ဓာတ္ပုံ - Finantial Times

ဥပေဒပ်က္ယြင္းမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနသည့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိလွ်င္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ႀကဳံရႏိုင္ေျခရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အထူးသတိထားၾကရန္ အေမရိကန္အစိုးရက ကုမၸဏီမ်ားအား ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ သတိေပးလိုက္ေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာစစ္အာဏာပိုင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ပါက ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈအျပင္ အျခားေသာ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အထူးသျဖင့္ အစိုးရပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာက္မ်က္၊ သတၱဳ၊ အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအျပင္ လက္နက္စီးပြားေရးမ်ားႏွင့္ မပတ္သက္ၾကရန္ သတိေပးထားသည္။

“အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဗမာစစ္အစိုးရအတြက္ စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည္” ဟုလည္း အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္အား အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဘ႑ာေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ အလုပ္သမားေရးႏွင့္ အမိေျမလုံၿခံဳေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဤထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ အႀကံေပးျခင္းသာျဖစ္ကာ တရားဝင္အမိန႔္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား တင္းက်ပ္လာမႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီအမ်ားအျပား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာေနၾကခ်ိန္၌ ယခုကဲ့သို႔ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ စြမ္းအင္ကုမၸဏီႀကီး တိုတယ္ႏွင့္ ခ်က္ဗ႐ြန္တို႔သည္လည္း လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့ေသာ ေသာၾကာေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈ ေနာက္ပိုင္းျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားတြင္ ေနာ္ေဝ တယ္လီေနာ၊ အေမရိကန္ေဆး႐ြက္ႀကီးကုမၸဏီ၊ ျပင္သစ္မွ Voltalia ႏွင့္ တိုယိုတာကားကုမၸဏီတို႔လည္း ပါဝင္သည္။

Author: Admin