တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အတိုင္ပင္ခံႏွင့္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ယီႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - Xinhua)

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CCP) သည္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္တဦးကို ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ေဘဂ်င္း၏ အာရွေရးရာအထူးသံတမန္ ဆြန္းေကာ့ရွန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခြင့္ရရန္ ျမန္မာစစ္တပ္ကိုေတာင္း ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ NLD ပါတီဝင္တဦးက ဖိတ္ေခၚေသာေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာလတြင္လည္း မစၥတာဆြန္းသည္ ေၾကညာမထားဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။

ယင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားက တ႐ုတ္သည္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အသိအမွတ္ျပဳေရးဆီ ဦးတည္ေနသည့္တိုင္ စစ္တပ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ကျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေသာ NLD ပါတီႏွင့္ ၎တို႔၏ဆက္ဆံမႈကို ထိန္းသိမ္းလိုသည့္ တ႐ုတ္ဆႏၵကို ေပၚလြင္ေစသည္။ CCP ပိုင္ သတင္းစာျဖစ္ေသာ Global Times မွ ၿပီးခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္တြင္ NLD ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ပါတီဟု ေခၚေဝၚသုံးႏႈန္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ NUG ကိုေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ NLD ကိုေထာက္ခံျခင္းအၾကားမွာ ရွိေသာ လမ္းေၾကာင္းကို တ႐ုတ္ကေကာင္းစြာျမင္ပုံေပၚသည္။ NLD ဝန္ႀကီးေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕ စည္းထားေသာ NUG က တ႐ုတ္၏ အေနအထားကို မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ပုံရသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုစစ္တပ္က ေနာက္ဆုံးတြင္ ေကာင္းစြာအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အသိအမွတ္ျပဳေရးဆီ တ႐ုတ္က ဦးတည္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အာဏာသိမ္းၿပီး ကိုးလေက်ာ္ၾကားၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ကိုင္မႈတခ်ိဳ႕အေပၚ ထားရွိေသာသံသယကို ဖုံးကြယ္ထားၿပီး စစ္ေကာင္စီႏွင့္ ပုံမွန္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ အမ်ားအျပားရွိလာခဲ့သည္။ NLD ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ထိန္းေၾကာင္းထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ေဘဂ်င္းအေနျဖင့္ ပိုမိုနက္ရႈိင္းေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ေရွ႕တန္းတင္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာေနသည္။

အာဏာသိမ္းၿပီးၿပီးခ်င္းမွာေတာ့ မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ၎တို႔၏စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ တ႐ုတ္က တြန႔္ဆုတ္ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မတ္လတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္ရွိ တ႐ုတ္စက္႐ုံမ်ား တိုက္ခိုက္ခံလိုက္ရမႈက ေဘဂ်င္းအတြက္ အလွည့္အေျပာင္းတခု ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ မည့္အေပၚ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္သံ႐ုံးေရွ႕က ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ဆန႔္က်င္ေရးမ်ားကလည္း ၎တို႔အား သက္သာရာမရခဲ့ပါ။ တ႐ုတ္က စစ္တပ္ႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးၾကရန္ ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုမ်ား၏ ဆန႔္က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအေပၚ ပိုမိုဖိအားေပးခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ တ႐ုတ္၏လုပ္ရပ္က တရားမွ်တမႈမရွိေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္စတင္ခ်ိန္ ၾသဂုတ္လတြင္ စစ္ေကာင္စီႏွင့္ ပုံမွန္ဆက္ဆံေရးမ်ားကို တ႐ုတ္က ထိေရာက္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ေဒသႏၲရအစိုးမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေဒသဆိုင္ရာ ဘက္စုံစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း United States Institute of Peace ဒါ႐ိုက္တာ Jason Tower ကဆိုသည္။ ထိုလတြင္ပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ၂၁ ခုအတြက္ ေဒၚလာ ၆ ဒႆမ ၁ သန္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တ႐ုတ္က လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာကပင္ ေဘဂ်င္းသည္ ၎၏အိမ္နီးခ်င္း အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ ၎၏ဩဇာ လႊမ္းမိုးမႈနယ္ပယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္းစီမံကိန္း၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာသို႔ တိုက္႐ိုက္ဝင္ခြင့္ ရရွိထားေသာ္လည္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာမည့္ အက်ပ္အတည္းမွ ေရွာင္လႊဲ၍မရေပ။ အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္မွစၿပီး အထူးသျဖင့္ ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံတန္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း အေပၚ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားက တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား တိုးလာသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ပိုက္လိုင္းလုံၿခဳံေရးမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္မ်ဥ္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ထားၿပီး EAOs မ်ားကိုလည္း ေဆးႏွင့္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ "စစ္တပ္က တ႐ုတ္ရဲ႕ တရားဝင္အေထာက္အပံ့ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ တရားဝင္မဟုတ္တဲ့နည္းနဲ႔ တ႐ုတ္ကေျမာက္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ အတြက္ သူတို႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြကို ကူညီပံ့ပိုးေနတယ္" ဟု Tower ကေျပာသည္။ "ေျမာက္ပိုင္း EAO ေတြရဲ႕နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ေသေစႏိုင္ေလာက္တဲ့ အင္အားသုံးမယ့္ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕စြမ္းရည္ကို ကန႔္သတ္ထားတယ္" ဟု သူကဆိုသည္။

