ဓာတ္ပုံ - Inbais

DMG ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃

အိႏၵိယအေရွ႕ဘက္ အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတို႔၏ စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈက အရွိန္အဟုန္ ျမင့္တက္လာေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္လက္နက္ဝယ္ယူမႈ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံးမွ အဆင့္ျမင့္စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ မၾကာခင္အတြင္း ပါကစၥတန္သို႔ သြားေရာက္ရန္ရွိေနၿပီး ယင္းသို႔သြားေရာက္ျခင္းက ပါကစၥတန္မွတင္ပို႔လာမည့္ လက္နက္မ်ားကို သြားေရာက္စစ္ေဆးရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ၆၀ ႏွင့္ ၈၁ မီလီမီတာေမာ္တာမ်ား၊ M-79 ေလာင္ခ်ာမ်ားႏွင့္ အႀကီးစားစက္ေသနတ္ မ်ားကို ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွဝယ္ယူရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အႀကီးတန္းအဆင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ၎တို႔မွာယူထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ျခင္းမရွိေသးမီ စစ္ေဆးရန္ သြားေရာက္ဖို႔စီစဥ္ထားေၾကာင္း Economic Times သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ သိရသည္။

ထပ္မံသိရွိရေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအရ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ ေဝဟင္မွေျမျပင္ပစ္ ဒုံးက်ည္မ်ားကိုလည္း ဝယ္ယူရန္ မ်က္စိက်လ်က္ ရွိေနျပန္သည္။ အဆိုပါဒုံးက်ည္မ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ JF-17 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ေဘဂ်င္း၏ လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈတစ္ခုအရ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၎ဒုံးက်ည္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူျခင္း မျပဳႏိုင္ေပ။

JF-17 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္ တင္သြင္းခြင့္ရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္းပါဝင္သည္။ ၎တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ဘက္စုံသုံး အေပါ့စားတိုက္ေလယာဥ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး Pakistan Aeronautical Complex ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ Chengdu Aircraft Industries Corporation တို႔ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအားေပးမႈျဖင့္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အၾကား ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ မိတ္ဘက္ဆက္ဆံေရး တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိသြားခဲ့သည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုေသာ ျမန္မာ့အေရးကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးက ET ကိုေျပာသည္။ အစၥလာမာဘတ္ အေနျဖင့္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ေဘဂ်င္းအၾကား ေရငုပ္သေဘၤာဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရးစက္မႈပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ပိုမိုနက္ရႈိင္းစြာ ဆက္ဆံႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး တ႐ုတ္ထုတ္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးတြင္လည္း ပါကစၥတန္ကို ပိုမိုေဆာင္႐ြက္ေစလိုသည္။ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုက ပါကစၥတန္ကာကြယ္ေရး စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို တ႐ုတ္လက္နက္ေဈးကြက္ ျဖစ္ေစလိုျခင္းပင္။

ပါကစၥတန္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အၾကားက စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးကို အဓိကတြန္းအားေပးေနသူမ်ားအနက္ တစ္ဦးမွာ ယခင္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္းေျမးျဖစ္သူ ေအးေနဝင္းျဖစ္သည္။ ေအးေနဝင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္း စစ္အာဏာရွင္မ်ား လက္ေအာက္ရွိ ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရးက႑တြင္ အဓိကက်သူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး မၾကာေသးမီကပဲ ပါကစၥတန္သံတမန္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာလအတြင္း ပါကစၥတန္ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္ကို ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

အဆိုပါခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ အဆင့္ျမင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းနည္းပညာဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေလယာဥ္ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေရး၊ ေရတပ္လက္နက္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ET က အစီရင္ခံေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တစ္ဦး ေခါင္းေဆာင္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ဦးပါဝင္သည့္ ပါကစၥတန္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ ခန႔္အပ္ထားေသာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေသာ JF-17(Block III) ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေဝဟင္မွေျမျပင္ပစ္ဒုံးက်ည္မ်ား ေရာင္းခ်ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ET သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ မြတ္ဆလင္မ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈေၾကာင့္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ျမန္မာအၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္တစ္ဝက္ ေက်ာ္လာသည္အထိ မေႏြးေထြးေသးေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူမ်ိဳးစုအခ်ိဳ႕ကို ပါကစၥတန္က လက္နက္တပ္ဆင္ ေလ့က်င့္ေပးေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးမွာ အဆင္မေျပသည့္ အေျခအေန၌ ရွိဆဲျဖစ္သည္။

ၾကည္ျဖဴစံ
“The Economic Times” တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ “Dipanjan Roy Chaudhury” ၏ “Myanmar and Pakistan in arms deal, guided by China” ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ေရးသားသည္။

Author: Admin