ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယုခ်န္အိုခ်ာတို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ေတြ႕ဆုံစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - Bangkok Post)

ၾကည္ျဖဴစံ ျမန္မာျပန္ဆိုသည္။

ျမန္မာ MiG-29 တိုက္ေလယာဥ္တစ္စီး မၾကာေသးမီက ထိုင္းေလပိုင္နက္အတြင္းသို႔ က်ဳးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္တပ္အၾကားက အလြမ္းသင့္ေသာ ဆက္ဆံေရး၏ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ အေနျဖင့္ ထိုင္းစစ္တပ္ႏွင့္ အသြင္သ႑န္ခ်င္း ပိုတူခ်င္ေနပါသည္။ ထိုင္းဘုရင့္တပ္မ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ ၎တို႔၏အခန္းက႑ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုထိန္းသိမ္းရန္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ကဲ့သို႔ အဆုံးသတ္သြားႏိုင္သည္။ အဆိုပါစစ္တပ္ႏွစ္တပ္သည္ ေနရာတိုင္းမွာရွိေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

MiG-29 ျဖစ္ရပ္မတိုင္ခင္က ထိုင္း-ျမန္မာဆက္ဆံေရးကို ဆက္စပ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ၎တို႔ဆက္ဆံေရးက မ်က္ခုံးပင့္စရာအေျခအေန ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၀၆ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းအာဏာ သိမ္းယူမႈႏွင့္အတူ ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးက ပိုၿပီးနက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ျဖစ္လာသည္။ ႏွစ္ဘက္အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား ပုံမွန္လည္ပတ္ေနၾကသည္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တန္းအဆင့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ဆက္ဆံမႈမ်ားက အဆိုပါရင္းႏွီးမႈကို ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကို ထိုင္းတပ္မေတာ္အႀကီးအကဲေဟာင္းႏွင့္ သီး သန႔္ေကာင္စီဥကၠဌေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရမ္ တင္ဆူလာႏြန္ဒါ၏ ေမြးစားသားအျဖစ္ လူသိမ်ားသည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္ ခ်န္-အို-ခ်ာ ထံသို႔ အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာစာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ထိုင္းအစိုးရ၏ေထာက္ခံမႈ ကိုလည္း ေတာင္းဆိုခဲ့ေသးသည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ (SAC) ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသစ္ႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားပါဝင္သည့္ လမ္းျပေျမပုံကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ တရားဝင္မႈ ႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ အနည္းငယ္ေလာက္ျဖင့္ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီက က်င္းပမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို တရားမွ်တမည္ဟု မည္သူကမွ ေမွ်ာ္လင့္မထားၾကေပ။ သို႔ေသာ္ စစ္အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖင့္ အစားထိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ကေတာ့ သိသာထင္ရွားလွေပသည္။ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံကို အကန႔္အသတ္မရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သြားရန္ႏွင့္ အာဏာကို မျဖစ္မေနရယူရန္ အတြက္ အႀကံအဖန္လုပ္ၿပီး ထိုင္းဘက္ျခမ္းကပုံစံကို အတုခိုးေနပုံ ေပၚသည္။

ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကလည္း ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြာပင္။ ထိုင္းနယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ကရင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ေနထိုင္ရာတပ္စခန္းကို MiG – 29 ျဖင့္မတိုက္ခိုက္မီ တစ္ရက္အလိုတြင္ ထိုင္းစစ္တပ္မွ အႀကီးတန္းတပ္မႉးတစ္ဦး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဆီ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္၊ ထိုင္းေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ RTAF ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူအားလုံးက ေဝဟင္က်ဴးေက်ာ္မႈက ႀကီးႀကီးမားမား မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၿပီး ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ေလပိုင္နက္ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့လွ်င္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး စနစ္အတြက္ အခ်က္ေပးသံမ်ား ေပၚထြက္လာရမည္ ျဖစ္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္လာသူမ်ားကို ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ရန္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံမွ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ခ်က္ခ်င္းထြက္ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အဓိကေထာက္ျပစရာ ရွိသည္မွာ တ႐ုတ္ေလေၾကာင္းေႏွာင့္ယွက္မႈကို တားဆီးႏိုင္ရန္ ထိုင္ဝမ္က ထိုင္ဝမ္ေလတပ္မွ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ပုံမွန္ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရကေတာ့ အဆိုပါ အျဖစ္အပ်က္မွ ေရွာင္ထြက္သြားခဲ့သည္။

ေသခ်ာသည္ကေတာ့ MiG – 29 က်ဴးေက်ာ္မႈက ဘက္ေပါင္းစုံအတြက္ ႀကီးမားေသာကိစၥရပ္ ျဖစ္သည္။ ပထမ အခ်က္မွာ ထိုင္းအစိုးရသည္ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားအား ျပည္ပရန္မွကာကြယ္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မရွိေၾကာင္း ျပသခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆိုဗီယက္ဘက္စုံသုံး တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ထိုင္းေလပိုင္နက္ေကာင္းကင္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ရန္သူကိုရွာေဖြေနစဥ္ တာခ့္ခ႐ိုင္ ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ထိုင္း႐ြာသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ထြက္ေျပးေနၾက သည္ကို ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။

