(ဓာတ္ပံု - AA)

David Star Arakan မွ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

ကိုဗစ္နိုင္တင္းျဖစ္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မေတြ႕ရေသးလို႔ သို႔ေလာသို႔ေလာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဆိုတာ ကဇတ္႐ုံ အေနာက္ဘက္က သာမန္ကိစၥမွ်လို႔ ေတြးစရာပါ။ (ဒီေဆာင္းပါးေရးစဥ္က ကိုဗစ္နိုင္တင္းျဖစ္သူ ျမန္မာျပည္မွာ မေတြ႕ရေသးဘူးလို႔ ယူဆရပါတယ္ - ဘာသာျပန္သူ စကားခ်ပ္)

သို႔ေပမယ့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔ ရဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အက်ိဳးစီးပြားတို႔ လာေရာက္ထိေတြ႕ရာ ရခိုင္ေဒသက အေရးကိစၥမ်ားကို သာမန္လို႔ ထင္ရင္ အမွားႀကီးမွားေပလိမ့္မယ္။

ေရွ႕လာမယ့္ လေတြမွာ ကိုဗစ္နိုင္တင္း ျဖစ္သူ ဘယ္ေလာက္ပဲမ်ားလာပါေစ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္က အထူးဆိုးရြားလာေနတဲ့ စစ္ေရးအေျခအေနမ်ားဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ နိုင္ငံေရးအနာဂတ္ကိုေရာ၊ တ႐ုတ္ရဲ႕ ၾသဇာႀကီးထြားလာမႈကို ဟန္႔တားလိုတဲ့ အိႏၵိယရဲ႕ အစီအမံမ်ားကိုေရာ သက္ေရာက္မႈႀကီးစြာ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မတ္လ ၁၀ ရက္၊ ၁၁ ရက္ေန႔မ်ားက ျဖစ္ရပ္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ပဋိပကၡရဲ့ အတိမ္အနက္ကို ခန္႔မွန္းနိုင္ပါတယ္။ ဗမာႀကီးစိုးတဲ့ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ရဲ႕ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအလြဲကို ေတာ္လွန္ရင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေတာင္းတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြထဲ ေျခအစြာဆုံးျဖစ္လာတဲ့ အာရကန္အာမီေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ အလဲထိုးခံလိုက္ရပါတယ္။

မတ္လ ၁၀ ရက္ နံနက္ေစာေစာပိုင္းမွာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕ ကုလားတန္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းက ရန္သူပတ္လည္ဝိုင္းထားတဲ့ ဗ်ဴဟာကုန္းတစ္ခုကို ဖိအားသက္သာေစဖို႔ တပ္မေတာ္ဟာ တပ္မ (၇၇) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းတစ္ရင္းကို ေလထီးစစ္ကူပို႔ခဲ့ပါတယ္။

ပို႔ေဆာင္ေရးအဓိကေက်ာရိုးျဖစ္တဲ့ ကုလားတန္ျမစ္၊ အာရကန္အာမီရဲ႕ ေနာက္တန္းစခန္းျဖစ္တဲ့ ပလက္ဝ၊ ရခိုင္စစ္ဆင္ေရးမ်ားလုပ္ဖို႔ ေလွကားတက္ေဒသ၊ ဒါေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ဖို႔ ဘတျပန္ က်ားတျပန္ ႀကိဳးစားတိုက္ေနၾကခ်ိန္မွာ ပို႔လိုက္တဲ့ စစ္ကူဟာ အေလာသုံးဆယ္ ပစ္လိုက္လို႔ က်ခ်င္သလို က်သြားတဲ့ အန္စာတုံးလို ျဖစ္သြားပါတယ္။

