DMG ၊ မတ္ ၃၁

အလတ္စားႏွင့္ အႀကီးစား ရွားပါးေျမသား အဓိကတင္ပို႔သည့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ နိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေနရာ တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ရွားပါးေျမသား ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ကုန္ၾကမ္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ မေရာက္ ရွိနိုင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း တ႐ုတ္ရွားပါးေျမသား ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ျဖန႔္ခ်ိေရး ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕၏ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဂလိုဘယ္တိုင္းမ္သတင္းဌာနသို႔ တနဂၤေႏြေန႔က ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔သည့္ ျမန္မာ့ရွားပါးေျမသားမွာလည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တစ္စတစ္စ နည္းပါးလာေနၿပီး ေဈးကြက္တြင္ ေျမသားေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္အေရွ႕ပိုင္း က်န္းရွီးျပည္နယ္၊ ကန္က်ိဳးရွိ ရွားပါးေျမသားလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ အမည္မေဖာ္လိုသူ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးက ဂလိုဘယ္တိုင္းမ္ သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုမၸဏီသို႔ ကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိသတၱဳတြင္းသည္  ပုံမွန္အတိုင္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ မတ္လ အလယ္ပိုင္းက စၿပီး ျမန္မာဘက္မွ တင္ပို႔နိုင္ရန္ အဟန႔္အတားသဖြယ္ ျဖစ္ေနခဲ့ေၾကာင္း ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

ရွားပါးေျမသားတူးေဖာ္သည့္သတၱဳတြင္းအမ်ားစုမွာ အေျခအေနတည္ၿငိမ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ နိုင္ငံေရးဆူပူ အုံႂကြမႈ စတင္ခဲ့သည့္ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ တ႐ုတ္သို႔ ရွားပါးျဒပ္စင္တင္ပို႔မႈမွာ ထိခိုက္ျခင္းမရွိဘဲ အရင္အတိုင္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း လတ္တေလာကာလတြင္ အေျခအေနမ်ားမွာ ပိုမိုဆိုးဝါးလာခဲ့ေၾကာင္း မန္ေနဂ်ာက ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ရွားပါးသံသတၱဳရိုင္းထုတ္လုပ္မႈ၏ တစ္ဝက္အထိရွိေနၿပီး ကမၻာ့ရွားပါး ေျမသားကုန္ၾကမ္း တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ အဓိက နိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ အႀကီးစားရွားပါးေျမသား တြင္းထြက္သတၱဳမ်ားကို တ႐ုတ္သို႔ ကုန္ေခ်ာထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း အတြက္တင္ပို႔ၿပီး၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ ဆက္လက္တင္ပို႔သည္။

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အဟန႔္အတားမ်ားရွိေနေၾကာင္း ကန္က်ိဳးအေျခစိုက္ ရွားပါးသံလိုက္ထုတ္သည့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သည့္ က်န္မ်ိဳးႏြယ္က ဂလိုဘယ္တိုင္းမ္ သတင္းစာႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔က ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

“အႀကီးဆုံးျပႆနာကေတာ့ ရွားပါးေျမေတြကို သေဘၤာနဲ႔တင္ပို႔နိုင္ျခင္းမရွိတာပဲ။ ၿပီးေတာ့ ဒီအတားအဆီးေတြက ဘယ္အခ်ိန္မွျပန္ဖြင့္မလဲဆိုတာ မသိရဘူး။ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး အေျခအေနေပၚ အမ်ားႀကီးမူတည္ေနလို႔ေလ။” ဟု က်န္က သုံးသပ္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ကမၻာတြင္ ရွားပါးေျမျပတ္လတ္မႈကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ၾကဳံေတြ႕နိုင္ေၾကာင္းလည္း ၎က ခန႔္မွန္း ေျပာၾကားသည္။

ရွားပါးေျမသားမွ သံလိုက္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္သည့္ တုံးကြမ္အေျခစိုက္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ခ်န္မ်ိဳးႏြယ္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာက ယခုႏွစ္အစပိုင္းကစၿပီး ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေဈးႏႈန္းမွာ ၃၀-၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းဆုံးျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း တနဂၤေႏြေန႔က ဂလိုဘယ္တိုင္းမ္သတင္းစာကို ေျပာၾကားသည္။

ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါကို တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ လၽွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ စြမ္းအင္သုံးယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဈးျမင့္တက္လာၿပီျဖစ္သည့္ ရွားပါးေျမမ်ားကို ပိုမိုဝယ္ယူလာၾကသည္။

ရွားပါးေျမေရာင္းခ်သည့္ ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုသည္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာမွ ကုန္ၾကမ္းကို တင္သြင္းနိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္းလည္း ခ်န္က ဂလိုဘယ္တိုင္းမ္ သတင္းစာကို အတည္ျပဳသည္။

ယခုအေျခအေနမ်ားအရ တ႐ုတ္သို႔ ျမန္မာမွ တင္ပို႔မႈသည္ မတ္လအတြင္း က်ဆင္းနိုင္ေၾကာင္း စက္မႈလုပ္ငန္း နယ္ပယ္မွ အမည္မေဖာ္လိုသူ အတြင္းလူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဇန္နဝါရီႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမ်ားတြင္ ရွားပါးေၿမ တင္သြင္းမႈသည္ ၂၄.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးတက္လာခဲ့ရာ တန္ခ်ိန္ ၃,၅၄၆ အထိ တိုးလာေၾကာင္း အေကာက္ခြန္မွရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွ တင္သြင္းမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၃၅,၅၀၀ ဝန္းက်င္ျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ထက္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာၿပီး စုစုေပါင္း တင္သြင္းမႈ၏ ရ၄.၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔သည္ ၁၇.၀၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၄.၄၆ ရာခိုင္ ႏႈန္းတို႔ အသီးသီးျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းကို ႏွိမ္နင္းျခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ားကို ပိုမိုအား ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ အလတ္စားႏွင့္ အႀကီးစားရွားပါးေျမမ်ားကို ယခု ႏွစ္ပိုင္းမ်ားတြင္ ႀကီးမားစြာမွီခိုလာခဲ့ၿပီး နိုင္ငံတြင္း သံထုတ္လုပ္သည့္ ရွားပါးေျမအသုံးျပဳမႈ၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ရွိလာသည္။

