ဓာတ္ပုံ - AFP

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿပိဳက်လုနီးပါးျဖစ္ေနသည္။ အာဏာသိမ္းၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ လူဦးေရထက္ဝက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံျခင္း မရွိေတာ့သလို ျပည္တြင္းသုံး က်ပ္ေငြတန္ဖိုးကလည္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္က အရပ္သားမ်ားကို လမ္းမႀကီးေတြေပၚမွာပင္ ပစ္သတ္ေနသလို စစ္တပ္ဆန႔္က်င္သူ အုပ္စုမ်ားကလည္း ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္မ်ားတေလွ်ာက္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာကာ စစ္တပ္ႏွင့္အတိုက္အခံမ်ားၾကား မယုံၾကည္မႈႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြားခဲ့ေလသည္။ အခုခ်ိန္မွေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ကိုလည္း ေရွာင္လႊဲ၍မရေတာ့ေပ။
အင္ဒို-ပစိဖိတ္ အလယ္ဗဟိုေဒသ၏ က်ရႈံးႏိုင္ငံျမန္မာသည္ သူ၏အိမ္နီးခ်င္းမ်ား (တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ထိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္) ၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ထိခိုက္လာေစလိမ့္မည္။ အာဆီယံ၏ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈကိုလည္း ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အတြက္ေတာ့ ျမန္မာ၏ၿပိဳလဲမႈက ေဒသတြင္း တ႐ုတ္၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းညႇိေပးႏိုင္မည့္ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ မဟာဗ်ဴဟာပုံေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ကို ပ်က္ျပားသြားေစလိမ့္မည္။

ကုလသမဂၢအတြက္လည္း ယီမင္၊ ဆူဒန္၊ အာဖဂၢန္နစၥတန္တို႔တြင္ ကိုဗစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားကိုင္တြယ္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းစစ္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈကလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။
အကယ္၍မ်ား ျမန္မာ့အက်ပ္အတည္းက ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတည္ၿငိမ္ေရး ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ခဲ့ပါက ပဋိပကၡေျဖရွင္းရာတြင္ ဘာေၾကာင့္ တိုးတက္မႈမရွိရပါသနည္း။ ျမန္မာ့အက်ပ္အတည္းေျဖရွင္းဖို႔ ကမာၻႀကီးက ဘာေၾကာင့္ ပ်က္ကြက္ေနရပါသနည္း။

ရပ္တန႔္ေနေသာ အာဆီယံလမ္းျပေျမပုံ

ေဝဖန္သူအမ်ားစုက အျပစ္တင္ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာဧၿပီလကပဲ သေဘာတူညီခ်က္ငါးခ်က္ကို ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္အာဆီယံ ညႇိႏႈိင္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးသံတမန္ ခန႔္ထားေရးႏွင့္ ႏွစ္ဘက္ၾကားေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ျခင္းပါဝင္သည္။

သို႔ေသာ္ သေဘာတူညီမႈရယူၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ျမန္မာစစ္တပ္က ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕လုုံၿခဳံေရးကလည္း ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္လာကာ ယခုအခ်ိန္ထိတိုင္ေအာင္ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ ျဖစ္ေနဆဲသာရွိသည္။
ထို႔ေနာက္မွာလည္း အထူးသံတမန္ခန႔္အပ္ရန္ကိုပင္ ေလးလနီးပါးၾကာသည္အထိ အခ်ိန္ယူခဲ့ရျပန္သည္။ အဆိုပါအထူးသံက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ျဖဳတ္ခ်ခံထားရေသာ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္က ျငင္းပယ္ခဲ့သျဖင့္ သူ၏ ပထမဆုံးျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလက က်င္းပခဲ့ေသာ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကို တက္ေရာက္ခြင့္မျပဳျခင္းျဖင့္ အာဆီယံက ျပန္လည္တုန႔္ျပန္ခဲ့သည္။