F–16 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ေဝဟင္ပ်ံသန္းမႈ ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ ေကာင္းစြာဝင္ရာက္လာႏိုင္ျခင္းက ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလတပ္ျပင္ဆင္မႈ ေႏွးေကြးေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးတာဝန္ ယူထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပရာယြတ္က သူ၏စိစစ္ေသခ်ာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲ၍မရႏိုင္ေပ။ ၿပီးခဲ့ေသာ ၈ ႏွစ္ အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက သူ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ႏိုင္ငံသာယာဝေျပာေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ လုံၿခဳံေရးကို ဦးစားေပးရန္ ရည္မွန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းျပည္သူမ်ားအေပၚ က်ေရာက္မည့္ ႏိုင္ငံျခားရန္ကေန မကာကြယ္ႏိုင္ဘူးဆိုလွ်င္ ပရာယြတ္အေနျဖင့္ ဘာမ်ား အသုံးက်ေတာ့သနည္း။

ထိုင္းေဝဟင္ပိုင္နက္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ MiG-29 တိုက္ေလယာဥ္တစ္စီးအား ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - Bangkok Post)

ဒုတိယအခ်က္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးကို အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္ခြင့္ ေပးထား ျခင္းအျပင္ ထိုင္းအစိုးရသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို အာဏာသိမ္းစစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္လာခဲ့သည္။ အရပ္သားမ်ား ဦးေဆာင္ေနေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအုံႂကြမႈႀကီး ႏွင့္ NUG တို႔က အာဏာသိမ္း စစ္တပ္ကို ဆန႔္က်င္သည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ ရပ္ၿပီး အသက္စြန႔္ထားၾကသည္။ ျပည္တြင္းစစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆုပ္ကိုင္ထားသည္ဆိုသည္က သာမန္အသိမွ်သာ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံက ၎တို႔၏အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ ဘက္မလိုက္ပဲေနလိုပါက စစ္ေကာင္စီ ထိုးစစ္မ်ားအေပၚ ထိုင္းႏိုင္ငံက ကူညီေပးေနျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။ ထိုင္းနယ္ေျမထဲမွ စစ္ေကာင္စီ အတိုက္အခံမ်ားကို ျမန္မာေလတပ္က တိုက္ခိုက္ရန္ခြင့္ျပဳေပးျခင္းက အကာအကြယ္မဲ့တာပဲ ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံကို သံတမန္ဆက္ဆံေရးတြင္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

တတိယအခ်က္မွာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားက လက္ လွမ္းမမီျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ကီလိုမီတာ ၂၄၀၀ ေက်ာ္က်ယ္ဝန္းေသာ နယ္စပ္က အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာၾကရေသာ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ ေနာက္ဆုံးခိုလႈံရာျဖစ္သည္။ စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ထိုင္းေလပိုင္နက္ကို အသုံးျပဳႏိုင္ခဲ့မည္ဆိုပါက အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား အတြက္ ေဘးကင္းရာေနရာဆိုတာက ရွိႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

မၾကာေသးေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာ၏ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား အတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံရာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံက သံတမန္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဂုဏ္သတင္းမ်ား ေက်ာ္ေစာခဲ့ဖူးသည္။ ထိုင္း ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရးက ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာရပ္တည္မႈကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစပါသည္။

ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ အဆိုပါက်ဴးေက်ာ္မႈကို မ်က္ျမင္ထက္ပိုေသာ ေတြ႕သိမႈမ်ား ရွိထားပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ထိုင္းစစ္တပ္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈက ႏိုင္ငံေရးအရ အက်ိဳးဆက္မ်ားရွိပါသည္။ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားသည့္ ပရာယြတ္ ဦးေဆာင္ေသာ ထိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ စစ္ေကာင္စီကို ေထာက္ခံၾကသည္။ အဆိုပါ ေထာက္ခံမႈသည္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား၊ လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန႔္က်င္ဘက္ျဖစ္ေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အေျဖရွာေနသည့္ အာဆီယံႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္လည္း ဆန႔္က်င္ေနပါသည္။

အရွင္းဆုံးေျပာပါမည္။ အာဏာသိမ္းျမန္မာစစ္တပ္သည္ မ႐ိုးေျဖာင့္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အတုအေယာင္မဲမ်ားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ျဖစ္လာႏိုင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ကြန္ဆာေဗးတစ္ စစ္တပ္ေက်ာ ေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ထိုင္းအစိုးရသည္လည္းပဲ ျမန္မာစစ္တပ္ကဲ့သို႔သာ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

ၾကည္ျဖဴစံ
“Bangkok Post” တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ “Thitinan Pongsudhirak” ၏ “Myanmar, Thai militaries in cahoots” ကိုဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေရးသားပါသည္။

Author: Admin