႐ိုးရာအားကစားနည္းေတြ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားဖို႔အတြက္ ရခိုင္႐ိုးရာက်င္ကို လက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ အေရးႀကီးေနပါတယ္။ ရခိုင္႐ိုးရာက်င္ကစားတဲ့အခါ ဘယ္လုိကစားရလဲ၊ က်င္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြက ဘာေတြ႐ွိလဲ၊ လက္႐ွိ ရခိုင္က်င္ဟာ ဘယ္အထိ ခရီးေရာက္ေနၿပီလဲ ဆိုတာကို DMG က စုစည္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

႐ိုက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ - ေနဝင္းစံ

Author: Admin