တပ္မေတာ္ဟာ ေလထီးစစ္ဆင္ေရး အေတြ႕အႀကံဳ အေတာ္နည္းပါတယ္။ ေရကုန္ေရခန္းတိုက္ေနတဲ့ စစ္မက္ဇုံမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေလထီးစစ္ကူပို႔လိုက္ေတာ့ ဆိုးဆိုးရြားရြား မွားယြင္းသြားပါတယ္။ ေလထီးတပ္သားေတြ ေျမေပၚထိလုထိခင္မွာပင္ သို႔မဟုတ္ ထိတာနဲ႔ခ်က္ခ်င္း အင္အားပိုသာတဲ့ အာရကန္အာမီတပ္သားေတြက ၾကားဝင္ၿပီး ျဖတ္ေတာက္လိုက္နိုင္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ေန႔ တိုက္ပြဲအရွိန္ေလ်ာ့သြားခ်ိန္ ေသေပ်ာက္စာရင္းထြက္ေတာ့ ေလထီးတပ္သား ၂၀ ဦးခန္႔ က်ဆုံးၿပီး ၃၆ ဦးခန္႔ အဖမ္းခံရပါတယ္။ ဖမ္းမိစာရင္းမွာ တပ္ရင္းမွဴးတစ္ဦးပါဝင္ၿပီး သူ႔နာမည္က ဗိုလ္မွဴးသက္ႏုိင္ဦးလို႔ အာရကန္အာမီက ေနာက္ပိုင္းေၾကညာပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းက ကိုးကန္႔ စစ္ပြဲေတြၿပီးေနာက္ ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ စစ္ဆင္ေရးတစ္ႀကိမ္ထဲနဲ႔ လူေသအေပ်ာက္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ရပ္ပါပဲ။

ေလထီးစစ္ကူထဲမွာ တပ္သား ၁၀၀ ေလာက္ပါဝင္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရၿပီး ရန္သူ႔ပိုက္ကြန္ထဲက ဘယ္သူဘယ္ဝါ ႐ုံးထြက္လြတ္ေျမာက္သြားတယ္ ဆိုတာလည္း မသိရပါဘူး။

ပဋိပကၡပြန္းတီးေနတဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို အင္တာနက္ပိတ္ထားတာ၊ သတင္းအေမွာင္ခ်ထားတာ ေတြရွိေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာသတင္းေထာက္၊ နိုင္ငံတကာသတင္းေထာက္ေတြ ဝင္ထြက္သြားလာဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။

မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ အဆိုပါ ေလထီးတပ္ရင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္သြားတယ္လို႔ ေျပာတာကလြဲၿပီး တိုက္ပြဲက်ဆုံးမႈမ်ားကို တပ္မေတာ္က သတင္းမထုတ္ျပန္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ေသဆုံးသူ၊ ဖမ္းဆီးရမိသူတို႔ရဲ့ အမည္၊ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္၊ ရာထူး၊ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း အပါအဝင္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အာရကန္အာမီက ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့အတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သူပုန္တို႔ထုတ္ျပန္တာ မွန္ကန္မႈရွိေၾကာင္း ယူဆနိုင္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ရဲ႕ လက္တုံ႔ျပန္မႈ အတိုင္းအဆကလည္း မွန္ကန္မႈ ရွိပါတယ္။

အဆိုပါေလထီးတပ္သားတို႔ ေခ်မႈန္းျခင္း မခံရခင္ကတည္းက အာရကန္အာမီ တပ္စြဲထားရာေနရာမ်ားကို အားေပ်ာ့သြားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မုန္႔သန္းျပင္ရြာ၊ ၿပိဳင္းတိုင္ရြာ သာမက ကုလားတန္ျမစ္တစ္ေလ်ာက္ရွိ ရြာႀကီး၊ ရြာငယ္မ်ားကို ဂ်က္ဖိုက္တာမ်ားျဖင့္ ဗုံးႀကဲျခင္း၊ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားကို တပ္မေတာ္က ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

ေလထီးတပ္သားတို႔ ေခ်မႈန္းခံရၿပီးေနာက္ပိုင္း အေရွ႕ဘက္နယ္ေျမမ်ားသို႔ တိုး၍ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သျဖင့္ ရြာသား ၂၀ ခန္႔ ေသဆုံးၿပီး ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ရပ္ရြာစြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရပါတယ္။

