ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA ၾကားတိုက္ပဲြျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနၿပီး ေဒသခံမ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ားရွိေနသည္။ (ဓာတ္ပံု - AA)

ခင္သရဖီဦး | DMG
မတ္လ ၂၀၊ စစ္ေတြ

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔အေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပဲြမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ AA အေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ စစ္ေရးအရ အေျခခ်လႈပ္ရွားေနထိုင္ျခင္း လံုးဝမျပဳလုပ္ရန္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး(CNF)က မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

သို႔ေသာ္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္သည္ စစ္ေရးအရ အေရးပါသည့္ေနရာျဖစ္ၿပီး ဆုတ္ခြာေပးရန္မရွိေၾကာင္း AA ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ခိုင္သုခက ေျပာသည္။

“ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္က က်ေနာ္တို႔ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေနနဲ႔ ဆုတ္ေပးဖို႔ေတာ့မရွိပါဘူး။ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနတာက စစ္တပ္က ထုိးစစ္လုပ္ေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္တာ။ သူတို႔ဖက္က ထိုးစစ္မလုပ္ရင္ ျဖစ္စရာမရွိပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ တုိက္ပြဲရပ္ခ်င္ရင္ စစ္တပ္ကို ေတာင္းဆိုဖို႔လုိအပ္တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တို႔ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ေရးပဋိပကၡသည္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ခ်င္းအမ်ိးသားမ်ားအတြက္ အေရးေပၚအေျခအေန ေရာက္ေနၿပီဟု မွတ္ယူေၾကာင္း CNF က ဆိုသည္။

CNF သည္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္အတြင္း ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)တို႔ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ CNF ကို ၁၉၈၈ ခု၊ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ရွိသည္။ ခန္႔မွန္းအင္အားမွာ ၂၀၀ ႏွင့္အထက္ရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာျမန္မာသတင္းအဖဲြ႔(BNI)က ထုတ္ေဝသည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုပံုေဖာ္ျခင္း လမ္းညႊန္အကိုးအကား ၂၀၁၇-၂၀၁၈ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA ၾကား တိုက္ပဲြျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနၿပီး ေဒသခံမ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ား ရွိေနသည္။ လက္ရွိတြင္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးတြင္ အတားအဆီးမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈႏွင့္လည္း ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။

ဆက္စပ္ဖတ္ရႈရန္ - 

Author: Admin