါင္းမာေသာ People’s Action Party အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ကလည္း PAP က အျခားေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံကို ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ကတည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ PAP တပါတီကပဲ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ ေဒသတြင္းအရွိန္အဝါအႀကီးဆုံးႏွင့္ အေတာက္ပဆုံးကေတာ့ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံေရး မိုးကုတ္စက္ဝိုင္းမွာ တိမ္တိုက္မည္းမည္းက ဖုံးလႊမ္းေနသည္။ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ဂ်ိဳကို ဝီဒိုဒိုက အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကို အစၥလာမ့္တပိုင္းႏိုင္ငံအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနေသာ အစၥလာမၼစ္ဝါဒီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ဖို႔ စိတ္အားထက္သန္မႈမရွိဘဲ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေနတာ ေတြ႕ေနရသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဒီမိုကေရစီက ဘာေၾကာင့္ ပ်က္စီးလြယ္သနည္း။

ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားက အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ေဒသတြင္းအင္အားႀကီးႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအလယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနၾကေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြက္ တ႐ုတ္သေဘာထားကေတာ့ ရွင္းသည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ တ႐ုတ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေမးခြန္းမထုတ္ေသးသေ႐ြ႕၊ အျငင္းပြားစရာမရွိေသာ ေဒသဆိုင္ရာ စူပါပါဝါအျဖစ္ တ႐ုတ္ကိုအသိ အမွတ္ျပဳထားသေ႐ြ႕ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မည္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ျဖစ္ေနပါေစ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဂ႐ုမစိုက္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ သတင္းစကား ေပးပို႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္က အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္းရွိ ဒီမိုကေရစီဆန႔္က်င္ေရးအုပ္စုမ်ား၏ လက္တံကို သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ အားေကာင္းေစခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ တ႐ုတ္၏ “ႀကံ့ခိုင္သန္စြမ္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္” စနစ္ကို သေဘာက်ေၾကာင္း မဖုံးကြယ္ဘဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဝန္ခံၾကသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ အုပ္စုတြင္လည္း ႀကီးမားေသာအၾကပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ တဘက္တြင္မူ ၎တို႔ကို ေထာက္ခံသူမ်ားကလည္း ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲအတြက္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား (အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်) ထံမွ အကူအညီပိုမိုရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ အျခားတဘက္တြင္မူ ၎တို႔အား အေနာက္တိုင္းအလိုလိုက္ အႀကိဳက္ေဆာင္သူမ်ား၊ အေနာက္တိုင္းသူလွ်ိဳမ်ားဟု စြပ္စြဲခံရမွာ ေၾကာက္လန႔္ေနၾကသည္။

ဤသို႔ေသာ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ အေျခအေနမ်ားက လူႀကိဳက္မ်ားေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ အာဏာရွင္မ်ားလက္တြင္းသို႔ လူေတြကို တြန္းပို႔ေနေပေတာ့သည္။

ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈတခုက အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ မတူကြဲျပားမႈျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြက္ တည္ၿငိမ္ေသာေဒသတြင္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္မႈအတြက္ အတုယူစရာပုံစံ သို႔မဟုတ္ သမိုင္းဝင္စံျပနမူနာဆို၍ တခုမွမရွိခဲ့ေသးပါ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံအမ်ားစုကို ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုလိုနီျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ၎တို႔ ကိုလိုနီျပဳက်င့္ခဲ့ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားကို မတူညီေသာႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ကိုလိုနီေခတ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား မလုပ္ခဲ့ဖူးေသာအရာဆို၍ ဒီမိုကေရစီျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသာ ရွိေတာ့သည္။ ဒီမိုကေရစီျမႇင့္တင္ေပးျခင္းကို ကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ား လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေလသည္။

ကမာၻ႔စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားအရ ဆိုရလွ်င္လည္း အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္ သက္တမ္းႏုနယ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုကို ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီး ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္မွ ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားကိုလည္း ၎တို႔၏ ကိုလိုနီသခင္ႀကီးမ်ားက အမ်ားဆုံး ဆုံးျဖတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ဆိုလိုခ်င္သည္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ဖို႔ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိေနသည္ဟု အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက တထစ္ခ် မမွတ္ယူထားသင့္ေပ။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ႐ိုးရာအစြဲအလမ္းဟုဆိုရမည့္ သက္ဦးဆံပိုင္၊ ပေဒသရာဇ္ႏွင့္ အာဏာရွင္ မ်က္ႏွာျပင္စနစ္ေအာက္သို႔ မၾကာခဏ က်ေရာက္ေလ့ ရွိတတ္သည္။ အမွန္ဆိုရမည္ဆိုလွ်င္လည္း ၎တို႔အတြင္းမွ အထက္တန္းလႊာအမ်ားအျပားမွာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီအေပၚ ကြဲလြဲေသာသေဘာထားမ်ား ရွိေနၾကသည္။

၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္အတြက္ လူထုေ႐ြးေကာက္ပြဲသေဘာတရားကို လက္ခံၾကသည္။ ထို႔ျပင္ မွန္ကန္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ထိန္းကြပ္လမ္းၫႊန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ သေဘာတရားကိုလည္း ယုံၾကည္ၾကေလသည္။ (တဦးတေယာက္တည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာစနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းကို ဆိုလိုသည္)
ဥပမာ - အင္ဒိုနီးရွား လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံ၏ပထမဆုံးေခါင္းေဆာင္က ဆူကာႏိုျဖစ္သည္။ ဆူကာႏို သည္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာဆႏၵကို တြန္းအားေပးခဲ့ၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္က ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တရားဝင္ရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲပုံးမ်ား လဲလွယ္ျခင္း၊ မဲဝယ္ျခင္းႏွင့္ မဲလိမ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားက ပုံမွန္ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္လို ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ တခါတရံေတာ့လည္း မွန္ကန္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးရရွိရန္ အဆိုပါလုပ္ရပ္မ်ားက တရားမွ်တသည္ဟုလည္း ရႈျမင္ေလ့ ရွိတတ္ၾက ျပန္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရးအတြက္ လြယ္ကူတူညီေသာအေျဖ မရွိပါ။ အျမစ္မစြဲမီ မ်ိဳးဆက္အေျပာင္းအလဲကိုသာ ေစာင့္ဆိုင္းရေပေတာ့မည္။ လူငယ္မ်ားက စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီကို ေတာင့္တၾကေသာ္လည္း သူတို႔လက္ထဲတြင္ ေသနတ္ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ အာဏာ စေသာအရာမ်ိဳး ယခုအခ်ိန္အထိ မရွိၾကေသးပါ။

ၾကည္ျဖဴစံ

The Conversation ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Tasmania တကၠသိုလ္၏ အာရွေလ့လာေရးဆိုင္ရာပါေမာကၡ ဂ်ိန္းစ္ခ်င္း ေရးသားေသာ “Democracy has always been fragile in Southeast Asia” ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္လည္ေရးသားသည္။

Author: DMG