ဧၿပီ ၃၊ DMG

စစ္ေတြ

မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္သားမ်ားအဖြဲ႔၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား အမည္ကိုအသံုးျပဳကာ Development Media Group ၏ Gmail သို႔ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၂ နာရီ ၃၈ မိနစ္ ကၿခိမ္းေျခာက္စာ တစ္ေစာင္ေပးပို႔ထားခဲ့ၾကသည္။

၄င္းစာထဲတြင္ “ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေသာင္းက်န္းသူ AA အဖြဲ႔အား တိုက္ခိုက္ႏွိမ္ႏွင္းလွ်က္ရွိၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးယႏၲရားကုိ မပ်က္ျပားေစရန္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းကို မပ်က္ျပားေစရန္အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင္ ့အညီ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အသက္အိုးအိမ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ မိမိေနရပ္တြင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာေနထိုင္ေရးႏွင့္ ဘုရားေစတီပုထိုးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာက္ေရွာက္ကာကြယ္ေပးျခင္းမ်ားကို အေလးထားျပဳမႈေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လည္း ရခိုင္ျပည္သူမ်ားသည္ အသက္၊အိုးအိမ္မကြာ စိတ္ေအး ခ်မ္းသာစြာေနထိုင္လ်ွက္ရွိသည္။ ထိုကဲဲ့သို႔ေသာ သတင္းမွန္မ်ားကို တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔၊ ျမဝတီ ၊ ေၾကးမံု၊ ျမန္မာအလင္းႏွင့္ Eleven Media Group တို႔မွစဥ္ဆက္မျပတ္တိုက္ရိုက္ အသိေပးထုတ္လြင့္လွ်က္ရွိပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ရန္သူမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းျပီး မိဘျပည္သူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။”ဟုပထမ အပုဒ္၌ ေဖၚျပထားသည္။

စာ၏ ဒုတိယ ပိုဒ္တြင္ “သို႔ေသာ္ ျပည္ပမီဒီယာတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာတခ်ိဳ႕သည္ ေသာင္းက်န္းသူ AA ဘက္မွရပ္တည္လွ်က္ ၄င္း၏ အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးအားေျမာက္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအထင္အျမင္လြဲမွားေစရန္ မဟုတ္မမွန္ဝါဒျဖန္႔ ေရးသားလွ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္သူၾကား အမုန္းတရား ပြားမ်ားလာေစရန္ မဟုတ္မမွန္ ဝါဒျဖန္႔လီဆယ္ေရးသားျခင္း၊ သတင္းလိုက္ျခင္းမ်ားေတြ႔ရွိရသည္”ဟု ပါရွိသည္။

စာ၏ ေနာက္ဆံုးပုိဒ္တြင္ “သို႔ပါ၍ ယခုသတင္းဌာနမ်ားသည္ တစ္္ခုတည္းေသာ အမိတပ္မေတာ္ဘက္မွ ရပ္တည္ရန္ႏွင့္ ဘက္လိုက္ေရးသားေသာ သတင္းလိုက္မ်ားႏွင့္ သတင္းေရးသားသူမ်ား၏အသက္ကို အာမခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဦးကိုနီကဲ့့သို႔ေသာ အျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္ၾကံဳေတြ႔႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေစတနာျဖင့္သတိေပးအပ္သည္။” ဟုပါရွိသည္။

၄င္းစာကို myo chait <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. မွေပးပို႔ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စာေအာက္၌ Link တစ္ခုကိုလည္းေပးထားခဲ့သည္။ ၄င္း Link ကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရူ႕ရာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကသူမ်ား အမည္ျဖင့္ Facebook page ကိုေတြ႕ရသည္။

ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔ကလည္း AA အမည္ကို အသံုးျပဳကာ ျပည္မအေျခစိုက္ မီဒီယာတစ္ခ်ိဳ႕ကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္စာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့သည္။

Author: DMG