ကုလားတန္ျမစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အားထုတ္တိုက္ၾကတဲ့ တုိက္ပြဲမ်ားစြာထဲက ဒီေသြးထြက္သံယိုျဖစ္ရပ္ကေလးက ျမန္မာနိုင္ငံအေနာက္ဘက္ စစ္ေျမျပင္ရဲ့ ပကတိအမွန္တရားကို မ်ဥ္းသားျပေနသည္ႏွင့္ တူပါတယ္။

ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ စစ္သားဦးေရ တစ္ေသာင္းခြဲမွ ႏွစ္ေသာင္းေလာက္အထိ တပ္ျဖန္႔ခ်ထားတဲ့ တပ္မေတာ္ဟာ ဒီစစ္ေျမျပင္မွာ လူထုေထာက္ခံမႈ လုံးဝနီးပါးမရွိတဲ့အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ စစ္ေရးသတင္း ကြင္းဆက္ျပတ္လပ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။

ရန္သူပတ္လည္ဝိုင္းထားတဲ့ ဗ်ဴဟာကုန္းတစ္ခုကို ေကာင္းကင္ေပၚက ေလထီးနဲ႔ တပ္ရင္းတစ္ရင္းစာမွ် ခုန္ဆင္းခိုင္းလိုက္ၿပီးမွ တပ္ရင္းမွဴးအပါအဝင္ တပ္သားေတြ ဆိုးဆိုးရြားရြား ေခ်မႈန္းခံလိုက္ရတာကိုၾကည့္ရင္ သိနိုင္ပါတယ္။

ခက္ခဲလာတဲ့ စစ္ေရးအေျခအေနကို ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိးစားေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဒိတ္ေအာက္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္လုပ္ CH-3 ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္ (UAVs) ေတြကိုလည္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔ တပ္မေတာ္က ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔ အာရွတိုင္းသတင္းစာရဲ႕ ရန္ကုန္အရင္းအျမစ္မ်ားက ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိအထိ ဒီႀကိဳးစားမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ မရေသးပါဘူး။

ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ေျချမန္တပ္မမ်ားထဲက တပ္ရင္းတစ္ရင္းလုံးနီးပါး လက္နက္ခ်အညံ့ခံတယ္ဆိုတဲ့ ျဖစ္ရပ္ဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ႀကံ့ခုိင္မႈပုိင္းတြင္ အစြန္းအထင္းရွိေနၿပီဆိုတာကို ျပသေနပါတယ္။

တပ္မေတာ္ရဲ႕ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ေတြ၊ အရာရွိအရာခံေတြၾကား၊ အထူးသျဖင့္ အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ ေဒသခံတပ္ရင္းမ်ားအၾကား၊ ဒီက်ရႈံးမႈသတင္း ပ်ံႏွံ႔ေရာက္ရွိလာတဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ဟာကြက္ေတြက ပို၍ပီျပင္လာပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလေႏွာင္းပိုင္း လူမႈကြန္ယက္ကေန အာရကန္အာမီက ျဖန္႔လိုက္တဲ့ ဗီဒီယိုတခ်ိဳ႕အရ တိုက္ပြဲအတြင္းဖမ္းမိတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြထဲမွာ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ႏုနယ္တဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ စစ္သားမ်ားကို ျမင္ၾကရပါတယ္။

တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ စစ္ေရးသတင္း ကြင္းဆက္ျပတ္ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ေပ်ာ့ညံ့လာျခင္း စတဲ့ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ ႐ုရွားလုပ္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ားပဲ အားထားစရာ က်န္ပါေတာ့တယ္။