စစ္တပ္က လေပါင္းအေတာ္ၾကာသည္အထိ ႏိုင္ငံေခါင္ေဆာင္းမ်ားကို တရားစြဲဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္တပ္အေပၚ တ႐ုတ္၏ ေႏွးေကြးေသာ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ အထူးသျဖင့္ အဓိကအေဆာက္အဦမ်ား အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားက သိသာထင္ရွားသည္။

စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ကုန္ဆုံးသြားေသာ ျမန္မာ့ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စီးပြားေရး ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ံဳ႕ဝင္သြားခဲ့သည္။ အျခားႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက စစ္တပ္ကို တရားဝင္မႈျဖစ္ေစရန္ မ်က္ႏွာစာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၎၏တရားဝင္မႈကို ျပသရန္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ စီးပြားေရးဦးေမာ့လာရန္ အပူတျပင္းျဖစ္ေနသည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Xiamen တကၠသိုလ္မွ တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြား ျမန္မာသုေတသီ Wu Qingxiang ကေျပာသည္။ ဝူ သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေရးရာကို အဓိကေလ့လာလုပ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ မီးလင္းဂ်ိဳင့္အတြက္ တ႐ုတ္ေထာက္ပံ့ေငြဒၚလာ ၂ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ စီမံကိန္းကို ျမန္မာစစ္တပ္က ေမလတြင္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး စႀကႍစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာေကာ္မတီ ၃ ရပ္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၎တို႔လူမ်ားႏွင့္ အစားထိုးခဲ့သည္။ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားရွိ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ဇုန္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ စီးပြားေရးအထူးဇုန္မ်ား ပါဝင္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္၊ ေက်ာက္ျဖဴတို႔ကို ဆက္သြယ္သည့္ စီးပြားေရး စႀကႍ၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္သည္။