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအေပၚ တ႐ုတ္၏လႊမ္းမိုးမႈ

သမိုင္းေၾကာင္းအရၾကည့္ပါက အာဆီယံ၏ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းက အကန႔္အသတ္ျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရမည္။ အျခားတစ္ဘက္မွာေတာ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ရွင္သန္ႏိုင္မႈအတြက္ တ႐ုတ္က အေရးႀကီးျပန္သည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ အဆုံးသတ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ မွာလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈေၾကာင့္ အေနာက္၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမ်ားကို အေတာ္အတန္ ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္၏ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဘဂ်င္း၏ စြမ္းအင္လုံၿခဳံေရးအတြက္ အေရးပါၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္တို႔မွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားကို တင္ပို႔ေပးေနသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္း စီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဓိကက်ေသာအခန္းက႑မွာ ရွိေနၿပီး ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီတြင္လည္း တ႐ုတ္ (ႏွင့္႐ုရွား) ႏိုင္ငံ၏ေထာက္ခံမႈကို ျမန္မာစစ္တပ္ ရရွိထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈက တ႐ုတ္အတြက္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္လိမ့္မည္။ ေဘဂ်င္းသည္ နယ္စပ္ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ စစ္တပ္ကျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေသာ NLD ပါတီႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ားအၾကား တ႐ုတ္ဆန႔္က်င္ေရးစိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာေနသည္။ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္တိုက္ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရမႈ ရွိခဲ့သည္။

တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ တ႐ုတ္အတြက္ အကန႔္အသတ္ ရွိေနေသာ္လည္း ေနာက္ကြယ္ကေန စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရးစားပြဲကို ေရာက္ရွိလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။
အေမရိကန္ႏွင့္အီးယူအေနျဖင့္ အလားအလာရွိေသာ ညႇိႏႈိင္းသူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ္လည္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသျဖင့္ ကန႔္သတ္ခံေနရျပန္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ကေတာ့ မတူျခားနားေသာအေနအထားမွာ ရွိေနသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကိုသိမ္းပိုက္ခဲ့ဖူးသည့္ သမိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအရ ေဒသတြင္း တ႐ုတ္ၾသဇာလႊမ္းမိုးလာျခင္းကို ကန႔္သတ္ရန္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ စိတ္ဝင္စားစရာအေၾကာင္း ျဖစ္လာသည္။

ဂ်ပန္အေနျဖင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိခဲ့ေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံ၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့သယံဇာတမ်ားကို အသုံးခ်ေနေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအၾကားမွ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကို က်င့္သုံးၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ားအားကူညီရန္ အေတာ္အတန္ အားထုတ္ခဲ့သည္။
ယမန္ႏွစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ေသာ္လည္း အကူအညီမ်ားကေတာ့ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္တို႔ႏွင့္မတူဘဲ လက္ရွိပဋိပကၡတြင္ ဂ်ပန္အေနျဖင့္ ႏွစ္ဘက္စလုံးႏွင့္ သံတမန္ေရးရာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ရွိေနသည္။

အခရာက်ေသာအာဆီယံ

ျမန္မာ့အက်ပ္အတည္း အဆုံးသတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ အာဆီယံက အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနသည္။ သေဘာထားတင္းမာေသာ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ဟြန္ဆန္က လက္ရွိအာဆီယံဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္ တိုးတက္မႈရွိပါက အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚဖို႔္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ဖြင့္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ ဟြန္ဆန္သည္ စစ္တပ္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအတြက္ ယုံၾကည္ေလာက္ဖြယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲစားတစ္ဦး ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ေပ။

ဤအေျခအေနတြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ေဒသတြင္းၾသဇာႀကီးမားေသာ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔က ျမန္မာအက်ပ္အတည္း အဆုံးသတ္ဖို႔ တညီတၫြတ္တည္း လုပ္ေဆာင္ရေပမည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးစားပြဲဆီ ေခၚလာႏိုင္ေရးအတြက္ ၎ႏိုင္ငံမ်ားက အာဆီယံ၏ႀကိဳးပမ္းမႈကို အရွိန္ျမႇင့္ေပးဖို႔္လိုသည္။

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အာဆီယံ၏ ျမန္မာ့အက်ပ္အတည္း ေျဖရွင္းေရး မဟာဗ်ဴဟာသည္ အက်ိဳးအျမတ္ မရွိခဲ့သေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အာဆီယံ၏ဗ်ဴဟာသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျပလည္မႈရရွိရန္ အဓိကေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
အာဆီယံအေနျဖင့္ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရရွည္ဒုကၡသည္မ်ားထံ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ေပးအပ္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ရေပမည္။ အနည္းဆုံးေတာ့ ၎က ပဋိပကၡျပင္းထန္လာေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

ၾကည္ျဖဴစံ
Asia Times တြင္ Catherine Renshaw ေရးသားထားေသာ Can Myanmar be stopped from becoming a failed state? ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေရးသားသည္။ 

Author: Admin