အေနာက္ဘက္စစ္ေျမျပင္မွာ တပ္မေတာ္ ထုတ္သုံးတဲ့ လက္နက္ေတြထဲ အထင္ရွားဆုံးက တာေဝးပစ္ အတြဲလိုက္ဒုံးက်ည္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယကမၻာစစ္မွာ ဂ်ာမန္ေတြကို အေနာက္ဘက္သို႔ ဖိတိုက္ဖို႔ ဆိုဗီယက္တပ္နီေတာ္က စတင္တီထြင္လိုက္တဲ့ ဒီလက္နက္ဟာ ပုံမွန္တပ္မေတြ ျဖန္႔ၾကက္ခ်ထားတဲ့ နယ္ေျမအမ်ားအျပားကို တၿပိဳင္တည္း ဗုံးမိုးရြာဖို႔ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တန္ျပန္ ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ေရး လုပ္ရမယ့္ကာလမွာ ဒီလိုလက္နက္မ်ားကို ထုတ္သုံးျခင္းက တပ္သားနည္းနည္းနဲ႔ ႀကဲႀကဲဝိုင္းနိုင္တဲ့ စြမ္းရည္မရွိျခင္းကို ေဖာ္ျပတာျဖစ္ၿပီး လူထုစည္း႐ုံးေရးဗ်ဴဟာ လုံးဝမလုပ္ထားတဲ့ ေဒသမွာ အရပ္သားေသေၾကမႈကို လုံးဝမ်က္ကြယ္ျပဳထားရာ က်ေနပါတယ္။

သူပုန္ေတြ ေအာင္းေနမလား ယူဆခ်က္နဲ႔ လူေနရြာေတြကို ဗုံးမိုးရြာလိုက္ေတာ့ အရပ္သားမ်ားကိုသာ ထိခိုက္လ်က္ရွိပါတယ္။ မတ္လ ၁၄၊ ၁၅ ရက္က ကုလားတန္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ ရြာေတြမွာ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္ေတြ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါတယ္။

ဧရာဝတီသတင္းဌာနနဲ႔ ေမးျမန္းခန္းတစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ေတြ သုံးရင္ ပိုၿပီး သတိထားပါတယ္။ ရန္သူ႔ပစ္မွတ္ေတြကိုပဲ အဓိကထားၿပီး ပစ္တာပါ” လို႔ ဆိုပါတယ္။

စစ္ေျမျပင္မွာ ဘယ္နားဘာရွိတယ္ ျမင္နိုင္စြမ္းမရွိလို႔ ကိုယ့္တပ္သားေတြ ဆယ္ခ်ီ၊ ရာခ်ီ အဖမ္းခံရ၊ အသတ္ခံေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာေဝးတဲ့ ရြာေတြထဲ ရန္သူရွိရာ ပစ္မွတ္ကို တိတိက်က် သိပါတယ္ ဆိုတာႀကီးက ယုံရခက္ႀကီး ျဖစ္ေနပါတယ္။

ရခိုင္နဲ႔ ခ်င္းစစ္ေျမျပင္မွာ အရပ္သားမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္လာျခင္းကို ရွင္းျပနိုင္တဲ့ ျဖစ္နိုင္ေျခ ႏွစ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ တစ္အခ်က္က တပ္မေတာ္ဟာ ရမ္းသမ္းၿပီး တုံ႔ျပန္ေနတယ္ ဆိုတာပါ။ ဒါက တကယ္လည္း ျဖစ္နိုင္ေျခရွိပါတယ္။

ႏွစ္အခ်က္ ျဖစ္နိုင္ေျခက အာရကန္အာမီ ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္ထားနိုင္တဲ့ လူပင္လယ္ႀကီးထဲက ေရေတြခန္းေျခာက္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေက်းရြာလူထုအမ်ားအျပားကို ေရြ႕ေျပာင္းေစၿပီး ၿမိဳ႕ျပအနီးအနားမွာ စစ္ေဘးေရွာင္ ျဖစ္ေစတဲ့နည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းက ေရရွည္စီမံကိန္းဆန္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္နိုင္စြမ္းအျပင္ဘက္မွာ ရွိေနပါတယ္။