အနိမ့္စားရွားပါးေျမမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လၽွင္ အႀကီးစားရွားပါးေျမသားမ်ားသည္ ရွားပါးၿပီး ပိုမိုတန္ဖိုးႀကီးသျဖင့္ နည္းပညာျမင့္ နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေလေၾကာင္းအာကာသ၊ စစ္တပ္၊ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဓာတုနည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ ပစၥည္းသစ္မ်ားထုတ္လုပ္ေရး စသည့္က႑မ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည္။

တ႐ုတ္အေျခစိုက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Soochow Securities ၏အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္တြင္ အလတ္စားႏွင့္ အႀကီးစားရွားပါးေျမမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္ပြား သည့္ အခ်ိန္အတြင္း အဆိုးဆုံးသက္ေရာက္နိုင္သည့္ အလားအလာ ရွိေနေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္မည္ဆိုလၽွင္ ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တားျမစ္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး ျဖစ္နိုင္ သည့္အျပင္ သို႔မဟုတ္ပါက တင္ပို႔မႈထိန္းခ်ဳပ္ကိုပင္ ျဖစ္ေစနိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္လၽွင္ ယင္းအမ်ိဳးအစား ရွားပါးေျမရရွိနိုင္မႈတြင္ ႀကီးမားသည့္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူကမူ “တ႐ုတ္အေနျဖင့္ တင္သြင္းသည့္အရင္းအျမစ္ကို ဗီယက္နမ္၊ လာအိုႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား စေသာနိုင္ငံမ်ားသို႔ ခြဲေဝထားသင့္ ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုလိုထုတ္လုပ္မႈကြင္းဆက္ ေျပာင္းလဲ ျခင္းကို အခ်ိန္တိုအတြင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လြယ္ကူသည့္ကိစၥ မဟုတ္သည္ကိုလည္း သိထား သင့္ေၾကာင္း ႏွင့္  ကုန္ၾကမ္းရနိုင္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားမွ ထပ္မံခ်ိတ္ဆက္မည့္ ေရာင္းခ်သူ အသစ္မ်ား ရရွိရန္မွာလည္း မေသခ်ာမေရရာသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အရင္းအျမစ္လုံေလာက္ေအာင္ရရွိနိုင္မႈကို အာမခံျခင္းသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ၎ကေထာက္ျပသည္။

ျပည္တြင္းတြင္ အထူးအားျဖင့္ တ႐ုတ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အရန္ထားသည့္ အႀကီးစားရွားပါး ေျမသားပမာဏသည္ ျပည္တြင္းဝယ္လိုအား တိုးတက္လာမႈကို ေကာင္းစြာျဖည့္တင္းနိုင္သည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စနစ္တက်လိုက္နာသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အစီအစဥ္တက် ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္မႈကို မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း စက္မႈလုပ္ငန္း အတြင္းလူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

စက္မႈ၊ သတင္း အခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔သည္ ယခုႏွစ္အတြက္ ပထမအႀကိမ္ ရွားပါးေျမထုတ္လုပ္မႈခြဲတမ္းကို တိုးျမႇင့္လိုက္ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္က ၆၆,၀၀၀ တန္ခ်ိန္မွ သိသိသာသာတိုးၿပီး အဓိကထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ ေျခာက္ခုအတြက္ ခြဲတမ္းတန္ခ်ိန္ ၈၄,၀၀၀ အထိ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ရွားပါးေျမအဖြဲ႕အစည္း ဒုတိယ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ က်န္အန္ဝမ္က တ႐ုတ္တြင္ အႀကီးစားရွားပါးေျမရရွိမႈ တင္းၾကပ္လာျခင္းကို အေျဖရွာရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ နည္းပညာတိုးတက္လာမႈသည္ ထိေရာက္သည့္ ေျဖရွင္းမႈတစ္ခု ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ဥပမာ အားျဖင့္ လၽွပ္စစ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ Hard Disk မ်ားကဲ့သို႔ ပစၥည္းမ်ိဳးစုံတြင္ က်ယ္ျပန႔္စြာ အသုံးျပဳေလ့ရွိသည့္ Neodymium သံလိုက္ မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ Dysprosium ႏွင့္ Terbium ပါဝင္မႈေလၽွာ့ခ်ျခင္းကဲ့သို႔ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းကို ၎က ရွင္းျပခဲ့သည္။

“နည္းပညာေတြက ပိုအဆင့္ျမင့္လာေနေတာ့ ဒီကိစၥအတြက္ ပိုမို အေလးထားေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို ညႊန္ျပေနတယ္” ဟု က်န္က ဆိုသည္။

မူရင္း - ‘Myanmar rare earths heading toward China encounter shipment obstacles amid upheaval’ by Zhang Hongpei and Li Xuanmin, GLOBAL TIMES

Author: DMG