"က်ေနာ္နားလည္တာကေတာ့ ရပ္တန႔္ေနတဲ့ အဓိကအေျခခံအေဆာက္အဦ ပေရာဂ်က္ေတြကိုျပန္စဖို႔ ျမန္မာစစ္အရာရွိေတြက တ႐ုတ္ကို တြန္းအားေပးေနေပမယ့္ တ႐ုတ္က ေရွ႕ဆက္သြားလိုတဲ့ဆႏၵ မျပဘဲ သတိထားေနခဲ့တယ္" ဟု ဝူ ကေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ျဖဴရွိ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ညႇိႏႈိင္းရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက အခ်က္ျပခဲ့သည္။ NLD အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၈ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအခ်ိဳးကို ျပန္လည္ညႇိႏႈိင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဇူလိုင္လေႏွာင္းပိုင္း ႀကီးမားေသာကိုဗစ္လႈိင္းလုံးႀကီးမ်ား အၾကားတြင္ ယင္းပေရာဂ်က္ကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ စစ္ေကာင္စီက တင္ဒါစတင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္ေကာင္စီႏွင့္ တ႐ုတ္ကဆက္ဆံေရး ျပန္လည္စတင္ခ်ိန္တြင္ CCTIC Group သည္ စီမံကိန္းအတြက္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရန္ မၾကာေသးမီကပဲ သေဘာတူလက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဧၿပီလတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ NUG ၏ အသိအမွတ္ျပဳေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး တရားဝင္မဟုတ္ေသာ နည္လမ္းျဖင့္သာ အဆက္အသြယ္ျပဳခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင္ အျခားပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနာက္ဆုံးေအာင္ျမင္သူမွာ စစ္ေကာင္စီသာျဖစ္မည္ဟု ရႈျမင္ထားၾကၿပီး NUG ႏွင့္လက္မတြဲရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ၎ကတြန္းအား ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုသည္။

"စစ္တပ္ကအထက္စီးမွာ ရွိေနတယ္။ NUG က ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ အေထာက္အပံ့ေတြ ရေနရင္ေတာင္ လႈပ္လို႔မရပါဘူး" ဟု Xiamen ရွိ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေလ့လာေရးစင္တာမွ Fan Hongwei ကေျပာသည္။
"တ႐ုတ္က NUG ကို စာနာတယ္ဆိုရင္ေတာင္ တ႐ုတ္နဲ႔ပြင့္လင္းရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးရွိဖို႔ အဆင္မေျပႏိုင္ဘူး" ဟုေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေျမေအာက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပုခုံးကိုဖက္ႏိုင္ေသာ အဓိကႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ တႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္ဟု NUG ကက္ဘိနက္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအရ သိရသည္။ အံ့ဩဖို႔ေကာင္းသည္မွာ တ႐ုတ္သည္ ၎တို႔ႏွင့္ဆက္ဆံဖို႔ ေခါင္းမာလြန္း ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာဆာဆာက ေျပာသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနႏွင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနမ်ားသည္ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း NUG အေပၚဖိတ္ ၾကားခ်က္ကိုေတာ့ သက္တမ္းမတိုးခဲ့ေပ။

“ေဒသတြင္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ စကားေျပာတာ တ႐ုတ္ရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့အမွားပဲ။ မင္းေအာင္လႈိင္ကို ျမန္မာေတြလက္မခံဘူးဆိုတာ တ႐ုတ္ေတြသိတယ္” ဟုလည္း ဆာဆာကေျပာသည္။

လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္တစု မျပည့္မီက ေဘဂ်င္း၏ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ေကာ္ေဇာနီခင္းမႈက စစ္တပ္ဘက္သို႔ ဦးလွည့္သြားႏိုင္သည္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ားဘက္က တ႐ုတ္က ေလာင္းေၾကးထပ္ထားသျဖင့္ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ ရႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏တုန႔္ျပန္မႈမ်ားက သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ေလာင္းေၾကး ျဖစ္သည္။ ေနာက္ကြယ္တြင္ေတာ့ တ႐ုတ္သည္ ၎၏နယ္စပ္တြင္ ေနာက္ထပ္ က်ရႈံႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေတာင့္ခံလ်က္ရွိေနေပလိမ့္မည္။

ၾကည္ျဖဴစံ

Foreign Policy တြင္ John Liu ႏွင့္ Thompson Chau တို႔ ပူးတြဲေရးသားေသာ China Warms Up to Myanmar’s Generals ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္လည္ေရးသားပါသည္။

Author: Admin