ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကေန စက္တင္ဘာလအထိ ေဆာင္ရြက္မယ့္ ၆ လာတာဘတ္ဂ်က္ေငြထဲက က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကေန ျဖတ္ေတာက္လုိက္ပါတယ္။

သတင္း - ေနဝင္းစံ

Author: DMG