ဒီနည္းလမ္းဟာ ၁၉၆၀ ေနာက္ပိုင္း ေတာင္ဗီယက္နမ္မွာ အေမရိကန္ေတြ က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ ဗ်ဴဟာေျမာက္ရြာသိမ္ငယ္ေလးမ်ား (strategic hamlets) ဆိုတဲ့ ေပၚလစီ နဲ႔ သြားဆင္ေနပါတယ္။ ဆိုးဆိုးရြားရြား၊ ဗရမ္းပတာ က်ဆုံးခဲ့တဲ့ ေပၚလစီျဖစ္ပါတယ္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ျဖစ္နိုင္ေျခ ႏွစ္ခုလုံးကို သုံးသပ္မယ္ဆိုရင္ နိုင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရးေပၚလစီေတြကို ခ်မွတ္တဲ့ ေနျပည္ေတာ္ စစ္႐ုံးခ်ဳပ္မွာ ရခိုင္ျပႆနာကို လက္ေတြ႕က်က်ကိုင္တြယ္မယ့္ နိုင္ငံေရးအေျဖရွာမႈ မရွိဘူးဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းမွာ အာရကန္အာမီ ပါခ်င္တယ္ဆိုရင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အာရကန္အာမီ စတင္ေပါက္ဖြားရာ မူလေဒသ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းကို ျပန္သြားမွရမယ္ဆိုတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ မႏွစ္က ဖိအားက ဒီအခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုမွ ျဖစ္နိုင္ေျခရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဗီယက္နမ္ဥပမာ ျပန္ေကာက္ရရင္၊ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္အစိုးရက ေတာင္ဗီယက္နမ္မွာ ေျခခ်ေနၿပီးျဖစ္တဲ့ ဗီယက္ေကာင္းေတြကို ေျမာက္ဗီယက္နမ္ ျပန္ၾကဖို႔ ဖိအားေပးတာနဲ႔ သြားဆင္ေနပါတယ္။

တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္တဲ့ အဆုံးမဲ့ စစ္ပြဲကို တစတစနဲ႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးကို တိုက္ခိုက္တဲ့ စစ္ပြဲအသြင္ ေျပာင္းလာေနတာဟာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရ အဓိပၸာယ္မဲ့ရာ က်ပါတယ္။ နဂိုကတည္းကမွ လူမ်ိဳးစုေတြၾကား အစီးမကပ္တဲ့ တိုင္းျပည္မွာ အနာဂတ္တခ်ိန္ခ်ိန္ အတူတကြ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္ၾကေရးကို ဆိုးရြားတဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြ ေရာက္ေစပါလိမ့္မယ္။

ဆိုခဲ့ပါ ျဖစ္ရပ္အားလုံးဟာ အိႏၵိယအစိုးရအတြက္လည္း ႏွလုံးသာစရာ မေကာင္းပါဘူး။ ပလက္ဝမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ အိႏၵိယရဲ႕ အေရွ႕ဘက္စီးပြားေရးခ်ိတ္ဆက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ကုလားတန္စီမံကိန္းဟာ အဆုံးမဲ့ ရပ္တန္႔လ်က္ ရွိေနပါတယ္။ ဒီကုလားတန္စီမံကိန္းဟာ တ႐ုတ္ရဲ႕ ၾသဇာႀကီးထြားလာမႈကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညႇိမယ့္ အိႏၵိယရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္က စတင္သေႏၶတည္ခဲ့တဲ့ ဒီစီမံကိန္းဟာ အိႏၵိယနိုင္ငံရဲ႕ ကုန္းတြင္းပိတ္ျပည္နယ္ မီဇိုရမ္နဲ႔ ဖြံၿဖိဳးမႈအားနည္းတဲ့ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသေတြကို ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႔ ဆက္စပ္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလားတန္ျမစ္ဟာ အိႏၵိယမွ စတင္စီးဆင္းၿပီး ပလက္ဝကေနတဆင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲ စီးဝင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိႏၵိယရဲ႕ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ အေရွ႕ေမွ်ာ္ ေပၚလစီကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခ်ိဳ႕ ရွိေနၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ ကြန္ဂရက္ပါတီအစိုးရက စတင္ဖြင့္ဟခဲ့တဲ့ ဒီေပၚလစီ ဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ နရန္ဒရာမိုဒီ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာ အေရွ႕သို႔ ေျခဆန္႔ျခင္းဆိုတဲ့ ေပၚလစီအျဖစ္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ေပၚထြက္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၄င္းႏႈန္းအတိုင္း အိႏၵိယရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေငြေၾကးျဖင့္ စစ္ေတြေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး၊ ကုန္းတြင္းပိုင္း ပလက္ဝမွာ ကြန္တိန္နာဆိပ္ကမ္းကို တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။

ျပႆနာက ဒီဆိပ္ကမ္း ႏွစ္ခုၾကားမွာ ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ က်န္ေနတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အိႏၵိယနယ္စပ္က ဇိုရိမ္ပူရီၿမိဳ႕မွ ေတာင္ဘက္ ပလက္ဝအထိ လမ္းပိုင္းကို တည္ေဆာက္ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿပီးစီးဖို႔က တိုက္ပြဲ အေျခအေန၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပ်က္ယြင္းမႈ၊ ဒီဇင္ဘာလက (အာရကန္အာမီ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္) ထြန္းျမတ္နိုင္ေၾကညာခဲ့တဲ့ အခြန္အေကာက္ကိစၥ ေၾကညာခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပလက္ဝကေန ပင္လယ္ကို ဆင္းမယ့္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္က အာရကန္အာမီထိန္းခ်ဳပ္ရာ အမာခံနယ္ေျမ ျဖစ္ေနၿပီး ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ ပလက္ဝကို တင္ပို႔မယ့္ ကုန္စည္ေတြကို အာရကန္အာမီ ခြင့္ျပဳမွ သယ္နိုင္မယ့္ သေဘာရွိပါတယ္။

အေရွ႕သို႔ ေျခဆန္႔ျခင္းေပၚလစီရဲ႕ ေျမာက္ဘက္လက္တံျဖစ္တဲ့ အိႏၵိယနယ္စပ္ မဏိပူရမွ မႏၲေလး၊ ထိုမွတဆင့္ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ ေပါက္မယ့္ ခရီးလမ္းပိုင္းကေတာ့ အိႏၵိယအစိုးရေရာ၊ ျမန္မာအစိုးရကပါ စိတ္ဝင္စားမႈ အေတာ္နည္းေနတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။

နယ္စပ္ တမူးၿမိဳ႕မွ ေတာင္ဘက္သို႔ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး တံတားသစ္ကို ျဖတ္ကာ ကေလးဝၿမိဳ႕သို႔ ကီလိုမီတာ ၁၄၀ ခန္႔ ဖုန္ထူလမ္း၊ ထိုမွ မႏၲေလးေျမာက္ဘက္ သာစည္သို႔ ေတာေတာင္ျဖတ္လမ္းရွိေပမယ့္ စက္ဘီးတစ္စီးစာသာ သြားနိုင္ေလာက္တဲ့ လမ္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွေစ်းကြက္သို႔ စူပါဟိုက္ေဝးလမ္းမႀကီးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

ဟိုးအေရွ႕ဘက္မွာေတာ့ တ႐ုတ္က ကီလိုမီတာ ၄၃၁ ရွိမဲ့ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ မူဆယ္မွ မႏၲေလးသို႔ ေပါက္တဲ့ ရထားလမ္းမႀကီးကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနစဥ္မွာ အိႏၵိယရဲ့ ပထဝီနိုင္ငံေရးအရ အေရးပါတဲ့ ဒီစီမံကိန္းက ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ဗ်ဴရိုကေရစီ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာလ်က္ ရွိေနဆဲပါပဲ။

(မူရင္းေဆာင္းပါး႐ွင္ Anthony Davis ၏ The Eastern Link တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပေသာ Rakhine War Spoiler For India's Act East ကုိ David Star Arakan မွ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာမႈျပဳထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

ဆက္စပ္ဖတ္႐ႈရန္

Author: Admin